donderdag 25 juli 2013

Gaat verstrengelde rechter zich verschonen in affaire Demmink?


 
Een rechter, die objectief niet-onafhankelijk is, blijkt te zijn aangewezen als beslisser of stichting de Roestige Spijker zich mag voegen in de zaak Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad.  De voormalige secretaris-generaal van Justitie heeft de Rotterdamse krant gedaagd vanwege publicaties waarin getuigen werden opgevoerd die verklaarden dat Demmink contacten had met een beruchte Haagse jongenspooier. Deze verklaringen sporen met andere beschuldingen dat de Haagse topambtenaar zich langdurig heeft schuldig gemaakt aan pedofiele activiteiten. Demmink maakt er bezwaar tegen dat stichting De Roestige Spijker voor onderzoeksjournalistiek zich in de zaak wil aansluiten.
Landsadvocaat
Advocaat Matthijs Kaaks van stichting De Roestige Spijker heeft op zijn beurt bezwaar gemaakt tegen de toedeling van de zaak Demmink/AD/De Roestige Spijker aan rechter mr. T. Veling. Deze blijkt voorheen werkzaam te zijn geweest bij advocatenkantoor Pels Rijcken Droogleever Fortuijn (de 'Landsadvocaat') en heeft daar als advocaat veelvuldig namens onder meer het Ministerie van Justitie en ook voor Demmink zelf opgetreden. Ook als wetgevingsjurist bij het Ministerie van BZK zal Veling nauw met Justitie hebben samengewerkt. De zaak herinnert aan de overleveringsaffaire Hörchner, waarbij - na een rechterwisseling - de toestemming tot overlevering werd gegeven door een nieuwe rechter die nog maar kort daarvoor in dienst van de Landsadvocaat was geweest. Later heeft de Hoge Raad deze gang van zaken scherp veroordeeld.Rechterlijke onpartijdigheid
Kaaks, die als advocaat er belang bij heeft - ook voor zijn cliënten - de rechterlijke macht niet tegen zich in het harnas te jagen, geeft aan de integriteit van Veling niet in twijfel te willen trekken, maar in feite is dit volkomen irrelevant. Er is in dit geval sprake van "objectieve niet-onafhankelijkheid", die met concrete feiten kan worden onderbouwd en mr. Veling dient zich dus eigener beweging voor de zaak te verschonen. Doet hij dit niet, dan moet hij gewraakt worden. Hij deugt niet als rechter voor deze zaak. Veling zou immers niet alleen de schijn oproepen "waaronder de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden" zoals de wet zegt, maar zelf een feit creëren waarmee hij die schade concreet zou toebrengen. Verschoning is hier de koninklijke weg.


Collectieve verschoning
Opmerkelijk in dit verband is dat het hele Gerechtshof Den Haag zich heeft verschoond in de artikel 12-procedure van twee Turkse mannen. Tegen grote druk in eigen land in, eisen zij strafrechtelijke vervolging van Demmink omdat hij hen zou hebben misbruikt. Dit meldt de website Crimesite. Als reden om zich te verschonen van Demmink-zaken, gaf het Hof onder meer als reden dat alle raadsheren Demmink persoonlijk kennen en de voorzitter van de beklagkamer in het recente verleden al een soortgelijke klacht heeft behandeld. Het Hof wil dat het Gerechtshof Den Bosch de zaak overneemt.

 
Bevlieging?
De houding van het Gerechtshof Den Haag is de juiste en hopelijk zal rechter Veling zich hieraan spiegelen. Je mag je overigens afvragen of het Haagse hof handelt onder een plotselinge bevlieging van rechterlijke zuiverheid, of dat de verschoning meer te maken heeft met het feit dat men de rechterlijke handen aan de Demmink-zaak niet onnodig vuiler wil maken. Dat zou er dan op wijzen dat ook rechters beginnen te zien dat de al lang slepende affaire op termijn niet meer te houden is.
Voor meer Demmink-gerelateerd nieuws zie hier het commentaar over de Kamervragen die Henk Krol (50Plus) - mogelijk mede met het oog op de affaire Demmink - over seponering in het landsbelang aan de minister van Justitie heeft gesteld.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten