vrijdag 19 juni 2015

Beantwoording kamervragen over berichtgeving verhinderen van arrestatie van Desi BouterseIn de jaren 80 had Joris Demmink een relatie met een Surinaamse Militair uit het “Bouta-Team”.
Naar aller waarschijnlijkheid is dit Dhr. Horb geweest. Roy Dennis Horb was een Surinaams militair. Na de sergeantencoup was hij de rechterhand van legerleider Desi Bouterse.

Horb was een van de zestien sergeanten die in 1980 een staatsgreep pleegden in Suriname. Hij werd de tweede man van het regime-Bouterse.

In 1979 had hij Desi Bouterse gevraagd voorzitter te worden van een nieuwe militaire vakbond, en vervolgens vroeg hij Bouterse om de leiding op zich te nemen van een uit te voeren staatsgreep. Die staatsgreep pleegden Bouterse en Horb met 14 collega-sergeants op 25 februari 1980. Na de staatsgreep werd Horb lid van de negen personen tellende Nationale Militaire Raad.

Op 11 maart 1982 vond een tegencoup plaats door een groep rond Surendre Rambocus. Daarbij werd Wilfred Hawker, die na een eerdere mislukte tegencoup op 15 maart 1981 in de gevangenis zat, bevrijd. Ook deze tegencoup mislukte en Hawker werd door Horb geliquideerd. Deze moord werd destijds door de Surinaamse televisie uitgezonden.


In de loop van 1982 kregen Desi Bouterse en Roy Horb verschil van mening over de te volgen koers. Door internationaal isolement gedwongen zocht Bouterse toenadering tot de linkse regimes van Fidel Castro in Cuba en Maurice Bishop in Grenada. Horb was het met deze koers niet eens. Hij vertrok naar Pittsburgh voor overleg, zogenaamd met Henk Chin A Sen die daar een medische opleiding volgde, maar in werkelijkheid met de CIA. Toen zijn CIA-contactpersonen hem vroegen of ze iets voor hem konden doen, bestelde hij in al zijn naïviteit twee renpaarden, die keurig werden afgeleverd. Hierdoor lekten zijn contacten uit. Horb probeerde een bestand te sluiten met vakbondsleider Cyrill Daal en André Haakmat, maar Bouterse zag niets meer in zo’n akkoord.

Op 7 december 1982 werden zestien tegenstanders van het regime van hun bed gelicht. Op Freddy Derby na werden ze alle vermoord (zie Decembermoorden). Horb zou door Bouterse zijn bevolen mee te doen. Hij moest de gevangenen een bekentenis afdwingen, desnoods door geweld, en vormde samen met Bouterse en Paul Bhagwandas een “tribunaal”. Horb zou hebben gepleit voor de vrijlating van Freddy Derby, de enige overlevende van de moordpartij.


Op 30 januari 1983 werd Horb, inmiddels majoor en plaatsvervangend commandant van het Surinaamse leger, zelf gearresteerd. Ook zijn goede vriend John Hardjoprajitno werd gearresteerd. Ze werden gevangengezet op verdenking het ondermijnen van de staatsveiligheid. De beschuldiging luidde dat ze betrokken zouden zijn bij een complot om Bouterse te vermoorden.

Op 2 februari werd Horb dood aangetroffen in zijn cel in de Devil-strafbarak van de Militaire Politie. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd door zich te verhangen aan het koord van zijn sportbroek. Horb werd 30 jaar oud.

Na zijn dood verscheen De Decembermoorden in Suriname: verslag van een ooggetuige. Het was door een ghostwriter geschreven voor Jan Sariman, en zou zijn gebaseerd op mondelinge mededelingen van Horb. Horb had Sariman ook een notitie nagelaten die luidde: “Als ik mocht doodgaan bij een verkeersongeluk, door verdrinking of wat dan ook, weet één ding: ik ben vermoord. Vermoord door Desi en zijn bende.”

Horb zou naast CIA-informant ook informant zijn geweest van de Nederlandse Inlichtingendienst Buitenland (IDB).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten