zaterdag 18 juli 2015

De Demmink afscheidsreceptie: Rechter ging creatiefZoals we recent hebben bericht mochten de verdachten, die tijdens de afscheidsreceptie van Dhr.Demmink op creatieve wijze zijn gearresteerd, geen video opnames maken van de rechtszitting die over deze kwestie zou plaatsvinden. Dit o.a. omdat de rechter hier "niet op voorbereid zou zijn". Voor aanvang van deze zitting, had de rechter echter wel even de tijd om een van de getuigen de zittingszaal in te roepen. Naar alle waarschijnlijkheid om te overleggen hoe ook deze zaak weer op creatieve wijze de wereld uit geholpen kon worden. Dit was voor de verdachten natuurlijk reden de rechter onmiddellijk te wraken.

"Ik heb haar dus gewraakt"

Afgelopen week heeft er in vervolg hier op een zitting van de wrakingskamer plaatsgevonden. Gelukkig hadden we in dit geval wel met enkele professionele procesdeelnemers te maken die geen bezwaren tegen de camera hadden. We waarderen het dan ook zeer dat deze zitting wel gewoon op beeld vastgelegd kon worden, zodat iedereen de gang van zaken nu in alle openheid kan bekijken.

                                               "Ze bedenken het waar je bij staat".

Volgens de politie was deze groep mensen aan het demonstreren en was er op het Binnenhof een demonstratieverbod van kracht. Dat dit gewoon leugens zijn, is aangetoond door Het Haagse Complot. Het is inmiddels dus meer dan duidelijk dat deze groep mensen doelbewust op valse gronden is gearresteerd en afgevoerd naar de politiecel.

Op de videobeelden van de arrestaties is goed te zien dat er geen sprake was van een daadwerkelijke demonstratie. De creatieve werkwijze van de agenten is hierbij weer eens zeer goed in beeld gebracht. In de video is namelijk te zien dat de verdachten bijna direct na de eerste vordering om zich van het Binnenhof te verwijderen worden gearresteerd. Ook personen die zich op dat moment niet in de directe nabijheid van de groep bevonden of op weg waren om het Binnenhof te verlaten werden gearresteerd!

"U bent hier aan het demonstreren."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten