maandag 13 januari 2014

Gerechtshof geeft geen toelichting wegens belangenverstrengeling

Het was weer een mooi zooitje in Den haag vorige week. In het Paleis van Justitie vond weer een zitting plaats in de graffiti zaak. Ik ben betrokken geraakt bij deze zaak, nadat ik gearresteerd ben terwijl ik filmde hoe Micha Kat een tekst over rechtsbijstand aan "de liegende rechter" plaatste op ditzelfde gebouw.

Sindsdien zijn we verwikkeld in een strafzaak die maar geen einde lijkt te kennen. Deze keer ging het om een zitting van de wrakingskamer, die wij al eerder gewraakt hebben. Het resultaat hiervan was, dat ons door de wrakingskamer, die over de wrakingskamer moest oordelen, een wrakingsverbod is opgelegd. Voordat mijn advocaat echt op het verdere verloop de zaak kon ingaan, moest de camerakwestie helaas eerst weer aan de orde komen. Zoals altijd, was het mijn bedoeling om ook deze zitting vast te leggen. Om deze reden had ik hiervoor een persaanvraag gedaan bij de persvoorlichting van het gerechtshof. Nog voor de zitting plaats zou vinden gaf de voorzitter via de persvoorlichter al aan, dat de camera ook deze keer niet toegelaten zou worden en dat daarmee de openbaarheid niet geschaad zou worden.

In het antwoord van de persvoorlichter stond o.a. dat er tijdens onze zittingen in het verleden meerdere incidenten zijn geweest en dat dit de reden was om de camera niet toe te laten. Volgens de persrichtlijn moet er in het openbaar uitspraak gedaan worden over het voeren van de camera. Tijdens de zitting vroegen wij de voorzitter over welke incidenten hij het had. Als antwoord hierop gaf hij aan dat wij de rechtbank te vaak gewraakt hebben. Deze "incidenten" zijn de hoofdreden voor de weigering van de camera. Ondanks het herhaalde verzoek van de advocaat om de camera toe te laten bleef de rechter hier aan vasthouden. Een beetje vreemd natuurlijk. Hoe kun je het filmen nu verbieden, omdat er het gevaar is dat er een wraking vastgelegd wordt Terwijl er een wrakingsverbod is?Het liefst zou ik de beelden van de graffiti actie bij dit artikel plaatsen. Deze beelden zijn niet alleen nieuwswaardig, maar tonen ook aan dat ik mij nergens schuldig aan heb gemaakt. Helaas zijn mijn camera en het beeldmateriaal op onrechtmatige gronden door justitie in beslag genomen en tot op de dag van vandaag spoorloos. Tijdens een eerdere zitting heeft ook de rechter bepaald dat ik geen beschikking mag krijgen over mijn eigen beelden. Aangezien ik ook de zittingen niet mag vastleggen en ik de mensen die deze zaak volgen toch van correcte informatie wou voorzien, heb ik een verzoek gedaan bij de persvoorlichting om een toelichting te geven voor de camera. De reactie hier op is hieronder te lezen.

 
Geachte heer Donk,
 
De Rechtspraak stelt journalisten in staat om aan nieuwsgaring te doen. De persrichtlijn is daarbij leidend. Uit die persrichtlijn noch uit enige andere regel vloeit voor het hof de verplichting voort om onder alle omstandigheden een persraadsheer beschikbaar te stellen om voor een camera uitleg te geven. Naar het oordeel van het hof is er wanneer een verdachte zelf, of media waaraan hij of zij verbonden is, een nieuwsitem over zijn of haar strafzaak wil maken sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het hof zal reeds om die reden niet aan het verzoek voldoen om een persraadsheer beschikbaar te stellen voor genoemd item.
 
Met vriendelijke groet,
 
De persvoorlichter
 
Het is inmiddels wel duidelijk dat alles uit de kast wordt getrokken om JDTV het filmen te beletten. Maar waarom werden andere media die deze zitting vast willen leggen geweigerd?  Zo werd ook het filmverzoek van Marlon Maastricht afgewezen. Deze beslissing lijkt weer aan te tonen, dat het gerechtshof zelf behoorlijk partijdig is en er alles aan zal doen om te voorkomen dat deze zaak in de openbaarheid komt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten