zaterdag 10 april 2021

Nieuwe Tafelen #1: Coen de Jong

Waarheid?

Historicus en politicoloog Coen de Jong over waarheid, propaganda en de aanhoudende drang naar totalitarisme. Wereldwijd is er al geruime tijd een voortdurende beweging richting controle en surveillance en een toenemende druk op privacy en burgerrechten. Sinds de coronacrisis zijn deze zaken in een stroomversnelling terechtgekomen, maar de beweging was al lang van tevoren ingezet. Coen de Jong neemt de ontwikkelingen onder de loep en schreef aan de hand van zijn onderzoek het boek ‘Dwangcomplex’, welke binnenkort verschijnt bij uitgeverij Blauwburgwal, over de parallellen die er bestaan tussen George Orwell zijn beroemde boek 1984 en de wereld van nu.

Cephalomedia
is een onafhankelijk project op zoek naar kritische geesten en grote ideeën. Deze opname is de eerste in een pilotreeks met de titel ‘Nieuwe Tafelen’, waarin mensen aan het woord komen die de knelpunten van nu kunnen duiden om zo een weg voorwaarts te vinden voor de samenleving als geheel.

zondag 4 april 2021

#Omtzigtgate in de Tweede kamer


Een functie elders voor CDA tweede kamerlid Pieter Omtzigt? 
Terwijl Pieter Omtzigt zich liever zou richten op het oplossen van de problemen die er toe doen, was dit de grote vraag die de Tweede kamer de afgelopen week bezig hield. Is er sprake van een complot tegen dit kamerlid omdat hij zijn werk te goed uitvoert en de regering dwars zit met zijn Kamervragen, of is het nog erger en is het allemaal weer eens de schuld van Joris Demmink?

"Daar weet ik niets vanaf!"

Kauthar in de kamer

Broederschap?

31-3-2021 - Het was een drukke dag in en rond de Tweede kamer. Er werden niet alleen nieuwe Kamerleden beëindigd, maar zij mochten ook direct aan de slag met een pittig debat over het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en de vraag of er een complot tegen hem gaande is vanuit de hoogste kringen van onze regering en zijn eigen partij. Is Pieter Omtzigt gewoon een wappie die klaagt dat heel de wereld hem tegenwerkt als het even een beetje tegenzit, of is er hier meer aan de hand?

...Koud he?

Door alle commotie zou je de commotie rond de installatie van Kauthar Bouchallikht als kamerlid bijna compleet vergeten. Om deze reden stonden Edwin Wagensveld en enkele sympathisanten van Pegida Nederland voor de deur te demonstreren om ons hier aan te herinneren. Deze demonstratie werd echter meerdere malen aangevallen door demonstranten die verfbommen gooiden in een poging deze actie te verstoren. Uiteraard werden deze mensen direct opgepakt door de politie. Zullen de mensen die een gekozen volksvertegenwoordiger dwars proberen te zitten straks ook zo resoluut worden afgevoerd door de politie Haaglanden en beseffen zij wat voor krachten zij hiermee losgemaakt hebben?

Eenmansactie op het Binnenhof

...Een demonstratie?

dinsdag 30 maart 2021

Berechting verdachte die verslaggever voor de kerk schopte, moet openbaar

Vrije nieuwsgaring?

Rijnmond tekent bezwaar aan tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om de zaak tegen de verdachte die zondag een verslaggever van de omroep aanviel in Krimpen aan den IJssel, tijdens een hoorzitting te behandelen. Dat betekent dat de kerkganger niet voor de rechter komt en de hoorzitting niet openbaar is voor pers en publiek. 

De verdachte kan tijdens zo'n OM-hoorzitting hooguit een werkstraf of een geldboete krijgen. De advocaat van Rijnmond, Frank van Ardenne, heeft per brief bezwaar aangetekend tegen het besluit van het OM. "Ik denk dat de hoofdofficier van Justitie de belangen die op het spel staan, kan begrijpen en het verzoek zal honoreren", zegt Van Ardenne. "Ik kan me niet voorstellen dat hij het verzoek afwijst. Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen wij nog altijd een klacht indienen bij het gerechtshof in Den Haag, maar ik hoop dat het zover niet hoeft te komen."

TPO Podcast 238 met Roderick Veelo & Bert Brussen

Vertrouwen?

vrijdag 19 maart 2021

Margriet Biemans eindelijk erkend als Jeugdzorg misbruikslachtoffer

Margriet Biemans

Het lijkt er op dat er een klein wonder heeft plaatsgevonden. Na haar jarenlange strijd voor erkenning als misbruikslachtoffer binnen de jeugdzorg krijgt Margriet Biemans eindelijk waar zij recht op heeft. De laatste keer dat ik Margriet sprak hoorde ik een verbitterde vrouw die liever niets meer over de kwestie wilde weten, nadat de commissie de Winter slachtoffers van voor 1945 niet wilde erkennen omdat zij onder toezicht van Duits beheer hadden gestaan. Persconferentie Pools Ministerie van Justitie over de zaak van de ontvoerde Martin

Onrechtmatig!

Collectieve aangifte jeugdzorg

 

Samen sterk tegen jeugdzorg-geweld 
Als advocaat én als privé persoon heb ik aangifte gedaan bij het Landelijk Parket tegen de gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorggeweld tegen kinderen en ouders. Klik hier om te downloaden.

Dat heb ik gedaan omdat ik net als velen geschokt ben door wat ik zie en hoor, en ik de slachtoffers een hart onder de riem wil steken. Temeer omdat ik als advocaat weinig voor de slachtoffers kan betekenen vanwege het gebrek aan onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De rechtbank in Warschau, Polen noemde op 21 september 2020 de Nederlandse jeugdzorg “exceptioneel inhumaan en barbaars”, maar de Nederlandse gerechten laten allemaal de oren hangen naar de leugens en onwaarheden van jeugdzorg, zelfs wanneer zij beschikken over tegenbewijs.
Het is van belang dat advocaten alle rechtsmiddelen inzetten in het belang van hun cliënten, ook impopulaire middelen zoals wraking en strafrechtaangiften.

De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie en als er inderdaad sprake was van strafbare feiten, dan ga ik ervan uit dan men effectief zal overgaan tot vervolging. Dat is aan het OM en niet aan mij, onverlet het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden bevolen door het Gerechtshof.

Echter, gezien de recente ervaringen met de Kindertoeslagen affaire zou er weleens meer nodig kunnen zijn. Immers, daar is besloten om zowel de Belastingdienst als de verantwoordelijke bewindspersonen niet te vervolgen. Voor de Belastingdienst zelf is daar nog de artikel 12 procedure.

Het jeugdzorg-dossier is een veel groter schandaal: het speelt al veel langer, kent substantieel meer slachtoffers en de betrokkenheid van de gehele Trias Politica (ook de rechterlijke macht). Ook is sprake van nog veel ernstiger misdrijven omdat er kinderen bij betrokken zijn. Er is geen enkele intentie binnen de Trias Politica om de misstanden te beëindigen.

Daarom zal de zaak ook worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof. Daarnaast wordt nog bezien welke stappen nodig zijn voor vervolging door een VN-Tribunaal vanwege onder meer foltering.

Henriette Nakad

Ik nodig alle slachtoffers uit om zich bij deze aangifte aan te sluiten. Ook ouderorganisaties die zich willen aansluiten zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via: aangifte@nakadlaw.nl Ik zal deze zaak blijven opvolgen, en doe dit graag met advocaten uit het familie- en jeugdrecht en andere rechtsgebieden die mij hierin willen steunen.

JDTV Afl.137 - Nakad over Jeugdzorg

zaterdag 13 maart 2021

Huig Plug Live #22

Het dossier van Huig Plug

De reportage op vrijdag van dé David Attenborough van het Binnenhof, namelijk Huig Plug. Daar kijkt u elke vrijdag naar uit! Vandaag onder meer: hoe komen we van het topambtenarenprobleem af, en van die ontelbaar vele doofpotten van de kliek?

Graag legt hij u uit hoe in zo'n korte tijd een ronduit totalitaire staat kon ontstaan, in België evengoed als in Nederland en andere westerse landen. Dat lukt namelijk heel makkelijk in een democratie. Mits de censuur, zachte vrijheidsbeperkingen, volksopvoeding, indoctrinatie en eenheidsdenken maar op volle sterkte draaien. "Want alleen zo kunnen we samen corona overwinnen!"

Nakad weer voor de rechter

#112 Veritas Vos Liberabit | 12-03-2021 

vrijdag 5 maart 2021

Opstaan

Convex Kafka ft. Duncan

Alles is anders

Arends

De gevaren van online (seksueel) misbruik, ouders wees gewaarschuwd!In deze tijd is iedereen met een computer, laptop, tablet, notebook of mobiele telefoon bezig, ook kinderen. Vaak zien zij gevaar minder snel als volwassenen en moeten wij als volwassene kinderen beschermen, dit gaat dus ook op voor de gevaren van online (seksueel) misbruik. Emily is ambassadeur van Stichting voor Ons en maakt zich hier serieuze zorgen over. Met deze video wil zij haar steentje bijdragen om het bewustzijn hier over te verhogen en ouders bewust te maken van de gevaren waaraan kinderen op internet blootstaan. 

dinsdag 2 maart 2021

Demonstratie voor Henriette Nakad

"Nakad bedankt!"

Een verslag van de indrukwekkende demonstratie voor de deur van de Amsterdamse rechtbank ten tijde van de zitting voor de raad van discipline van Henriette Nakad. Na afloop werd zij door tientallen ouders opgewacht en bedankt voor haar inzet in jeugdzorgzaken. Dit is natuurlijk zeer opmerkelijk aangezien de Deken van de advocatenorde kort daarvoor had gepleit dat Nakad de belangen van deze ouders niet goed zou kunnen behartigen. Bekijk de complete playlist van deze aflevering en beoordeel zelf of Mw. Nakad grievende uitspraken doet, of haar cliënten niet juist kan vertegenwoordigen omdat zij te emotioneel betrokken is. 


vrijdag 26 februari 2021

De (on-)betrouwbare overheid


Het toeslagenschandaal legt feilloos bloot hoe de overheid burgers kan opjagen en schade kan aandoen. Hoe kan de overheid niet alleen de schade goedmaken, maar ook het vertrouwen van burgers in de overheid herstellen? Na een voor deze avond geschreven lezing van CDA-politicus Pieter Omtzigt, gaan we erover in gesprek.

Pieter Omtzigt stond samen met SP-parlementariër Renske Leijten en journalisten Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis aan de basis van de onthulling van het toeslagenschandaal. Hij hekelt de ‘Haagse kliek’ die te weinig oog heeft voor haar burgers. Omtzigt zit sinds 2003 in de Tweede Kamer.

Alex Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 de Nationale Ombudsman en werd daarna lid van de Europese Rekenkamer. In het onlangs verschenen boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid doet hij suggesties hoe de overheid voorbij wetten en budgetten er voor burgers kan zijn.

Sylvana Simons hoopt met BIJ1 een plek in de Tweede Kamer te veroveren. Het afgelopen jaar wees zij vaak op institutioneel racisme dat speelt rond het toeslagenschandaal. En zonder dat de onderzoekscommissie hier onderzoek naar deed, kondigde Rutte in de persconferentie van de val van het kabinet een staatscommissie Discriminatie en Racisme aan om problemen aan te pakken. Maar heeft ze daar vertrouwen in? En wat zou er volgens haar nodig zijn?

Over het toeslagenschandaal
In 2013 gaat een speciaal team van De Belastingdienst op zoek naar fraude bij toeslagen. Door de keiharde aanpak van dit team worden duizenden ouders onterecht als fraudeur gezien en vervolgens in de financiële ellende gestort. De speciaal ingeroepen commissie Van Dam deed onderzoek naar het schandaal en publiceerde het rapport Ongekend Onrecht, waarna het kabinet opstapte. Ouders krijgen minimaal 30.000 euro compensatie. Een nieuw toeslagensysteem moet een nieuwe start gaan betekenen en een Staatscommissie Discriminatie en Racisme moet licht schijnen op hoe discriminatie door de overheid kan worden tegengegaan.

Bron: De Balie

donderdag 25 februari 2021

Wees de weerstand in handen van een oplichter?


Het zal toch niet waar zijn? Is de man die wij kennen als groot liefhebber van Trump, Trudi Verstegen en donaties gewoon toch een smerige laffe oplichter? Tot mijn grote verbazing zag ik onze vriend Hans Meyer verschijnen in een uitzending van TROS Radar, waaruit bleek dat Hans toch niet zo oprecht is als hij zich voor doet komen. 

Onderzoek!

Aangezien Hans nogal van het woord van god is, zal ik vanavond voor het slapen gaan nog een klein gebedje voor zijn ziel doen. Hoewel ik vrees dat deze inmiddels toch al niet meer te redden is. Het lijkt er op dat dit toch al teleurstellende jaar er niet veel beter op gaat worden voor hem. Ik neem aan dat er een grote kans is dat er nader onderzoek komt naar zijn overige praktijken. Ik ga hier nu verder geen woorden vuil maken aan deze Hans Meyer. Het lijkt mij allemaal meer dan duidelijk.

maandag 22 februari 2021

Nakad update

 
'No Comment!'

In de vorige delen van deze aflevering was te zien hoe druk Mr. Dr. Henriette Nakad zich o.a. over de waarheidsvinding in jeugdzorgzaken maakt. Blijkbaar is dit volgens de Nederlandse orde van advocaten niet gepast en zou zij te emotioneel betrokken zijn bij de zaken van haar cliënten. Om deze reden kunnen we in deze aflevering zien hoe mevrouw Nakad zichzelf moet verdedigen voor de raad van discipline nadat de deken van de Nederlandse orde van advocaten een klachtprocedure tegen haar gestart is. Helaas was deze openbare zitting niet toegankelijk voor de camera van JDTV en wilde de deken geen commentaar geven voor onze camera. De rechtbank heeft wel een eigen livestream van deze zitting uitgezonden. Hierin werd aangegeven dat deze beelden niet gekopieerd of gedeeld mochten worden. Hierdoor kan ik nu helaas geen beelden van de zitting zelf laten zien. 

Verboden te kijken!vrijdag 19 februari 2021

Het Demmink Schandaal


Joris Demmink, de voormalige chantabele SG van Justitie die jarenlang in opspraak was in zake pedosexuele activiteiten, was zeker niet van onbesproken gedrag. Wie hierna nog praat over "een rechtstaat" beseft de enorme implicaties rondom dit schandaal niet. In deze verzameling van materiaal laat WeAreChangeRotterdam zien hoe het dit schandaal de aandacht gaf die het niet in de mainstream media kreeg.

donderdag 11 februari 2021

Een bericht van Convex Kafka

 
Kom in opstand!

Is de videoclip van Convex Kafka daadwerkelijk gecensureerd omdat hij kritiek op de overheid heeft of is hij gewoon de zoveelste wappie die op zoek is naar aandacht? Helaas lijkt het er sterk op dat hij wel degelijk een punt heeft, aangezien alle JDMTV clips waarin gevoelige onderwerpen voorbij komen dezelfde behandeling ondergaan. Er is een leeftijdsbeperking en deze video's komen ook niet meer voor in de zoekresultaten. Is dit alleen te danken aan het beleid van Youtube of zit hier meer achter? 

No comment

Als ik mij niet vergis was youtube toen ik een account aanmaakte een platform waar je een vrije mening mocht geven en in discussie kon gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. De onderstaande JDMTV video's worden op basis van community richtlijnen en vage meldingen van derden als ongepast of onveilig voor kinderen geclassificeerd. Helaas blijkt het behoorlijk lastig te zijn om hier inzage in te krijgen. Op mijn vragen hier over heb ik helaas nog geen antwoord gehad. Dit probleem speelt niet alleen op youtube. Ook op facebook wordt content van JDTV geweerd omdat dit in strijdt met de richtlijnen zou zijn. Op vragen waarom dit zo is en wat ik er aan kan doen om dit te veranderen komt ook geen antwoord. Dit geeft in ieder geval niet de indruk dat er op deze platformen nog vrijuit gesproken of gediscussieerd kan worden. 


Helaas blijft het beïnvloeden van de discussie niet bij deze commerciële bedrijven, die uiteraard zelf mogen bepalen wat zij wel of niet gepast vinden op hun platformen. De afgelopen jaren heeft onze overheid niet alleen 'influencers' zoals Ali.B en Femke ingehuurd. Ook de landsadvocaat heeft een flinke bijdrage geleverd om de publieke opinie over diverse onderwerpen bij te sturen. Zo verdwenen er waarschijnlijk dankzij het 'vergeetrecht' ook vele duizenden linkjes over de kwestie Demmink uit de zoekresultaten van google. Dit zijn natuurlijk verontrustende zaken. Maatschappelijke kwesties moeten gewoon besproken kunnen worden. Ook op harde of kritische toon. De geschiedenis heeft aangetoond dat organisaties en overheden die wegens politieke redenen aan censuur doen, veel gevaarlijker zijn dan welke opstandige burger of terrorist dan ook. Hopelijk is dit een duidelijke waarschuwing voor iedereen die de vrijheid en rechtvaardigheid lief heeft. Kom in opstand tegen deze censuur en blijf deze muziek en kennis delen! Misschien moeten we binnenkort naast een Elfstedentocht toch ook maar weer eens een vrijheidsparade houden

Nomen Nescio -Vieze president

Arends -Politiestaat

Kid DeVille - Systematisch verkracht

Met dank aan: De kapitein

The "Traffickinghub" Investigation

woensdag 3 februari 2021

Gedwongen afgestaan (Meldpunt Afstand & Adoptie)

Natascha Adama

Duizenden vrouwen moesten in de jaren 50 tot 80 gedwongen hun baby afstaan. Daaronder ook vele Surinaamse en Antilliaanse en vrouwen met Indonesische roots. "Ik schat dat het om 500 vrouwen gaat", zegt Natascha Adama (55). Haar moeder moest haar, gelijk na de geboorte, gedwongen afstaan. Adama: "De impact voor de families die te maken hebben met 'gedwongen afstand' is misschien een factor twintig. Dus het gaat om 10.000 mensen en meer".

Onlangs werd op een besloten conferentie gepraat over deze kwestie die grote gevolgen heeft voor vele families. Op die bijeenkomst was vooral aandacht voor witte Nederlanders merkt Adama. In de reportage roept ze vooral Surinamers en Antillianen op zich te melden. Adama zelf heeft een Surinaamse vader. Haar moeder is op Curaçao geboren.

Onderzoek Verwey Jonker Instituut
Minister Sander Dekker (justitie en veiligheid) laat onderzoek doen naar gedwongen afstand doen en adoptie tussen 1956 en 1984. In deze periode stonden meer dan tienduizend ongehuwde vrouwen onder grote druk hun kind af. Hij ziet bij de vrouwen die een kind hebben afgestaan zo veel verdriet en denkt dat het moeilijk is om het een plek te geven. "Ik kan niet terugdraaien wat hen overkomen is", zegt de minister in een verslag na de conferentie. "Maar we kunnen wel nadenken over wat we nu kunnen betekenen. We kunnen in elk geval helpen bij de zoektocht naar biologische ouders of kinderen.”

Meldpunt Afstand & Adoptie
Het onderzoek naar gedwongen afstand gaat van start met een oproep aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken waren bij afstand en adoptie en de zorg aan ongehuwde moeders, om hun verhaal te vertellen. Dat kan bij het Verwey-Jonker Instituut dat het onderzoek gaat doen. Speciaal hiervoor is het Meldpunt Afstand & adoptie in het leven geroepen. Dat meldpunt is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-1264960.

woensdag 13 januari 2021

Opsporing kindermishandeling begint op heksenjacht te lijken

Een heksenjacht!

De Hofbar duikt opnieuw in het dossier jeugdzorg. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld, zegt een rapport dat in opdracht van het Rijk is gemaakt. Maar dit blijkt een grove schatting te zijn. Een zeer klein gedeelte gaat – gelukkig – over misbruik en fysiek geweld. Het grootste gedeelte gaat over verwaarlozing, waar ook kinderen die geen ontbijt krijgen door bijvoorbeeld armoede bij horen. Opsporing van kindermishandeling begint steeds meer op een heksenjacht te lijken. Ouders die onterecht als kindermishandelaar zijn bestempeld vertellen hun verhaal in De Hofbar.


Bron: Het Parool


Nomen Nescio - Vieze President

Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loy

* WAARSCHUWING

Deze video kan als REVOLUTIONAIR ervaren worden.
Niet geschikt voor mensen met gevoel voor rechtvaardigheid!

"De vrijheid van informatie, de censuur ondertekend
We bidden voor vrijheid, 't is niet vanzelfsprekend!"

House Votes On Resolution To Remove Trump Via 25th AmendmentU.S. House votes on resolution that would call on VP Pence to remove President Trump via the 25th Amendment; Pence has announced will not invoke the 25th Amendment, rendering the House resolution largely symbolic.

Million Stylez - Fade Away