vrijdag 7 februari 2014

Opstelten meldt Kamer spontaan uitspraak rechter


Minister Opstelten heeft eigener beweging zijn eerdere beantwoording van de vragen door CDA'er Pieter Omtzigt van een aanvulling voorzien. Die luidt als volgt:


Nader antwoord en vervolge op mijn brief aan uw Kamer van 8 november 2013 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 466), hecht ik eraan u mede te delen dat het Gerechtshof te Arnhem op 21 januari 2014 een beschikking heeft gegeven in de procedure die was ingesteld tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om geen strafvervolging in te stellen n.a.v. een aangifte inzake een oud-ambtenaar van mijn ministerie. Het Gerechtshof heeft blijkens zijn beschikking besloten dat een onderzoek als bedoeld in artikel 181 Wetboek van Strafvordering noodzakelijk is en heeft met het oog daarop de officier van justitie bij het Landelijk Parket bevolen een strafrechtelijke vervolging in te stellen. Vanzelfsprekend zal ik uw Kamer nader informeren zodra daartoe aanleiding is. Volgens een ingewijde komt een dergelijke aanvulling op eerder al beantwoorde vragen zelden voor. Zou minister Opstelten het commentaar van Katholiek Nieuwsblad hebben gelezen, en nu zelf ook begrijpen dat hij in het licht van de uitspraak van de rechter een andere toon in de zaak moet aanslaan? Of dient het alleen maar om het geheel van de antwoorden opportunistisch bij te kleuren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten