vrijdag 19 maart 2021

Collectieve aangifte jeugdzorg

 

Samen sterk tegen jeugdzorg-geweld 
Als advocaat én als privé persoon heb ik aangifte gedaan bij het Landelijk Parket tegen de gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorggeweld tegen kinderen en ouders. Klik hier om te downloaden.

Dat heb ik gedaan omdat ik net als velen geschokt ben door wat ik zie en hoor, en ik de slachtoffers een hart onder de riem wil steken. Temeer omdat ik als advocaat weinig voor de slachtoffers kan betekenen vanwege het gebrek aan onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De rechtbank in Warschau, Polen noemde op 21 september 2020 de Nederlandse jeugdzorg “exceptioneel inhumaan en barbaars”, maar de Nederlandse gerechten laten allemaal de oren hangen naar de leugens en onwaarheden van jeugdzorg, zelfs wanneer zij beschikken over tegenbewijs.
Het is van belang dat advocaten alle rechtsmiddelen inzetten in het belang van hun cliënten, ook impopulaire middelen zoals wraking en strafrechtaangiften.

De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie en als er inderdaad sprake was van strafbare feiten, dan ga ik ervan uit dan men effectief zal overgaan tot vervolging. Dat is aan het OM en niet aan mij, onverlet het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden bevolen door het Gerechtshof.

Echter, gezien de recente ervaringen met de Kindertoeslagen affaire zou er weleens meer nodig kunnen zijn. Immers, daar is besloten om zowel de Belastingdienst als de verantwoordelijke bewindspersonen niet te vervolgen. Voor de Belastingdienst zelf is daar nog de artikel 12 procedure.

Het jeugdzorg-dossier is een veel groter schandaal: het speelt al veel langer, kent substantieel meer slachtoffers en de betrokkenheid van de gehele Trias Politica (ook de rechterlijke macht). Ook is sprake van nog veel ernstiger misdrijven omdat er kinderen bij betrokken zijn. Er is geen enkele intentie binnen de Trias Politica om de misstanden te beëindigen.

Daarom zal de zaak ook worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof. Daarnaast wordt nog bezien welke stappen nodig zijn voor vervolging door een VN-Tribunaal vanwege onder meer foltering.

Henriette Nakad

Ik nodig alle slachtoffers uit om zich bij deze aangifte aan te sluiten. Ook ouderorganisaties die zich willen aansluiten zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via: aangifte@nakadlaw.nl Ik zal deze zaak blijven opvolgen, en doe dit graag met advocaten uit het familie- en jeugdrecht en andere rechtsgebieden die mij hierin willen steunen.

JDTV Afl.137 - Nakad over Jeugdzorg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten