zondag 7 juli 2013

Affaire Demmink breekt verder door: kort geding tegen obstructie JustitieDe Roestige Spijker, de stichting voor onderzoeksjournalistiek en tegen doofpotten, boekt opnieuw succes in het doorbreken van de media-stilte rond de affaire Demmink.

Nu weet de stichting de aandacht te trekken met een kort geding tegen het ministerie van Justitie, omdat dit informatie achterhoudt. Men wil erachter komen wie verantwoordelijk zijn voor de jarenlang succesvolle doofpot rondom de beschuldigingen van pedofilie aan het adres van Demmink. Geruchten hierover doen volgens getuigen binnen Justitie al minstens twintig jaar de ronde, maar niemand durfde er openlijk over te spreken. Dit stond gelijk aan "ambtelijke zelfdoding" volgens een van Demminks eigen topambtenaren. Mr. Joris Demmink zwaaide als secretaris-generaal van 2002 tot 2012 de scepter over dit ministerie.


Steeds meer media
De Roestige Spijker achterhaalde eerder al via een procedure Wet Openbaarheid Bestuur dat de advocaatkosten van Demminks verdediging tegen de beschuldigingen van overheidswege vergoed worden. Zes betaalde declaraties van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek zijn vrijgegeven. Nu wil de stichting ook de reden weten waarom Demmink, die eind vorig jaar met pensioen ging, nog steeds door Justitie wordt gesteund. Omdat Justitie weigert hierover opening van zaken te geven, eist de stichting in kort geding dat de gevraagde informatie alsnog met spoed wordt verstrekt. Opvallend is dat sinds de activiteiten van de stichting steeds meer media aandacht aan de affaire durven geven. Gisteren nog deed Tros Nieuwshow dat door een gesprek met Robert Rubinstein, de voorzitter van de stichting.


 

Onaanvaardbaar
Na maanden wachten op Justitie is voor de stichting de maat vol. Matthijs Kaaks, advocaat van De Roestige Spijker, spant een kort geding aan om de door het ministerie achtergehouden informatie alsnog in handen te krijgen: "Als een hoge ambtenaar door privé-zaken in juridische procedures belandt, is het uitzonderlijk dat zijn kosten door de Staat worden vergoed. Daar moet op zijn minst een goed gemotiveerd besluit aan ten grondslag liggen. Het ministerie weigert te antwoorden op vragen over die motivatie en denkt door een paar facturen vrij te geven de boot af te kunnen houden. De stichting vindt dat onaanvaardbaar en stapt daarom naar de rechter", aldus Kaaks.

Juridische ondersteuning
De Roestige Spijker noemt de gevraagde informatie "essentieel". Volgens Kaaks zou daaruit bijvoorbeeld kunnen blijken of opeenvolgende Justitie-ministers zich met de zaak hebben bemoeid. Demmink is ondanks aangiften en aanhoudende beschuldigingen altijd gesteund door zijn ministers Donner (die Demmink aanstelde), Hirsch Ballin en Opstelten. Ook wil de stichting achterhalen wie uiteindelijk voorgesteld heeft Demmink te ondersteunen en hoe de besluitvorming is verlopen. Eveneens van belang acht de stichting een antwoord op de vraag of de kosten voor juridische ondersteuning ook in de toekomst door de Staat vergoed zullen worden.

Dwangsom
De Roestige Spijker heeft op 1 juli een op korte termijn te houden getuigenverhoor over de affaire Demmink aangevraagd. Mede met het oog daarop acht Matthijs Kaaks het van belang dat de in WOB-procedures gevraagde informatie alsnog snel door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verstrekt. De stichting spreekt van een spoedeisend karakter en eist in kort geding dat de informatie binnen één week wordt verstrekt. Bij het negeren van die termijn zou het ministerie van Justitie en Veiligheid volgens de stichting een dwangsom van 100.000 euro per dag moeten betalen.
 
 
 

1 opmerking: