dinsdag 30 maart 2021

Berechting verdachte die verslaggever voor de kerk schopte, moet openbaar

Vrije nieuwsgaring?

Rijnmond tekent bezwaar aan tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om de zaak tegen de verdachte die zondag een verslaggever van de omroep aanviel in Krimpen aan den IJssel, tijdens een hoorzitting te behandelen. Dat betekent dat de kerkganger niet voor de rechter komt en de hoorzitting niet openbaar is voor pers en publiek. 

De verdachte kan tijdens zo'n OM-hoorzitting hooguit een werkstraf of een geldboete krijgen. De advocaat van Rijnmond, Frank van Ardenne, heeft per brief bezwaar aangetekend tegen het besluit van het OM. "Ik denk dat de hoofdofficier van Justitie de belangen die op het spel staan, kan begrijpen en het verzoek zal honoreren", zegt Van Ardenne. "Ik kan me niet voorstellen dat hij het verzoek afwijst. Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen wij nog altijd een klacht indienen bij het gerechtshof in Den Haag, maar ik hoop dat het zover niet hoeft te komen."

TPO Podcast 238 met Roderick Veelo & Bert Brussen

Vertrouwen?

vrijdag 19 maart 2021

Margriet Biemans eindelijk erkend als Jeugdzorg misbruikslachtoffer

Margriet Biemans

Het lijkt er op dat er een klein wonder heeft plaatsgevonden. Na haar jarenlange strijd voor erkenning als misbruikslachtoffer binnen de jeugdzorg krijgt Margriet Biemans eindelijk waar zij recht op heeft. De laatste keer dat ik Margriet sprak hoorde ik een verbitterde vrouw die liever niets meer over de kwestie wilde weten, nadat de commissie de Winter slachtoffers van voor 1945 niet wilde erkennen omdat zij onder toezicht van Duits beheer hadden gestaan. Persconferentie Pools Ministerie van Justitie over de zaak van de ontvoerde Martin

Onrechtmatig!

Collectieve aangifte jeugdzorg

 

Samen sterk tegen jeugdzorg-geweld 
Als advocaat én als privé persoon heb ik aangifte gedaan bij het Landelijk Parket tegen de gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorggeweld tegen kinderen en ouders. Klik hier om te downloaden.

Dat heb ik gedaan omdat ik net als velen geschokt ben door wat ik zie en hoor, en ik de slachtoffers een hart onder de riem wil steken. Temeer omdat ik als advocaat weinig voor de slachtoffers kan betekenen vanwege het gebrek aan onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De rechtbank in Warschau, Polen noemde op 21 september 2020 de Nederlandse jeugdzorg “exceptioneel inhumaan en barbaars”, maar de Nederlandse gerechten laten allemaal de oren hangen naar de leugens en onwaarheden van jeugdzorg, zelfs wanneer zij beschikken over tegenbewijs.
Het is van belang dat advocaten alle rechtsmiddelen inzetten in het belang van hun cliënten, ook impopulaire middelen zoals wraking en strafrechtaangiften.

De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie en als er inderdaad sprake was van strafbare feiten, dan ga ik ervan uit dan men effectief zal overgaan tot vervolging. Dat is aan het OM en niet aan mij, onverlet het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden bevolen door het Gerechtshof.

Echter, gezien de recente ervaringen met de Kindertoeslagen affaire zou er weleens meer nodig kunnen zijn. Immers, daar is besloten om zowel de Belastingdienst als de verantwoordelijke bewindspersonen niet te vervolgen. Voor de Belastingdienst zelf is daar nog de artikel 12 procedure.

Het jeugdzorg-dossier is een veel groter schandaal: het speelt al veel langer, kent substantieel meer slachtoffers en de betrokkenheid van de gehele Trias Politica (ook de rechterlijke macht). Ook is sprake van nog veel ernstiger misdrijven omdat er kinderen bij betrokken zijn. Er is geen enkele intentie binnen de Trias Politica om de misstanden te beëindigen.

Daarom zal de zaak ook worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof. Daarnaast wordt nog bezien welke stappen nodig zijn voor vervolging door een VN-Tribunaal vanwege onder meer foltering.

Henriette Nakad

Ik nodig alle slachtoffers uit om zich bij deze aangifte aan te sluiten. Ook ouderorganisaties die zich willen aansluiten zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via: aangifte@nakadlaw.nl Ik zal deze zaak blijven opvolgen, en doe dit graag met advocaten uit het familie- en jeugdrecht en andere rechtsgebieden die mij hierin willen steunen.

JDTV Afl.137 - Nakad over Jeugdzorg

zaterdag 13 maart 2021

Huig Plug Live #22

Het dossier van Huig Plug

De reportage op vrijdag van dé David Attenborough van het Binnenhof, namelijk Huig Plug. Daar kijkt u elke vrijdag naar uit! Vandaag onder meer: hoe komen we van het topambtenarenprobleem af, en van die ontelbaar vele doofpotten van de kliek?

Graag legt hij u uit hoe in zo'n korte tijd een ronduit totalitaire staat kon ontstaan, in België evengoed als in Nederland en andere westerse landen. Dat lukt namelijk heel makkelijk in een democratie. Mits de censuur, zachte vrijheidsbeperkingen, volksopvoeding, indoctrinatie en eenheidsdenken maar op volle sterkte draaien. "Want alleen zo kunnen we samen corona overwinnen!"

Nakad weer voor de rechter

#112 Veritas Vos Liberabit | 12-03-2021 

vrijdag 5 maart 2021

Opstaan

Convex Kafka ft. Duncan

Alles is anders

Arends

De gevaren van online (seksueel) misbruik, ouders wees gewaarschuwd!In deze tijd is iedereen met een computer, laptop, tablet, notebook of mobiele telefoon bezig, ook kinderen. Vaak zien zij gevaar minder snel als volwassenen en moeten wij als volwassene kinderen beschermen, dit gaat dus ook op voor de gevaren van online (seksueel) misbruik. Emily is ambassadeur van Stichting voor Ons en maakt zich hier serieuze zorgen over. Met deze video wil zij haar steentje bijdragen om het bewustzijn hier over te verhogen en ouders bewust te maken van de gevaren waaraan kinderen op internet blootstaan. 

dinsdag 2 maart 2021

Demonstratie voor Henriette Nakad

"Nakad bedankt!"

Een verslag van de indrukwekkende demonstratie voor de deur van de Amsterdamse rechtbank ten tijde van de zitting voor de raad van discipline van Henriette Nakad. Na afloop werd zij door tientallen ouders opgewacht en bedankt voor haar inzet in jeugdzorgzaken. Dit is natuurlijk zeer opmerkelijk aangezien de Deken van de advocatenorde kort daarvoor had gepleit dat Nakad de belangen van deze ouders niet goed zou kunnen behartigen. Bekijk de complete playlist van deze aflevering en beoordeel zelf of Mw. Nakad grievende uitspraken doet, of haar cliënten niet juist kan vertegenwoordigen omdat zij te emotioneel betrokken is.