vrijdag 30 oktober 2020

Weggejorist update

Kamerbrief over voortgang maatregelen Commissie de Winter


Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen en blijkbaar ben ik ook niet de enige als het over dit probleem gaat. De afgelopen tijd was er sprake van een werkelijke stortvloed aan berichtgeving over de erbarmelijke staat van de huidige jeugdzorg. Niet alleen het verontrustende dossier van Follow The Money, maar ook vele andere nieuwsberichten laten een steeds schrikbarender beeld zien. Binnen de gemeentes ontstaat ook steeds meer onrust waarmee het er dus sterk op lijkt dat de decentralisering van de jeugdzorg tot nu toe ook nog niet echt van een leien dakje gaat. 

'Margriet Biemans en haar lotgenoten werden niet erkend door de nazi's!'

Kern van de zaak blijft dat er nog steeds vele kinderen en ouders zijn die dringend behoefte hebben aan gepaste hulp. Op een of andere manier profiteren zij, net zoals de jeugdzorgmedewerkers zelf, nog altijd niet van de vele honderden miljoenen winst die wel dankzij hen gemaakt worden. Ik heb dus een vermoeden dat we hier nog wel meer over zullen gaan horen!


maandag 26 oktober 2020

Save The Children: Stop PNVD

Met dank aan D.P.


zaterdag 24 oktober 2020

Pedojagers lokken man naar 'date met 12-jarig meisje

'Pedojagers'

Een groep zogenoemde 'pedojagers' uit Tilburg heeft woensdagavond een man naar een parkeerplaats in hun stad gelokt en hem vastgehouden totdat de politie kwam. De groep noemt zichzelf Madeguys. De mannen willen naar eigen zeggen zonder geweld pedofielen 'arresteren'. 

 Met dank aan Omroep Brabant

vrijdag 23 oktober 2020

Bericht van Arthur aan kamerlid Martin Wörsdörfer

"Machteloos!"

Het komt niet vaak voor dat ik sprakeloos ben, maar dit bericht van Arthur Swensen is wel een reden om even stil te zijn. Niet alleen vanwege zijn recente overlijden, maar ook in verband met dit heftige bericht dat hij aan VVD tweede kamerlid Martin Wörsdörfer richtte. Arthur stapte uiteindelijk niet zelf uit het leven maar overleed afgelopen week door hartfalen. 

'Waarschuwing!'

JDMTV - Come out of we land

Roots Radics

dinsdag 20 oktober 2020

Oproep aan Nederlandse militairen


De Koninklijke Marechaussee (KMar) is zeer ontstemd over de actie van een medewerker. Die roept collega's op eind volgende maand een mars te lopen tegen kindermisbruik en flirt daarbij met bekende complottheorieën. De KMar neemt afstand van de actie en gaat in gesprek met de opperwachtmeester.

Marcel van Roosmalen over de vrijheid van meningsuiting

'Censuur!'

maandag 19 oktober 2020

De meisjes van de goede herder


Margriet Biemans en haar lotgenoten kregen geen erkenning

Tomy Holten's dood mag niet verdwijnen in een doofpot

Grote zorgen om minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuitingDe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich ernstig zorgen om jonge Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019. Defence for Children – ECPAT deelt deze zorgen. De helft van de naar schatting 3.000 slachtoffers van binnenlandse mensenhandel is minderjarig en er is nauwelijks zicht op deze groep. Volgens de Slachtoffermonitor blijft het aandeel gemelde minderjarige slachtoffers van mensenhandel dalen: van 25% in 2015 naar slechts 8% in 2019. Opvallend is dat de online hulpverleningstool Chat met Fier vorig jaar contact heeft gelegd met 299 slachtoffers van mensenhandel. Zij waren vrijwel allemaal slachtoffer van seksuele uitbuiting en de meerderheid betreft minderjarige meisjes, waarvan ruim een kwart jonger is dan 15 jaar. Blijkbaar is er dus behoefte aan laagdrempelige hulp voor deze groep jongeren.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Een groep die niet terug is te zien in de cijfers, maar waarover de Nationaal Rapporteur wel zorgen uit, is de groep minderjarigen die verdwijnt uit de beschermde opvang. Tussen 2010 en 2019 zijn ongeveer 2.570 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met vertrek onbekende bestemming (mob) geregistreerd. Veel van deze amv’s zijn vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel, maar worden niet als zodanig geregistreerd. Amv’s bij wie op voorhand een risico op verdwijning bestaat, vanwege bijvoorbeeld een reëel vermoeden dat zij slachtoffer zijn van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. Maar een beschermde opvang is geen gesloten opvang, ook hier kunnen de amv’s vertrekken. De bescherming van deze kwetsbare groep laat veel te wensen over. 

Het resultaat van twee onderzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2019-2020 naar de verdwijningen van amv’s: de wijze waarop vermissingen zijn opgevolgd, is niet adequaat geweest. De staatssecretaris heeft naar aanleiding hiervan nieuwe werkafspraken gemaakt tussen politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nidos en de Dienst Terugkeer & Vertrek in de opvolging van vermissingen. Daarnaast wordt Europees gewerkt aan betere herkenning en tracering van de minderjarigen die door Europa trekken. Defence for Children – ECPAT hoopt dat deze maatregelen snel vruchten zullen afwerpen.

zaterdag 17 oktober 2020

Waarom QAnon niet zomaar een complottheorie isFacebook en YouTube hebben besloten dat het genoeg is: de samenzweringstheorieën van QAnon worden vanaf nu van de platforms verwijderd. Rondom de complottheorie hangt een zweem van mysterie. Niemand weet wie achter de beweging zit. Aanhangers geloven onder meer dat de Amerikaanse president Trump in het geheim strijdt tegen de deep state: een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering en zich ook schuldig maakt aan kindermisbruik. Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie Republikeinen in de VS erin gelooft. Maar ook hier krijgt de theorie voet aan de grond. Ook Nederlandse politici flirten met het gedachtengoed en retweeten QAnon-accounts. Is de complottheorie die uit Amerika is overgewaaid alleen maar bizar of ook gevaarlijk? Moeten we de theorieën de kop in drukken? En zo ja, zijn we niet al te laat? Verslaggever Rudy Bouma volgt al jaren het nieuws over desinformatie. Hij legt uit waarom QAnon niet zomaar een complottheorie is. 

Kamer wil onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik


De Tweede Kamer nam afgelopen dinsdag een motie aan, waarin de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar ‘de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Alle partijen, van links tot rechts, stemden vóór. Terwijl de regering de motie eerder had ontraden. Zoiets gebeurt niet vaak in de politiek. Initiatiefnemers zijn de oppositiepartijen: GroenLinks, SP en PvdA. Eerder al stelden deze drie partijen schriftelijke vragen naar aanleiding van de Argos-uitzending van 27 juni over ritueel misbruik. 


In de studio een gesprek met kamerleden Niels van den Berge (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP). De afgelopen weken spraken zij zélf met slachtoffers en hulpverleners. Waarom vinden zij het belangrijk dat dit omstreden onderwerp wordt onderzocht? En hoe is het ze gelukt om Kamerbreed steun te krijgen voor een onderzoek?

woensdag 14 oktober 2020

Dr. Nakad over jeugdzorg - De wrakingszitting

'Belangenverstrengeling'

In alweer het zesde deel van deze serie zien we de wrakingszitting van 12 oktober 2020, die het vervolg was op de wraking van voorzitter Hoekstra tijdens de zitting van 1 oktober 2020. 

Tijdens deze zitting verzocht Dr. Henriette Nakad de Haagse rechtbank het dossier van haar cliënt aan een ander gerechtsarrondissement over te dragen, i.v.m. de naar haar mening onacceptabele belangenverstrengeling tussen jeugdzorg en rechtspraak in het Haagse arrondissement. 

We blijven het verhaal uiteraard volgen om te kijken of deze wraking en dit opmerkelijke verzoek van Dr.Nakad zullen worden toegekend door de rechtbank.

Lange frans gaat los!!!

Lange Frans & Paul Elstak - Allen voor 1


'De vrijheidsparade'

dinsdag 13 oktober 2020

Dr. Henriette Nakad over jeugdzorg Deel 5

Dr. Henriette Nakad over jeugdzorg

IJscoman Moes niet meer welkom op Binnenhof

'Emissierechten'

Moes Pekdemir is al ruim veertig jaar een begrip op het Binnenhof. De vier ijskarren van Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren binnenkort niet meer in de binnenstad van Den Haag staan.

zaterdag 10 oktober 2020

donderdag 8 oktober 2020

Persconferentie gouverneur Michigan na poging tot kidnapping

Verdeel en heers!

Gouverneur Gretchen Whithmer gaf een persconferentie, nadat een complot om haar uit haar tuinhuis te ontvoeren was verijdeld. Volgens de daders zou zij zich schuldig hebben gemaakt aan landverraad 
 
 'conspiracy'