zondag 8 juli 2012

JDTV ontmoet DemminkBREAKING * BREAKING: JDTV ONTMOET JORIS DEMMINK *  EINDELIJK DUIDELIJKHEID, JORIS ZEGT HET ZELF: HET IS GEWOON NIET WAAR!!

Nou mensen geen stress het is allemaal opgelost! Het is gewoon niet waar! Frank L. is omgekocht door een louche Panoramajournalist om te liegen, de Turkse getuigen zijn omgekocht door de Koerdische maffia die Baybasin wil vrij hebben, Ernst Hirsch Ballin doet gewoon gek als je over Turkije begint omdat hij allergisch is en de enige echte reden dat Micha Kat boos is op Joris Demmink, is omdat deze hem op liefdesgebied zou hebben afgewezen.

Voor diegenen die het allemaal gemist hebben nog een keer een video overzicht van de vele schandalige pogingen om Joris Demmink in een zwart daglicht te stellen.


We hebben groot respect voor Dhr. Demmink, het is tenslotte niet niks om dit alles zomaar te negeren! Is er hier sprake van een ware informatieoorlog?  Allemaal enge verhalen in de media over seksfeesten in Weert duistere avonturen in het Anne Frankplantsoende kubuswoningen
in Rotterdam, Kelders in Tsjechië en allerlei Turkse hotels
op het journaal , in actualiteitenprogramma's en op het internet! Alsof dat alles nog niet erg genoeg was, was er ook nog een groepje complotdenkers, die boos waren omdat hun favoriete radioshow uit de lucht was gehaald en daarom maar een internetzendertje begonnen dat naar de SG vernoemd was. Zij filmden diverse acties die om onderzoek vroegen en gaven mensen de ruimte om de meest walgelijke beschuldigingen jegens Demmink te uiten! Voor diegenen die onze huisrapper niet konden volgen is er ook nog eens een gratis boek uitgebracht, waarin alle feiten nog eens op een rijtje staan.
Het boek "De Demmink Doofpot" is hier gratis te downloaden. (klik op het plaatje) Omdat wij een weerwoord heel belangrijk vinden hebben dit in het verleden met JDTV natuurlijk al een paar keer geprobeerd om de SG te spreken, maar helaas moest Demmink iedere keer snel weg.

Vorige week liepen wij Demmink opnieuw tegen het lijf  en vroegen vriendelijk hoe het nu echt zit. ....Tot onze grote verbazing gaf hij nog antwoord ook!


"ik zou bijna zeggen.....uiteraard niet" is natuurlijk niet de meest gelukkige term om te zeggen dat je onschuldig bent. Sterker nog, eigenlijk zeg je dat dus niet als je dat zegt!...volg je ons nog?
Afgelopen jaar heeft er eindelijk een onderzoek door de Rijksrecherche plaatsgevonden naar het verleden van Demmink, Hieruit bleek dat hij niets had misdaan en niet na 1986 in Turkije zou zijn geweest.

...Even haalden wij opgelucht adem, was het dan toch een groot complot tegen de SG geweest?
Helaas ontvingen wij korte tijd later het bericht dat het hoofd van de rijksrecherche zelf betrokken was bij de inzet van criminele infiltranten bij drugshandel in.Turkije.
Iets waar Dhr.Baybasin in het verleden als klokkenluider ook al over heeft verteld. Ditmaal komen de verhalen o.a. van een Turkse tolk die een boekje open deed over de samenwerking tussen overheid en criminelen.  Het is inmiddels vast komen te staan dat zelfs Oud Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin over deze zaken heeft gelogen.


Volgens het O.M. was hier echter niets van waar, hierop volgde wederom een hard oordeel van de Rechtbank. Hirsch Ballin loog over de Benoit zaak en de Turkse heroïnehandel, aldus de rechter.
Is hier sprake van geen rook, laat staan vuur?  Volgens Ivo Opstelten liegen ministers niet, maar van dit soort berichtgeving worden wij op zijn zachts gezegd toch wel weer een beetje wantrouwig.
In hoeverre zijn minsters bereid om te liegen als het over de verhalen over Joris Demmink gaat?


Het lijkt in deze zaak om veel meer te gaan dan alleen het vermeende kindermisbruik door de SG. Zou er dan toch sprake zijn van afpersing door criminelen of illegale drugshandel door de overheid zelf? Om een of andere reden doet dit ons aan onze JDTV serie KrikkeGate denken en wat nog erger is zelfs aan de meer dan schandalige IRT affaire. Een affaire waarvan de hoofdvraag nooit is opgelost. Waar kwamen de grote sommen geld vandaan waarover de Haarlemse rechercheurs Langendoen en van Vondel konden beschikken en waarmee zij tienduizenden kilo's softdrugs importeerden?
 De drugs in de Turkse zaken kwamen trouwens uit Afghanistan, waar de handel in allerlei drugs geëxplodeerd is sinds de taliban niet meer aan de macht is. Beetje vreemd trouwens want volgens de DEA waren deze drugs van diezelfde taliban afkomstig! Gelukkig is er nu een Nederlandse politiemacht in Afghanistan die stiekem tot in de puntjes kan uitzoeken welke taliban nu wat doet. De Amerikanen zijn al sinds de jaren 80 bezig met de war on drugs. Als we niet zo moeilijk doen en gewoon ouderwets een paar vliegtuigen uitrusten met napalm, kunnen we het probleem bij de wortel uitroeien zoals de voormalige taliban ook deden...Toch?  Hebben we meteen ook geen criminele infiltranten in Turkije meer nodig om de drugsstromen in de gaten te kunnen houden! Heel misschien houden we zelfs wat agenten over die criminaliteit in Nederland kunnen gaan onderzoeken en dat is hard nodig want de overduidelijke bewijslast voor de betrokkenheid van liegende politici en een justitieel apparaat bij de Turkse heroïnehandel zijn in dit land sterker dan waar ook ter wereld!

JDTV is in 2008 begonnen. Vanaf het eerste begin hebben wij gepleit voor een open en onafhankelijk onderzoek in verband met de bijzondere positie van Dhr. Demmink. Onze vaste kijkers hebben de afgelopen jaren  kunnen zien hoe wij onderzoeksjournalist Micha Kat volgden bij zijn strijd om antwoord te krijgen op de vraag of wij hier te maken hebben met een van de grootste schandalen uit de recente Nederlandse geschiedenis, Schandalen die bovendien ook nog eens afgedekt zouden worden door een totaal corrupt justitieapparaat en rechterlijke macht. Helaas hebben wij vastgelegd hoe de overheid totaal faalt om ons ook maar enig vertrouwen te geven in haar integriteit. De hoeveelheid Ministers en andere politici die wij "hysterisch" hebben zien wegvluchten voor onze camera is dramatisch te noemen. Een normaal gesprek lijkt vaak niet mogelijk te zijn. Wat dat betreft was het niet vreemd dat de acties van Dhr. Kat steeds drastischer werden, zeker niet in het licht van zijn affaire met de liegende rechter Hans Westenberg.

De wijze waarop wij meermaals door politie en justitie zijn behandeld is zelfs schokkend te noemen.  Het hoogte of beter gezegd dieptepunt hiervan was toch wel de strafzaak tegen ons die op 11-2-2011 plaatsvond. Tijdens deze rechtszaak in het Paleis van Justitie in Den Haag werd de rechtbank zowaar belegerd door de ME die zelfs in de zittingszaal aanwezig was.
De reden voor deze strafzaak waren de bekladdingen die Micha Kat aangebracht had op het huis van Joris Demmink, het Ministerie van Justitie, Het openbaar Ministerie, het Paleis van Justitie en de Raad voor Rechtspraak te Den Haag Ook had hij nog een woning in Leiden beklad waar op dat moment de stichting Bilderberg Meetings gevestigd was.
Het laatste feit dat hem ten laste werd gelegd was dat hij een zitting van de parlementaire commissie de Wit had verstoord. Bijna al deze acties terug te zien op JDTV.


Ikzelf stond die dag ook terecht. Ik was aan het filmen hoe Micha Kat een graffiti over de rechtsbijstand aan de liegende rechter op het Paleis van Justitie zette, toen er een plotseling met grote snelheid een politieauto op ons af kwam rijden en naast mij stopte. De agent die uit de auto sprong arresteerde ons direct wegens vernieling in vereniging. Hetgeen voor de wet blijkbaar hetzelfde is als openbare geweldpleging.  Nadat ik een lange nacht in de cel had doorgebracht en was verhoord werd ik weer terug geplaatst in mijn cel. Ik voelde me inmiddels aardig onrechtvaardig behandelt omdat ik naar mijn gevoel onschuldig in de cel zat. Mijn camera en daarmee het bewijsmateriaal dat ik slechts iets vastgelegd had en onschuldig was werd in beslag genomen. Uit frustratie over de hele situatie en bovenal het feit dat ik onze kijkers nu niet kon laten zien wat er die voorgaande nacht gebeurt was, heb ik toen met mijn vingernagel "Joris demmink is een crimineel" in de overigens al beschadigde celdeur gekrast. Ook voor dit feit stond ik terecht.

Tijdens de zitting kreeg ik niet de mogelijkheid om mijn in beslag genomen beeldmateriaal te tonen, waarmee ik ogenblikkelijk mijn onschuld had kunnen aantonen. Sterker nog de rechter verbood ons zelfs om onze eigen rechtszaak op video vast te leggen! Dit ondanks het feit dat ik vanaf het begin heb aangegeven dat ik alles juist gefilmd heb omdat ik dit nieuwswaardig vind en denk dat dit verhaal juist in verband met de beschuldigingen richting justitie en de rechterlijke macht in de openbaarheid afgehandeld moet worden.

Ik heb alle activiteiten van Dhr. Kat ongecensureerd vastgelegd en gepubliceerd, om deze reden wou ik als journalist en verdachte deze openbare rechtszitting vastleggen. Helaas was de rechter het hier niet mee eens, waarna wij niet anders konden dan deze te wraken. Nadat ook de wrakingskamer gewraakt was verlieten wij de rechtbank samen met de toeschouwers die naar onze zitting waren gekomen.
De aanwezigheid van de gewapende agenten in de rechtszaal in combinatie met het cameraverbod hadden mijn vertrouwen in de rechtsstaat al tot een dieptepunt doen kelderen, althans dat dacht ik.  Bij de uitgang van de rechtbank werden we opgewacht door een grote politiemacht die zich om de rechtbank verzameld had en ons staande hield, waarna zij ons wilden verbieden om onszelf te verplaatsen. De groep individuen brak door het politiecordon waarna we samen een café bezochten om gezamenlijk een drankje te drinken. Tot onze grote verrassing werden we hierbij zelfs tot in het cafe vergezeld door enkele agenten.

Nadat wij afscheid hadden genomen vertrokken wij richting het centrum van de stad. Helaas hebben we dit nooit bereikt aangezien er bij het Centraal station willekeurig bezoekers van de zitting werden opgepakt wegens samenscholing.  Dit was totale waanzin aangezien veel van deze mensen alleen waren op het moment dat zij werden opgepakt!  Wij werden door de politiemacht in een groep bijeen gedreven en afgevoerd naar de cel.Uit de opmerkingen van de agenten kon ik opmaken dat men ons opgepakt had, omdat zij het vermoeden hadden dat wij aan het demonstreren waren of dit voornemens waren. Tijdens mijn wederom onterechte verblijf in de cel besloot ik om deze keer maar niet in de deur te krassen. In plaats daarvan heb ik eens goed nagedacht over waarom de overheid een complete politiemacht inzet tegen een klein groepje burgers dat slechts om openheid vraagt.

Ben ik nu echt zo'n gekke complotdenker en als dat zo is waar is de overheid dan zo bang voor?
Waarom is er geen enkele volksvertegenwoordiger of ambtenaar die mij het gevoel kan geven dat er niet iets heel erg fout zit?  Ik heb ontdekt dat ik niet de enige ben en dat nog veel meer van mijn medeburgers deze gevoelens ervaren als ze deze ongelooflijke verhalen horen en de beelden zien.
Is er hier sprake van een of ander soort massahysterie of gedraagt de overheid zich een beetje gek?


Het zal dus nog wel gezellig worden tijdens het hoger beroep in de zaak tegen Kat en JDTV.
We willen hierbij al onze kijkers en alle andere nieuwsgierigen alvast uitnodigen om bij deze bijzondere zitting aanwezig te zijn.

Inmiddels zit Micha Kat trouwens alweer in de gevangenis! Volgens justitie zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan bedreigingen en bommeldingen. Iedereen die Micha Kat de afgelopen jaren gevolgd heeft weet dat hij geen fysiek geweld gebruikt. Anders had hij bijvoorbeeld al lang de neus van Harm brouwer afgebeten, of op zijn minst de liegende rechter voor zijn ballen geschopt toen deze de deur open deed. Hoewel wij tot nu toe nog totaal geen inzicht hebben of Kat daadwerkelijk bommeldingen heeft gepleegd, zijn wij er absoluut van overtuigd dat hij geen direct gevaar vormt voor wie dan ook. Waar we wel van overtuigd zijn is dat Justitie al meerdere pogingen heeft gedaan om kat weg te zetten als een zware crimineel en een psychiatrisch patiënt.


Ook wij hebben meerdere meningsverschillen met Kat gehad. Zo zijn wij o.a, van mening dat hij met de publicatie van de verhalen van de zogenaamde supergetuige niet op het goede journalistieke pad zat. Hoewel wij het betreuren dat het werk van Kat met de loop der jaren minder feitelijk werd en steeds meer een vorm van satire en sensatiezucht was, is het voor zover wij kunnen zien niet terecht dat hij nog altijd vastzit. Kat is vervelend maar dat is niet verboden. Justitie heeft bovendien beslag gelegd op al zijn rekeningen en zijn paspoort in beslag genomen, waardoor hij nergens heen kan. Volgens ons is de enige logische reden dat Justitie Kat op dit ogenblik vasthoudt om hem nog meer te frustreren dan zij tot nu toe al gedaan hebben, met als doel hem te beletten om zijn onderzoek te vervolgen en hierover vrijelijk te kunnen publiceren. Aankomende week zal er waarschijnlijk een kort geding plaatsvinden, waarbij de hechtenis van Kat onderwerp van gesprek zal zijn. 

Hoewel Kat aardig wat aandacht opeist draait deze zaak natuurlijk niet om hem maar om de integriteit van Joris Demmink, Justitie, de rechterlijke macht en de overheid in het algemeen. Het antwoord en de houding van Dhr. Demmink gaven mij nou niet bepaald het vertrouwen dat ik graag zou hebben in de topambtenaar van justitie. Zo iemand hoort van onbesproken gedrag te zijn!  Inmiddels begint men zich zelfs in Amerika druk te maken. Recent sprak een oud adviseur van President Reagan zich in het blad The American spectator uit over de zaak Demmink. Zouden de Amerikanen het aandurven om de zaak Demmink nog eens goed te bekijken, of gebruiken zij deze zaak als chantagemogelijkheid om Nederland te dwingen de JSF aan te schaffen?  Volgens de verhalen zou Demmink in het verleden ook al afgeperst zijn door de toenmalige Turkse overheid, die tot over haar oren in de drugshandel zat. Om deze reden zouden de telefoontaps op basis waarvan Baybasin nu een levenslange gevangenisstraf uitzit door de Nederlandse overheid vervalst en gemanipuleerd zijn. De bewijzen hiervoor zijn zeer sterk en echt huiveringwekkend. Wat deze man is overkomen zou ons immers allemaal kunnen gebeuren!

Het feit dat ik mijn camera en beeldmateriaal nog altijd niet heb terug gekregen van justitie zijn voor mij weer een aanwijzing dat het OM niet alleen bewijslast manipuleert, maar ook buiten beeld laat als het hen niet uitkomt. Iedereen die deze beelden zou zien kan zelf oordelen of JDTV zich daadwerkelijk schuldig gemaakt aan vernieling en openbare geweldpleging! Zou Justitie de beelden om deze reden verborgen willen houden?

Het is me toch allemaal wat in complotland!
Zal het de overheid ooit nog lukken om ons vertrouwen en dat van onze compleet doorgedraaide complotdenkende volgelingen terug te winnen?  Een ding is wel zeker, er gaat de komende tijd nog een hoop gebeuren....dus binnenkort meer!  


P.s. Afgelopen week zijn wij er overigens in geslaagd via de openstaande wifi verbinding van de gevangenis in Zoetermeer enkele geheime opnames te maken van Kat. Hij lijkt het daar aardig naar zijn zin te hebben met zijn medegevangenen en is zijn strijdlust blijkbaar nog lang niet verloren.
Als we deze geheime opnames nog eens terug luisteren begrijpen we meteen waarom corrupte pedo rechters Dhr. Kat liever nog even achter de tralies zien.


auteur: JDTV

18 opmerkingen:

 1. mooi werk! de waarheid moet op tafel!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Micha minder emoties meer tactiek! Stay cool plat it cool!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel goed en uitgebreid stuk!! Hier zit heel wat werk in, dat kun je duidelijk zien... dank daarvoor.

  Hoe is het mogelijk dat die lul van een Demmink nog gewoon over straat durft?

  De zon komt op ... over goeien en over kwaden.....

  Wacht maar, karma is a bitch

  BeantwoordenVerwijderen
 4. http://www.capoditutticapi007.blogspot.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 5. IgnatiusFrisch9 juli 2012 om 20:38

  Wel vreemd dat Micha op de youtube fimpje van 28 juni jl. gewoon te zien is vanaf 0:43. Kale man in blauwe bloes die foto van Demmink neemt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wij denken niet dat Kat Foto's zou gaan schieten als hij Demmink zou zien! Waarschijnlijk zou hij eerder een paar vragen afvuren. ;-)

   Verwijderen
  2. IgnatiusFrisch10 juli 2012 om 10:55

   Dat denk je dan verkeerd. In dat filmpje van Demmink op dat congres in Rotterdam stelt Micha ook geen vraag aan Demmink. Hij loopt alleen maar mee.

   Verwijderen
 6. IgnatiusFrisch9 juli 2012 om 21:45

  Het filmpje, zin achteraf veranderd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. ja JDTV zal dat wel stiekem hebben veranderd, maar bloes is natuurlijk wel goed gespeld LOL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. allemaal complotten hier!

   Verwijderen
  2. IgnatiusFrisch10 juli 2012 om 10:50

   Bloes is inderdaad goed gespeld. Ik heb zelf de zin achteraf veranderd, er stond eerst "de filmbeelden" en later youtube van gemaakt.
   Vreemde veronderstellingen, maar kijk van niets meer op. Klokkenluideronline is ook verworden tot een verzameling psychoten.

   Verwijderen
 8. Damn! Gast, ga je nou echt zitten complotten op 1 lettertje uit 1 woordje? Pffffffff, vermoeiend.... Zzzzzzzzzz zzzz zz zzzzz zzzzzzzz zzz zz z zzzzzz

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ja,Kat moet vrij, doodzonde om de mooiste overheidssoap der Nederlanden stop te zetten!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Erik,

  Weet jij soms of Kat zijn paspoort bij aankomst op Schiphol is
  ingenomen of dat het later bij zijn gevangenneming is gebeurd?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. pistooltje in broek zak met een dempertje, en poppen die klootzak.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ja, de Al Quaida complot theorie.
  Elke politie agent gelooft erin.
  Ook de landmacht, marine en luchtmacht.
  Het complot van de vrije medicijn handelaars is zo verwerpelijk, dat er een oorlog tegen de medicijnen is begonnen sinds 1980.

  Mooi artikel JDTV, goed gedocumenteerd.
  Ik heb onlangs op jullie Youtube account lopen zoeken naar die supergetuige film, als referentie voor een commentaar elders, maar ik kon het niet meer vinden. Ik kon daardoor het hele commentaar niet meer plaatsen. Scheelde wel tijd, want ik zocht informatie van een specifiek deel. Nu dan weet ik dan dat jullie het weggehaald hebben. Als ik dat geweten had, dan had ik het gedownload en zelf ergens geüplood. Zouden jullie aub volgende keer jullie "meningen" met wat meer wantrouwen willen overwegen, want dat interview is volgens mij 100% betrouwbaar en helpt bij de opsporing van de vermissing van Tanja Groen. De verhalen die de supergetuige verteld kan ik relateren aan andere bronnen, het is een belangrijke film met hoge historische waarde.
  Dank u.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Need a small business loan to get the working capital you need? Get quick & easy access to the funding you need,financing you need to help your business grow Quickly.Email: lendingcashhelpdesk@gmail.com
  Blog:https://capitallendingfince.blogspot.com/
  ===============================================================

  Een lening voor kleine bedrijven nodig om het benodigde werkkapitaal te krijgen? Krijg snel en gemakkelijk toegang tot de financiering die u nodig heeft, de financiering die u nodig heeft om uw bedrijf snel te laten groeien.
  Blog: https: //capitallendingfince.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen