maandag 8 december 2014

‘Waar blijft die vervolging van Ivo Opstelten?’

 

Zes oud-gevangenisdirecteuren, als zodanig ooit werkzaam voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, doen een ultieme poging te verhinderen dat de Tweede Kamer als toezichthouder verzaakt.
Op donderdag 4 december hebben zij een brief [pdf] verzonden naar de voorzitter van de Tweede Kamer.

Collectieve zwijgplicht
Sinds 18 september heeft nog geen enkel Kamerlid een inhoudelijk oordeel gegeven over hun aangifte tegen de minister van Veiligheid en Justitie, een opmerkelijke "radiostilte". Daar waar de Kamer doorgaans op vele zaken (zowel groot als klein) reageert, lijkt zich thans een collectieve zwijgplicht van de Kamer meester gemaakt te hebben. Dat stellen de zes in een persbericht. Een eerder persbericht van de zes hierover werd overigens ook door de Nederlandse media vrijwel genegeerd. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste toezichthouder op de rechtsstaat, zou weer wachten op actie vanuit de Kamer.

Weigerachtige bewindsman
Omdat er sprake is van ernstige schending van een aantal rechtsbeginselen door de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de Kamer als toezichthouder hierin dreigt te verzaken, willen zij nogmaals een klemmend beroep doen op de volksvertegenwoordigers om alsnog serieuze aandacht te besteden aan hun aangifte. Een aangifte die gericht is tegen een bewindsman die weigert om een gedegen onderzoek in te stellen naar ernstige verdenkingen van seksueel misbruik van minderjarigen mogelijk gepleegd door diens secretaris-generaal, dan wel het lopende strafrechtelijk onderzoek vertraagt, dan wel frustreert.

Onderzoek?
De zes wijzen erop dat nota bene het Gerechtshof van Arnhem dit strafrechtelijk onderzoek gelastte, omdat er genoeg ernstige verdenkingen aanwezig zijn om een dergelijk onderzoek in te stellen, een onderzoek dat inmiddels zelfs is uitgebreid. Nu bijna een jaar later is er nog steeds geen begin gemaakt met een onderzoek in Turkije (de plaats van het delict).


Misbruik door hooggeplaatsten
In schril contrast met de Nederlandse volksvertegenwoordigers nemen Britse parlementariërs wel hun verantwoordelijkheid in een pedo-schandaal dat zich afspeelt in de hoogste kringen van Engeland. Daar waar gedurende decennia vele onderzoeken stuk liepen, doen Britse parlementsleden hun uiterste best om klaarheid te brengen in een zaak waarin minderjarigen gedurende vele jaren seksueel lijken te zijn misbruikt door hooggeplaatsten.

Kritische pers
"Met onze brief hopen we dat Kamerleden alsnog hun verantwoordelijkheid zullen nemen", aldus de zes, die eerder al verzochten om een parlementaire enquête. "Zo niet, zijn onze middelen bij onze volksvertegenwoordiging uitgeput. In dat geval kan alleen nog de kritische pers een functie vervullen om aandacht te vragen voor bepaalde misstanden en schending van rechtsbeginselen", aldus de ondertekenaars, K. Boeij, K. de Graaff, J.F. van Huet, B. Molenkamp, J.A. Poelmann en P.A.W. Scheffelaar Klots.

Lees meer bij Het Haagse Complot

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten