donderdag 22 januari 2015

Louis Bontes krijgt antwoord op geschrapte kamervragen

Minister Opstelten van Justitie wil de Turkse sepotbeslissing, waaruit zou blijken dat voormalig secretaris-generaal Joris Demmink op 20 juli 1996 wel degelijk in Turkije is geweest, niet vrijgeven aan de Kamer.

"Ik doe geen mededeling over de inhoud van documenten die onderdeel zijn van een lopend strafrechtelijk onderzoek", aldus de minister.

Wel is het document meegenomen in de artikel 12-procedure die leidde tot het huidige strafrechtelijk onderzoek tegen Demmink, aldus de minister. Er is voorts een rechtshulpverzoek aan Turkije gericht waarin "nadere informatie wordt gevraagd over de inhoud, achtergrond en betekenis van het document".

Opstelten antwoordt hiermee vertraagd op de Kamervragen van Kamerlid Louis Bontes (groep Bontes/Van Klaveren). De minister doet ook opgave van de vergoedingen voor juridische kosten (in totaal ruim 120.000 euro) die hij tot in 2014 voor Demmink heeft betaald.

De minister laat in het midden of hij ook een eventueel hoger beroep van Demmink tegen het Algemeen Dagblad wil betalen. Zie hier [pdf] de antwoorden van Opstelten. En ook hier en hier.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten