zaterdag 29 december 2012

'Welke rol speelt Amerikaanse ambassade in affaire Demmink?'

Pieter Omtzigt: "Uit antwoorden op mijn Kamervragen blijkt toch echt dat er geen grondig onderzoek geweest is."CDA
"Wie heeft NOS opgebeld om dat te melden? En in welke openbare bron laat VS ambassade zich uit over juistheid niet-uitgevoerd onderzoek?"
      
Op Twitter vraagt CDA'er Pieter Omtzigt zich openlijk af waarom de NOS het bericht over de motie over Demmink in het Amerikaanse Congres afsluit met de afzwakkende opmerking: "Het is nog maar de vraag of de motie politieke gevolgen heeft. De Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft de conclusies van de Nederlandse justitie altijd onderschreven."

JDTV Afl.27 - Krikkegate


Geest Verruimende Middelen - Alles is fake


Turkse getuigen geintimideerd

His Excellency Namik Tan

Ambassador Extraordinary and, Plenipotentiary

Embassy of the Republic of Turkey

2525 Massachusetts Avenue NW

Washington, DC 20008


Dear Mr. Ambassador,

We are writing to express our serious concerns regarding reports that two victims of child sex tourism in your country are being threatened and intimidated into dropping their allegations against Joris Demmink, former Secretary General of the Dutch Ministry of Justice in the Netherlands. According to reports, the victims have been offered money and have had their lives and families threatened. The lawyer for the victims indicates that the threats and intimidation have been relayed to the prosecutor in Diyarbakir, but the victims have not yet received protection or any form of relief.

As members of the Congressional Victims' Rights Caucus, we are very concerned that these vulnerable individuals are being openly harassed and denied access to justice by Turkey's failure to respond both to the charges as well as to the victims' need for protection.

The victims have courageously made their claims against a powerful government official in another country, Joris Demmink. The victims (Mustafa and Osman) and the law enforcement official, who allegedly brought the boys to Demmink, have come forward iri Turkey accusing Demmink, in great detail, of raping the boys on visits to Turkey in the late 1990's. The Dutch investigation into this matter has stalled based on Mr. Demmink's claims that he was not in Turkey after 1987. However, numerous governmental and nono governmental witnesses have come forward in Turkey to contradict Demmink's claim.

We respectfully urge Turkey to ensure that the threats against the victims are investigated and that the victims' rights to pursue justice in Turkey's courts are fully protected.

Ted Poe
Member of Congress

Jim Costa
Member of Congress

Cristopher H. Smith
Member of Congress

You can download scanned PDF version of this letter here.

vrijdag 21 december 2012

PVV blij met resolutie inzake Demmink


De PVV heeft laten weten verheugd te zijn dat het Amerikaanse congreslid Christopher Smith (New Jersey) een resolutie heeft ingediend in het Congres inzake de kwestie Demmink.
In deze resolutie verzoekt deze het Congres om er bij de VN op aan te dringen de zetel van het Internationaal Strafhof uit Den Haag weg te halen en elders over te plaatsen, omdat Nederland structureel weigert onafhankelijk onderzoek te doen inzake de aanklachten tegen Demmink.
 
Onafhankelijke onderzoek
Lucas Hartong, lid van de VS Delegatie in het Europees Parlement, die de affaire daar eerder al op de agenda zette, is verheugd over de resolutie van congreslid Smith. "Een goede zaak dat er druk vanuit het Amerikaanse congres wordt gezet op deze zaak. Er liggen overduidelijke getuigenverklaringen en aangiftes tegen Demmink die absoluut onderzocht moeten worden. Je kunt dat niet negeren zoals meerdere ministers van justitie tot nu toe hebben gedaan. Voor alle partijen zou het van wijsheid getuigen als er goed onderzoek zou worden gedaan, inclusief voor Demmink zelf. Wat voor mij echter sterk meetelt is het gegeven dat de originele Turkse misbruikte jongens zeer recent opnieuw zijn bedreigd en zelfs mishandeld met als doel dat zij hun aangiftes zouden intrekken. Dat geeft zeer te denken. Als er niets aan de hand was dan zou zoiets niet gebeuren. Het is echt tijd dat dat onafhankelijke onderzoek er komt."
 
'Zeer schadelijk'
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die eerder in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over de affaire Demmink stelde, noemde eerder op de ochtend de Amerikaanse resolutie al "zeer schadelijk" voor het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat.

Voortgang aanpak kinderpornografie


 
 
 

Aanhouding Micha Kat

 
Gisterenavond was JDTV er getuige van hoe Micha Kat in Den Haag werd opgepakt door de politie.
Nadat hij was klemgereden door een politieauto, kreeg Micha te horen dat hij gesignaleerd stond en dat hij moest meekomen. Kort na zijn arrestatie is hij overgebracht naar het politiebureau in Hilversum, waar hij op dit ogenblik (vrijdagochtend) nog vast zit. Er werden geen verdere mededelingen gedaan over de reden waarom hij gesignaleerd stond.

Kerstvlucht naar Faro: MP495

donderdag 20 december 2012

Internationale roep om onderzoek Demmink? Graag.


Na het Katholiek Nieuwsblad, dat via internet een rechtstreeks verslag maakte, was het Algemeen Dagblad het enige persmedium dat daags erna verslag deed van de hoorzitting over Demmink in het Congres in Washington.
                   
Bovendien kwam die krant weer een dag later, op zaterdag 6 oktober, met een belangrijke primeur: men had getuigen opgespoord, die bereid waren onder ede te verklaren dat zij Demmink vroeger in regelmatig contact gezien hadden met een bekende Haagse jongenspooier. Dat betekent een belangrijke versterking van de al bestaande beschuldigingen van pedofilie tegen de toen nog in functie zijnde secretaris-generaal van Justitie.
 
Actieve pedofiel
Sindsdien is de affaire als een olievlek gestadig blijven uitdijen op internationaal niveau. Katholiek Nieuwsblad heeft dat als enige persmedium op de voet gevolgd via deze website. Ook de website De Demmink Doofpot doet dat. Gisteren werd bekend dat er vragen zijn gesteld in de Raad van Europa. Ook dat nieuws wordt door Nederlandse media nauwelijks doorgegeven, opnieuw met uitzondering van deze krant en vandaag het Algemeen Dagblad onder de kop Roep om internationaal onderzoek Demmink. Ook meldt het AD op gezag van europarlementariër Lucas Hartong (PVV), die onlangs in de VS was, dat in Washington inmiddels een pijnlijk vermoeden over de Nederlandse rechtsstaat diep aan het doordringen is: namelijk dat er wel eens jarenlang een toppositie bekleed kan zijn door een actieve pedofiel, die zo het onderzoek naar zichzelf kon aansturen. In de uitkomst van zo'n 'diepgravend' justitieel onderzoek kun je natuurlijk weinig vertrouwen stellen. Dat dergelijke toestanden bovendien jaren kunnen voortduren en afgedekt worden door opeenvolgende ministers van Justitie, geeft te denken over de algehele gezondheid van die Nederlandse rechtsstaat. Wat je een gemiddelde Amerikaan niet eens hoeft uit te leggen, blijkt voor Nederlandse journalisten echter moeilijk te vatten.
 
Gekronkel
Twitter is een troost in deze droeve dagen van journalistieke duisternis. Als er in de Raad van Europa indringende vragen worden gesteld naar de integriteit van de nationale Justitie-topman, dan is dat héél ernstig. Dat is evenzeer voorpaginanieuws als een openbare hoorzitting in Washington over hetzelfde onderwerp. Op Twitter blijken er gelukkig nog veel Nederlanders te zijn die politiek niet helemaal op hun achterhoofd zijn gevallen, naast een behoorlijk aantal die dat blijkbaar wel zijn, en de opstapeling van belastende feiten en het gekronkel van de regering erover afdoen als de tunnelvisie van geobsedeerde complotdenkers. Het doet denken aan de affaire Fred Spijkers, de klokkenluider in de landmijnenzaak, die in 1997 naar buiten trad. Daar waren weliswaar meerdere media bij betrokken, maar ook toen was het Katholiek Nieuwsblad dat de stilgevallen zaak in 1998 weer openbrak en volhield met het bewijs dat het eindoordeel van Spijkers' rechter niet onafhankelijk kon zijn. Toch gingen er toen nog jaren en tientallen artikelen overheen, tegen de verbeten ontkenningen van de regering in, voordat Spijkers uiteindelijk in 2003 wel moest worden gerehabiliteerd.
 
Zelfreinigend vermogen
Het is bevredigender op te komen voor iemands onschuld, dan te eisen dat tegen iemand een serieus strafonderzoek wordt ingesteld. Toch is dat ditmaal de inzet. Ook de slachtoffers moet recht worden gedaan. Verder gaat het niet primair om de privépersoon Demmink, maar om de veelzeggendheid van het feit dat iemand met zo'n reputatie in een justitiële topfunctie in Nederland in alle rust zijn pensioen kan halen. Zelfs als Demmink achteraf onschuldig zou blijken, is dat ongehoord. Het impliceert dat de Nederlandse Justitie niet meer vertrouwd kan worden voordat daar grondig orde op zaken is gesteld. Inmiddels bewezen feit: aan het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse regering, van de nationale media of van Justitie zelf kunnen we het zeker niet overlaten. Buitenlandse druk en inmenging zijn nodig.
 
Hoofdschuddende commentaren
Die zijn nu duidelijk bezig zich op te bouwen, zowel in Europa als de VS. Eigenlijk is elk Nederlands onderzoek naar Demmink al niet meer te vertrouwen als daar geen buitenlands toezicht op zit. Door het ontbreken daarvan wist de collaborerende Hoge Raad na de oorlog in zijn geheel aan zuivering te ontsnappen. Qui custodiet custodes? Wie zal de bewakers bewaken? Het is nationaal allemaal nogal vernederend. Het zou kunnen leiden tot het einde van het huidige kabinet, als de zaak niet meer stil te houden is. Reken dan maar weer op wereldwijze en hoofdschuddende hoofdcommentaren van NRC Handelsblad tot De Telegraaf en van EenVandaag tot Nieuwsuur. Want wat nu blijkbaar geen nieuws is, zal het dan opeens wel zijn, vakkundig becommentarieerd. Bedenk dan wel dat wat u als nieuws voorgeschoteld zult krijgen, in werkelijkheid het nieuws van eergisteren is, dat men u niet langer meer kon onthouden.
 

De Demminkresolutie

H.res. 838 Netherlands ICJ

zondag 16 december 2012

JDTV Afl.113 - Uh Uh Opstelten


Voor de mensen met te weinig tijd hebben we een samenvatting gemaakt  van het laatste debat over de wietpas. Kon je het alsnog niet helemaal volgen? check dan http://www.watzegtivo.nl/

zaterdag 8 december 2012

The Twilight Zone: Tagged

Raad van Europa stelt affaire Demmink aan de orde

 

Luca Volontè, lid van de raad van Europa voor de Europese Volkspartij (EVP, waartoe ook het CDA behoort) heeft in de Raad van Europa kritische schriftelijke vragen gesteld aan het Comité van Ministers (de ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten) over de wijze waarop de Nederlandse justitie omgaat met de affaire Demmink.

vrijdag 7 december 2012

Demmink-kwestie ettert door, ook in Europa


Luca Volonté, fractievoorzitter van de European People’s Party waartoe ook het CDA behoort, heeft vragen gesteld binnen de Raad van Europa over de kwestie Joris Demmink. Volgens de christen-democraat heeft de Nederlandse overheid de Lanzarote Conventie – die de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik regelt – met voeten getreden door geen onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de verdachtmakingen rondom Demmink.

Volonté noemt dit ‘schandalig’ en dringt aan op een nieuw onderzoek ‘met internationale expertise’. De Raad van Europa moet dit volgens hem aan de orde stellen bij de Nederlandse regering. Het is het zoveelste hoofdstuk in de kwestie over de inmiddels oud-topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kabinet schaart zich achter ‘Demmink-brief’
‘De kwestie Demmink oefent aantrekkingskracht uit op christen-democraten. Onlangs stelde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) over de kwestie na uitlatingen van de Nederlandse ambassadeur Rudolf Bekink in een brief voor een commissie van het het Amerikaans Congres.

Omtzigt zet zijn vraagtekens bij het ‘uitgebreide onderzoek’  dat het Openbaar Ministerie naar Demmink heeft laten uitvoeren. Op zijn blog schrijft hij: “De antwoorden zijn in zover opvallend dat het zogenaamde grondige onderzoek dat gedaan is, een oriënterend feitenonderzoek is (dat ik niet kan terugvinden als juridische vorm in het wetboek van strafrecht). Hierbij kunnen dus hooguit mensen gehoord worden (kennelijk niet onder ede?) en er kunnen geen bijzondere opsporingsmethoden ingezet worden. dit heeft men in de VS verkocht als een “thorough investigation” ofwel een grondig onderzoek. Verder is het uiterst merkwaardig dat het bewijs dat JD niet in Turkije geweest is nu veranderd is dat er in het oriënterend feitenonderzoek geen bewijs gevonden is dat hij er wel geweest is.”

bron

Breaking The Taboo


woensdag 5 december 2012

OM in beroep in zaak 'liegende' rechters

Er komt een nieuwe rechtszaak tegen twee oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch die verdacht worden van liegen onder ede (meineed). Het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht is woensdag in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak door de rechtbank in Utrecht op 23 november.

De voormalig magistraten waren aangeklaagd omdat ze onder ede zouden hebben gelogen over hun vriendschap. Verder heeft Westenberg volgens justitie gelogen over een telefoongesprek dat hij zou hebben gevoerd met een advocaat in de Chipsholzaak. De hele meineedzaak draait overigens om Chipshol, het bedrijventerrein dat ondernemers Peter Poot en Harry van Andel wilden bouwen bij Schiphol. Hun grond steeg snel in waarde. Van Andel wilde die grond met winst doorverkopen, Poot wilde het project doorzetten. Ze stapten naar de rechtbank in Haarlem.

De rechter die de zaak behandelde, Westenberg, stelde Van Andel in het gelijk. Daardoor zou Poot veel geld zijn kwijtgeraakt. Poot meent dat hij de zaak heeft verloren door Kalbfleisch, die ook rechter in Haarlem was. Hij was bevriend met Van Andel en zou de zaak aan Westenberg hebben toegespeeld.

Kalbfleisch en Westenberg zeiden toen dat ze slechts goede collega's waren, geen nauwe vrienden. Poot en het Openbaar Ministerie (OM) vonden dat meineed, maar de rechtbank in Utrecht ging daar niet in mee, onder meer omdat ze een van de getuigen onbetrouwbaar vond.
Pieter Kalbfleisch vindt de beslissing van het OM in beroep te gaan 'volstrekt onbegrijpelijk en bijzonder schadelijk'. 'De rechtbank heeft mij terecht van alle feiten vrijgesproken.'

Vlak na de uitspraak in Utrecht sprak Kalbfleisch al van gerechtigheid. Volgens de oud-rechter legt justitie het recht verkeerd uit en moet het de beslissing heroverwegen en een einde aan de zaak maken. Het hof in Arnhem zal zich nu over de zaak buigen.

bron

High Times Magazine Cannabiscup 2012 Awardshow


DJ Scram Jones, Styles P & Ghostface Killah

Het einde van de wietpas


 
29 november 2012 Ivo Opstelten dacht dat hij klaar was met zijn verantwoording en behandeling van: Begroting Veiligheid en Justitie als Nine Kooiman van de SP hem terug op het matje roept met de woorden; 'Ik mis toch een beetje het blokje over de wietpas'
 
Ook deze Amerikaanse standhouder van de High Times Cannabiscup heeft een duidelijke mening over de wietpas en het verlagen van het maximum THC gehalte naar 15%.  Bij JDTV hopen we dat Ivo zijn plannen voor de 15% maatregel snel uit zijn hoofd zet, want het enige gevolg is dat mensen meer zullen gaan roken om hetzelfde gevoel te kunnen beleven! Tot slot nog een overenthousiaste Nederlandse ondernemer aan het woord die wij ergens tussen de hazedampen in de expositieruimte van de cannabiscup tegenkwamen. Hij heeft alle reden om blij te zijn want jaarlijks levert deze kleine bedrijfstak de Nederlandse schatkist ruim 400 miljoen euro op!


 

High Times Cannabiscup 2012 Dutch Master Awards 
Wernard Bruining en Nol van Schaik ontvangen de 'Dutch Masters Award' op de 25th annual High Times CannabisCup Amsterdam voor hun inzet voor cannabisgebruikers.