zondag 23 februari 2020

Tegemoetkomingsregeling slachtoffers geweld in de jeugdzorg


5000 Euro?

Enkele nieuwsfragmenten uit de uitzendingen van Hart van Nederland en RTV Utrecht over het besluit een financiële tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in te stellen. Ook diverse andere media zoals NOSRTL, EenVandaag, Radio1  Algemeen Dagblad, VolkskrantTelegraaf en het Reformatorisch Dagblad gaven aandacht aan deze bijzondere regeling die het gevolg is van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van commissie de Winter
"Wij worden gewoon bij het vuil gezet"


Aan het leed dat de slachtoffers hebben moeten ondergaan is natuurlijk geen prijskaartje te hangen en voor velen van hen is dit ook slechts een bijzaak. Anderen zien het initieel genoemde bedrag van 5000 euro op zijn zachts gezegd als een grove belediging na alles wat hen is aangedaan. Afgelopen jaar was ik met de JDTV camera aanwezig bij meerdere lotgenotendagen voor slachtoffers van (seksueel) misbruik in de jeugdzorg. Deze dagen werden georganiseerd door Stichting voor Ons, die als doel heeft om misbruikslachtoffers te verenigen en soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Hier sprak ik met slachtoffers die door de onderzoekscommissie gehoord zijn over hun ervaringen in de jeugdzorg. Door hun krachten te bundelen heeft deze groep ervaringsdeskundigen de afgelopen jaren een duidelijk geluid kunnen laten horen waar ook daadwerkelijk naar geluisterd is.


"...Als ik nu iets beloof dan denk je hij liegt!"

Helaas loopt het onderzoek van commissie de Winter maar terug tot 1945 en is er om deze reden nog altijd geen officiële erkenning voor Margriet Biemans en de kleine groep lotgenoten die voor deze tijd slachtoffer waren van misstanden binnen de jeugdzorg. Dit is voor hen natuurlijk behoorlijk teleurstellend en frustrerend. Hoe lang moeten zij nog vechten? Het belangrijkste is natuurlijk dat er nu eindelijk erkenning en aandacht voor dit grote probleem is en er ook daadwerkelijk iets gedaan kan worden met de geleerde lessen. Het leed uit het verleden valt natuurlijk niet zomaar uit te wissen, maar met gecombineerde krachten zijn soortgelijke zaken in de toekomst hopelijk wel echt te voorkomen. Ook dit zal natuurlijk niet vanzelf gaan en altijd een grote zorg blijven. Een ding is in ieder geval zeker en dat is dat de band tussen de ervaringsdeskundigen van het lotgenotennetwerk sterker dan ooit is en zij vastberaden zijn dit verhaal een positief vervolg te geven.


"Een kind van vijf kan zoiets niet verzinnen!"

Mensen die dit nog niet gedaan hebben en ook graag eens in een ongedwongen sfeer willen spreken over hun eigen ervaringen met (seksueel) misbruik in de jeugdzorg kunnen zich aanmelden voor een lotgenotendag. Tijdens dit soort bijeenkomsten kun je niet alleen je verhaal doen en in gesprek gaan met lotgenoten, maar worden er ook interessante lezingen gegeven. Ook ouders, 'professionals' en anderen mensen die graag over hun ervaringen willen spreken of meer over dit onderwerp te weten willen komen zijn hier uiteraard welkom. Dankzij dit soort bijeenkomsten en diverse lotgenoten organisaties zoals SOS jeugdzorg en Herken Ouderverstoting ontstaat er een steeds sterker netwerk dat krachtig genoeg is om zichzelf te laten horen en de jeugdzorg daarmee ook echt te verbeteren. Er is nog een hele lange weg te gaan, maar het begint er op te lijken dat zelfs de staat ook echt niet langer om dit geluid heen kan. Deze tegemoetkomingsregeling is in ieder geval een duidelijk signaal dat het niet normaal is om kinderen die aan je zijn toevertrouwt te mishandelen of te misbruiken. Dit klinkt nu wellicht als de normaalste zaak van de wereld, maar dit onderwerp was lange tijd onbespreekbaar. Dat de overheid op deze wijze erkent dat kinderen onder haar zorg zijn misbruikt en mishandelt is dan ook een grote overwinning voor de slachtoffers.

Hoewel je jeugdzorg natuurlijk het liefst direct zou willen afschaffen als je al deze traumatische verhalen hoort, blijft het bestaan ervan tot op de dag van vandaag helaas nog echt altijd een bittere noodzaak. Hiervoor zijn duizenden verschillende redenen te noemen. Jeugdzorg zaken zijn ten slotte zo'n beetje de moeilijkste kwesties die er maar zijn. Onbegrip over het systeem en frustraties over bijvoorbeeld de wijze van waarheidsvinding, maken de toch al moeilijke situaties er vaak niet veel beter op waardoor zaken onnodig verder uit de hand lopen. De betrokkenheid en invloed van de slachtoffers is daarom van groot belang om de verbeteringen door te zetten. Hun motivatie om zich hier ook echt voor in te zetten lijkt net zoals hun wilskracht steeds sterker te worden. Het is tenslotte onmogelijk om herinneringen aan een vernietigde jeugd en een leven vol twijfel, schaamte, boosheid en verdriet te laten verdwijnen met een zak geld. Hopelijk ontstaat er uit al deze ellende en ervaringen uiteindelijk een jeugdzorgsysteem waarbij slachtoffers niet worden uitgebuit en misbruikt, maar waarbij er echt naar kinderen en ouders geluisterd kan worden zodat problemen nog voor zij echt escaleren worden opgelost. Dat is niet alleen in het belang van het kind maar ook voor dat van ons allemaal. Misschien ben ik wel veel te optimistisch, maar na wat de slachtoffers de afgelopen jaren hebben bereikt denk ik dat zij dit niet zullen laten rusten en er nog veel meer doelen behaalt zullen worden. Ik ben benieuwd hoe deze ontwikkelingen zich de komende jaren zullen voortzetten.
    

1 opmerking: