zaterdag 29 december 2012

'Welke rol speelt Amerikaanse ambassade in affaire Demmink?'

Pieter Omtzigt: "Uit antwoorden op mijn Kamervragen blijkt toch echt dat er geen grondig onderzoek geweest is."CDA
"Wie heeft NOS opgebeld om dat te melden? En in welke openbare bron laat VS ambassade zich uit over juistheid niet-uitgevoerd onderzoek?"
      
Op Twitter vraagt CDA'er Pieter Omtzigt zich openlijk af waarom de NOS het bericht over de motie over Demmink in het Amerikaanse Congres afsluit met de afzwakkende opmerking: "Het is nog maar de vraag of de motie politieke gevolgen heeft. De Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft de conclusies van de Nederlandse justitie altijd onderschreven."

JDTV Afl.27 - Krikkegate


Geest Verruimende Middelen - Alles is fake


Turkse getuigen geintimideerd

His Excellency Namik Tan

Ambassador Extraordinary and, Plenipotentiary

Embassy of the Republic of Turkey

2525 Massachusetts Avenue NW

Washington, DC 20008


Dear Mr. Ambassador,

We are writing to express our serious concerns regarding reports that two victims of child sex tourism in your country are being threatened and intimidated into dropping their allegations against Joris Demmink, former Secretary General of the Dutch Ministry of Justice in the Netherlands. According to reports, the victims have been offered money and have had their lives and families threatened. The lawyer for the victims indicates that the threats and intimidation have been relayed to the prosecutor in Diyarbakir, but the victims have not yet received protection or any form of relief.

As members of the Congressional Victims' Rights Caucus, we are very concerned that these vulnerable individuals are being openly harassed and denied access to justice by Turkey's failure to respond both to the charges as well as to the victims' need for protection.

The victims have courageously made their claims against a powerful government official in another country, Joris Demmink. The victims (Mustafa and Osman) and the law enforcement official, who allegedly brought the boys to Demmink, have come forward iri Turkey accusing Demmink, in great detail, of raping the boys on visits to Turkey in the late 1990's. The Dutch investigation into this matter has stalled based on Mr. Demmink's claims that he was not in Turkey after 1987. However, numerous governmental and nono governmental witnesses have come forward in Turkey to contradict Demmink's claim.

We respectfully urge Turkey to ensure that the threats against the victims are investigated and that the victims' rights to pursue justice in Turkey's courts are fully protected.

Ted Poe
Member of Congress

Jim Costa
Member of Congress

Cristopher H. Smith
Member of Congress

You can download scanned PDF version of this letter here.

vrijdag 21 december 2012

PVV blij met resolutie inzake Demmink


De PVV heeft laten weten verheugd te zijn dat het Amerikaanse congreslid Christopher Smith (New Jersey) een resolutie heeft ingediend in het Congres inzake de kwestie Demmink.
In deze resolutie verzoekt deze het Congres om er bij de VN op aan te dringen de zetel van het Internationaal Strafhof uit Den Haag weg te halen en elders over te plaatsen, omdat Nederland structureel weigert onafhankelijk onderzoek te doen inzake de aanklachten tegen Demmink.
 
Onafhankelijke onderzoek
Lucas Hartong, lid van de VS Delegatie in het Europees Parlement, die de affaire daar eerder al op de agenda zette, is verheugd over de resolutie van congreslid Smith. "Een goede zaak dat er druk vanuit het Amerikaanse congres wordt gezet op deze zaak. Er liggen overduidelijke getuigenverklaringen en aangiftes tegen Demmink die absoluut onderzocht moeten worden. Je kunt dat niet negeren zoals meerdere ministers van justitie tot nu toe hebben gedaan. Voor alle partijen zou het van wijsheid getuigen als er goed onderzoek zou worden gedaan, inclusief voor Demmink zelf. Wat voor mij echter sterk meetelt is het gegeven dat de originele Turkse misbruikte jongens zeer recent opnieuw zijn bedreigd en zelfs mishandeld met als doel dat zij hun aangiftes zouden intrekken. Dat geeft zeer te denken. Als er niets aan de hand was dan zou zoiets niet gebeuren. Het is echt tijd dat dat onafhankelijke onderzoek er komt."
 
'Zeer schadelijk'
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die eerder in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over de affaire Demmink stelde, noemde eerder op de ochtend de Amerikaanse resolutie al "zeer schadelijk" voor het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat.

Voortgang aanpak kinderpornografie


 
 
 

Aanhouding Micha Kat

 
Gisterenavond was JDTV er getuige van hoe Micha Kat in Den Haag werd opgepakt door de politie.
Nadat hij was klemgereden door een politieauto, kreeg Micha te horen dat hij gesignaleerd stond en dat hij moest meekomen. Kort na zijn arrestatie is hij overgebracht naar het politiebureau in Hilversum, waar hij op dit ogenblik (vrijdagochtend) nog vast zit. Er werden geen verdere mededelingen gedaan over de reden waarom hij gesignaleerd stond.

Kerstvlucht naar Faro: MP495

donderdag 20 december 2012

Internationale roep om onderzoek Demmink? Graag.


Na het Katholiek Nieuwsblad, dat via internet een rechtstreeks verslag maakte, was het Algemeen Dagblad het enige persmedium dat daags erna verslag deed van de hoorzitting over Demmink in het Congres in Washington.
                   
Bovendien kwam die krant weer een dag later, op zaterdag 6 oktober, met een belangrijke primeur: men had getuigen opgespoord, die bereid waren onder ede te verklaren dat zij Demmink vroeger in regelmatig contact gezien hadden met een bekende Haagse jongenspooier. Dat betekent een belangrijke versterking van de al bestaande beschuldigingen van pedofilie tegen de toen nog in functie zijnde secretaris-generaal van Justitie.
 
Actieve pedofiel
Sindsdien is de affaire als een olievlek gestadig blijven uitdijen op internationaal niveau. Katholiek Nieuwsblad heeft dat als enige persmedium op de voet gevolgd via deze website. Ook de website De Demmink Doofpot doet dat. Gisteren werd bekend dat er vragen zijn gesteld in de Raad van Europa. Ook dat nieuws wordt door Nederlandse media nauwelijks doorgegeven, opnieuw met uitzondering van deze krant en vandaag het Algemeen Dagblad onder de kop Roep om internationaal onderzoek Demmink. Ook meldt het AD op gezag van europarlementariër Lucas Hartong (PVV), die onlangs in de VS was, dat in Washington inmiddels een pijnlijk vermoeden over de Nederlandse rechtsstaat diep aan het doordringen is: namelijk dat er wel eens jarenlang een toppositie bekleed kan zijn door een actieve pedofiel, die zo het onderzoek naar zichzelf kon aansturen. In de uitkomst van zo'n 'diepgravend' justitieel onderzoek kun je natuurlijk weinig vertrouwen stellen. Dat dergelijke toestanden bovendien jaren kunnen voortduren en afgedekt worden door opeenvolgende ministers van Justitie, geeft te denken over de algehele gezondheid van die Nederlandse rechtsstaat. Wat je een gemiddelde Amerikaan niet eens hoeft uit te leggen, blijkt voor Nederlandse journalisten echter moeilijk te vatten.
 
Gekronkel
Twitter is een troost in deze droeve dagen van journalistieke duisternis. Als er in de Raad van Europa indringende vragen worden gesteld naar de integriteit van de nationale Justitie-topman, dan is dat héél ernstig. Dat is evenzeer voorpaginanieuws als een openbare hoorzitting in Washington over hetzelfde onderwerp. Op Twitter blijken er gelukkig nog veel Nederlanders te zijn die politiek niet helemaal op hun achterhoofd zijn gevallen, naast een behoorlijk aantal die dat blijkbaar wel zijn, en de opstapeling van belastende feiten en het gekronkel van de regering erover afdoen als de tunnelvisie van geobsedeerde complotdenkers. Het doet denken aan de affaire Fred Spijkers, de klokkenluider in de landmijnenzaak, die in 1997 naar buiten trad. Daar waren weliswaar meerdere media bij betrokken, maar ook toen was het Katholiek Nieuwsblad dat de stilgevallen zaak in 1998 weer openbrak en volhield met het bewijs dat het eindoordeel van Spijkers' rechter niet onafhankelijk kon zijn. Toch gingen er toen nog jaren en tientallen artikelen overheen, tegen de verbeten ontkenningen van de regering in, voordat Spijkers uiteindelijk in 2003 wel moest worden gerehabiliteerd.
 
Zelfreinigend vermogen
Het is bevredigender op te komen voor iemands onschuld, dan te eisen dat tegen iemand een serieus strafonderzoek wordt ingesteld. Toch is dat ditmaal de inzet. Ook de slachtoffers moet recht worden gedaan. Verder gaat het niet primair om de privépersoon Demmink, maar om de veelzeggendheid van het feit dat iemand met zo'n reputatie in een justitiële topfunctie in Nederland in alle rust zijn pensioen kan halen. Zelfs als Demmink achteraf onschuldig zou blijken, is dat ongehoord. Het impliceert dat de Nederlandse Justitie niet meer vertrouwd kan worden voordat daar grondig orde op zaken is gesteld. Inmiddels bewezen feit: aan het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse regering, van de nationale media of van Justitie zelf kunnen we het zeker niet overlaten. Buitenlandse druk en inmenging zijn nodig.
 
Hoofdschuddende commentaren
Die zijn nu duidelijk bezig zich op te bouwen, zowel in Europa als de VS. Eigenlijk is elk Nederlands onderzoek naar Demmink al niet meer te vertrouwen als daar geen buitenlands toezicht op zit. Door het ontbreken daarvan wist de collaborerende Hoge Raad na de oorlog in zijn geheel aan zuivering te ontsnappen. Qui custodiet custodes? Wie zal de bewakers bewaken? Het is nationaal allemaal nogal vernederend. Het zou kunnen leiden tot het einde van het huidige kabinet, als de zaak niet meer stil te houden is. Reken dan maar weer op wereldwijze en hoofdschuddende hoofdcommentaren van NRC Handelsblad tot De Telegraaf en van EenVandaag tot Nieuwsuur. Want wat nu blijkbaar geen nieuws is, zal het dan opeens wel zijn, vakkundig becommentarieerd. Bedenk dan wel dat wat u als nieuws voorgeschoteld zult krijgen, in werkelijkheid het nieuws van eergisteren is, dat men u niet langer meer kon onthouden.
 

De Demminkresolutie

H.res. 838 Netherlands ICJ

zondag 16 december 2012

JDTV Afl.113 - Uh Uh Opstelten


Voor de mensen met te weinig tijd hebben we een samenvatting gemaakt  van het laatste debat over de wietpas. Kon je het alsnog niet helemaal volgen? check dan http://www.watzegtivo.nl/

zaterdag 8 december 2012

The Twilight Zone: Tagged

Raad van Europa stelt affaire Demmink aan de orde

 

Luca Volontè, lid van de raad van Europa voor de Europese Volkspartij (EVP, waartoe ook het CDA behoort) heeft in de Raad van Europa kritische schriftelijke vragen gesteld aan het Comité van Ministers (de ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten) over de wijze waarop de Nederlandse justitie omgaat met de affaire Demmink.

vrijdag 7 december 2012

Demmink-kwestie ettert door, ook in Europa


Luca Volonté, fractievoorzitter van de European People’s Party waartoe ook het CDA behoort, heeft vragen gesteld binnen de Raad van Europa over de kwestie Joris Demmink. Volgens de christen-democraat heeft de Nederlandse overheid de Lanzarote Conventie – die de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik regelt – met voeten getreden door geen onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de verdachtmakingen rondom Demmink.

Volonté noemt dit ‘schandalig’ en dringt aan op een nieuw onderzoek ‘met internationale expertise’. De Raad van Europa moet dit volgens hem aan de orde stellen bij de Nederlandse regering. Het is het zoveelste hoofdstuk in de kwestie over de inmiddels oud-topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kabinet schaart zich achter ‘Demmink-brief’
‘De kwestie Demmink oefent aantrekkingskracht uit op christen-democraten. Onlangs stelde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) over de kwestie na uitlatingen van de Nederlandse ambassadeur Rudolf Bekink in een brief voor een commissie van het het Amerikaans Congres.

Omtzigt zet zijn vraagtekens bij het ‘uitgebreide onderzoek’  dat het Openbaar Ministerie naar Demmink heeft laten uitvoeren. Op zijn blog schrijft hij: “De antwoorden zijn in zover opvallend dat het zogenaamde grondige onderzoek dat gedaan is, een oriënterend feitenonderzoek is (dat ik niet kan terugvinden als juridische vorm in het wetboek van strafrecht). Hierbij kunnen dus hooguit mensen gehoord worden (kennelijk niet onder ede?) en er kunnen geen bijzondere opsporingsmethoden ingezet worden. dit heeft men in de VS verkocht als een “thorough investigation” ofwel een grondig onderzoek. Verder is het uiterst merkwaardig dat het bewijs dat JD niet in Turkije geweest is nu veranderd is dat er in het oriënterend feitenonderzoek geen bewijs gevonden is dat hij er wel geweest is.”

bron

Breaking The Taboo


woensdag 5 december 2012

OM in beroep in zaak 'liegende' rechters

Er komt een nieuwe rechtszaak tegen twee oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch die verdacht worden van liegen onder ede (meineed). Het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht is woensdag in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak door de rechtbank in Utrecht op 23 november.

De voormalig magistraten waren aangeklaagd omdat ze onder ede zouden hebben gelogen over hun vriendschap. Verder heeft Westenberg volgens justitie gelogen over een telefoongesprek dat hij zou hebben gevoerd met een advocaat in de Chipsholzaak. De hele meineedzaak draait overigens om Chipshol, het bedrijventerrein dat ondernemers Peter Poot en Harry van Andel wilden bouwen bij Schiphol. Hun grond steeg snel in waarde. Van Andel wilde die grond met winst doorverkopen, Poot wilde het project doorzetten. Ze stapten naar de rechtbank in Haarlem.

De rechter die de zaak behandelde, Westenberg, stelde Van Andel in het gelijk. Daardoor zou Poot veel geld zijn kwijtgeraakt. Poot meent dat hij de zaak heeft verloren door Kalbfleisch, die ook rechter in Haarlem was. Hij was bevriend met Van Andel en zou de zaak aan Westenberg hebben toegespeeld.

Kalbfleisch en Westenberg zeiden toen dat ze slechts goede collega's waren, geen nauwe vrienden. Poot en het Openbaar Ministerie (OM) vonden dat meineed, maar de rechtbank in Utrecht ging daar niet in mee, onder meer omdat ze een van de getuigen onbetrouwbaar vond.
Pieter Kalbfleisch vindt de beslissing van het OM in beroep te gaan 'volstrekt onbegrijpelijk en bijzonder schadelijk'. 'De rechtbank heeft mij terecht van alle feiten vrijgesproken.'

Vlak na de uitspraak in Utrecht sprak Kalbfleisch al van gerechtigheid. Volgens de oud-rechter legt justitie het recht verkeerd uit en moet het de beslissing heroverwegen en een einde aan de zaak maken. Het hof in Arnhem zal zich nu over de zaak buigen.

bron

High Times Magazine Cannabiscup 2012 Awardshow


DJ Scram Jones, Styles P & Ghostface Killah

Het einde van de wietpas


 
29 november 2012 Ivo Opstelten dacht dat hij klaar was met zijn verantwoording en behandeling van: Begroting Veiligheid en Justitie als Nine Kooiman van de SP hem terug op het matje roept met de woorden; 'Ik mis toch een beetje het blokje over de wietpas'
 
Ook deze Amerikaanse standhouder van de High Times Cannabiscup heeft een duidelijke mening over de wietpas en het verlagen van het maximum THC gehalte naar 15%.  Bij JDTV hopen we dat Ivo zijn plannen voor de 15% maatregel snel uit zijn hoofd zet, want het enige gevolg is dat mensen meer zullen gaan roken om hetzelfde gevoel te kunnen beleven! Tot slot nog een overenthousiaste Nederlandse ondernemer aan het woord die wij ergens tussen de hazedampen in de expositieruimte van de cannabiscup tegenkwamen. Hij heeft alle reden om blij te zijn want jaarlijks levert deze kleine bedrijfstak de Nederlandse schatkist ruim 400 miljoen euro op!


 

High Times Cannabiscup 2012 Dutch Master Awards 
Wernard Bruining en Nol van Schaik ontvangen de 'Dutch Masters Award' op de 25th annual High Times CannabisCup Amsterdam voor hun inzet voor cannabisgebruikers.

dinsdag 27 november 2012

Huftingtonpost over Demmink


 
Penn State's Jerry Sandusky, BBC's Jimmy Savile and now allegedly, Netherlands' Minister of Justice Joris Demmink. Why did these organizations protect pedophiles?

zaterdag 24 november 2012

Nederlandse consul verdacht van pedofilie

Vitório N., een honorair consul van Nederland in Brazilië, wordt verdacht van betrokkenheid bij kindermisbruik. Agenten hebben vrijdag zijn huis in de stad Manaus doorzocht. Dat meldden Braziliaanse media.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de huiszoeking. N. was sinds 1 maart actief als honorair consul, aldus een verklaring. Voordat hij werd aangesteld is zijn verleden onderzocht.

De Nederlander zou deel hebben uitgemaakt van een groot netwerk in de stad Manaus. Volgens Braziliaanse media heeft de politie in totaal 46 huizen doorzocht en zijn acht mensen opgepakt. Telefoons, computers, cd's, dvd's en geld zijn in beslag genomen.

Het onderzoek begon in mei, nadat een meisje had verteld dat ze was misbruikt.

Bron

zaterdag 17 november 2012

Affaire Demmink: ´Justitie meet met twee maten´

 
De affaire Demmink brengt Nederland wereldwijd in opspraak.

Minister Opstelten dringt er met folders op Schiphol op aan dat we verdachte reisgenoten in Thailand vooral moeten aangeven als pedofiele sekstoerist, schrijft advocaat Matthijs Kaaks in een column in het Advocatenblad.

"Maar als die toerist Demmink heet en de topman van zijn eigen ministerie blijkt te zijn, roept dezelfde bewindsman meteen dat de beschuldigingen niet waar zijn. Dat wringt."
 
Deal met Opstelten
De opvolger van Demmink, mr. Pieter Cloo, blijkt ook al weer niet van onbesproken gedrag. Kaaks: "In 2005 werd Cloo nog publiekelijk beschuldigd door een directeur van het UWV dat hij Europese aanbestedingsregels had geschonden door een deal te sluiten met burgemeester Opstelten van Rotterdam over de huur van een kantoor in die stad. Hij zou ook 'met miljoenen hebben gesjoemeld'. Het staat zijn benoeming niet in de weg. Net als zijn voorganger Demmink wordt ook Cloo al omstreden genoemd bij zijn aantreden."
 
Relatie met pornoacteur
Toen minister Donner in 2002 namelijk Demmink wilde aanstellen als secretaris-generaal van Justitie, sloeg hij daarmee de waarschuwingen van andere topambtenaren in de wind. "De geruchten over misbruik van minderjarige jongens en zijn relatie met een Praagse pornoacteur in de jaren tachtig, niet direct de ideale profielschets voor een SG van Justitie, vormden echter geen enkel beletsel om hem de belangrijkste man van Justitie te maken. De voorgangers van Opstelten, Donner en Hirsch Ballin, verwezen de aanhoudende beschuldigingen steevast naar het rijk der fabelen. Interne onderzoeken zouden dat hebben uitgewezen."
 
Financiële problemen
Niet erg overtuigend, vindt Kaaks. "De kwaliteit van eigen onderzoek kan behoorlijk gering zijn, zoals recent nog bleek toen de verdachte Limburgse VVD'er Jos van Rey eerder dit jaar door de commissie Sorgdrager werd vrijgepleit." Er wordt kennelijk met twee maten gemeten: "We herinneren ons dat in 2008 de korpschef van de politie Zeeland werd ontslagen omdat de AIVD vond dat hij mogelijk chantabel was door een buitenechtelijke verhouding. Zelfs gewone politieagenten met financiële problemen worden volgens de rechter terecht ontslagen wegens veiligheidsrisico's, zoals vorige maand is bepaald door de Centrale Raad van Beroep."
 
En Kaaks concludeert: "Quod licet Iovi non licet bovi, zeiden de Romeinen al."
 

JDMTV - Open your eyes


maandag 12 november 2012

Straf of klassejustitie voor liegende rechters?


Hebben jullie ook zo'n enorm medelijden met die liegende rechters wegens alle media aandacht die zij hebben gehad? Volgens de officier van justitie zijn  deze lopende wanvertoningen zielig, omdat zij door hun eigen acties in de media zijn gekomen. Hoewel er een keiharde gevangenisstraf op hoort te staan haalde de officier het verhaal van een liegende agent aan die ook geen gevangenisstraf had gehad, om deze bizarre eis te rechtvaardigen. Als dit ons vertrouwen in de rechtsstaat moet herstellen weten wij het niet meer!

donderdag 8 november 2012

Cameron geconfronteerd met namen 'pedofiele' partijgenoten
De Britse premier David Cameron (Conservatives) kreeg tijdens een live televisie-uitzending een briefje met daarop namen van wat volgens de presentator pedofiele partijgenoten zijn. Volgens de presentator had hij slechts "drie minuten" nodig gehad om die namen op internet te vinden. Cameron was zichtbaar geschokt en waarschuwde voor een heksenjacht. Er is nu in Groot-Brittanië ophef rond de zaak, vooral omdat twee namen op het lijstje te zien waren op het televisiescherm.

Presentator Philip Schofield schoof het briefje onder de neus van Cameron en zei: "U kent de namen op deze lijst. Het duurde geen drie minuten voor ik ze te pakken had op internet." Een zichtbaar aangeslagen Cameron bekeek het briefje niet. De presentator vroeg of Cameron die mensen zou aanspreken.
Cameron was duidelijk niet gediend van wat de presentator deed en waarschuwde: "Dit is belangrijk. Het gevaar bestaat dat als we niet opletten, dit omslaat in een heksenjacht, in het bijzonder tegen mensen die homoseksueel zijn."

dinsdag 6 november 2012

Something Rotten in the States of Holland and Turkey

From the desk of Anthony Salvia on Tue, 2012-11-06 05:26


Dutch Prime Minister Mark Rutte is in Istanbul this week to meet with his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdoğan, with a large retinue of Dutch CEOs in tow. The aim is to boost bi-lateral economic ties between the two NATO allies, which are now valued at over €5.5 billion a year. Highly unlikely to figure in the official talking points is any mention of lawsuits that were brought against a Dutch citizen by two Turkish citizens -- Mustafa Y. and Osman B - in 2008 and 2010, respectively, and which still have not been taken up by Dutch or Turkish prosecutors.


Why the delay in prosecuting the case? Perhaps because the plaintiff -- Mr. Joris Demmink, former Secretary General of the Royal Dutch Ministry of Security and Justice -- was, until his retirement two weeks ago, the Netherlands' highest ranking law enforcement official. 

'Turkse slachtoffers Demmink zijn ondergedoken'

De voormalige Amerikaanse overheidsadviseur Anthony Salvia pleit voor juridische stappen tegen de regering Rutte vanwege het toedekken van de affaire Demmink. Hij meldt bovendien dat de Turkse mannen Mustafa en Osman, die zeggen als jongen door Demmink te zijn verkracht, ondergedoken zijn vanwege bedreigingen.Dit alles terwijl premier Rutte, partijgenoot van Demmink, in Turkije op bezoek is.Bedreigingen
"Twee weken geleden heeft de Turkse krant Vatan een indrukwekkend feitenoverzicht gegeven van de affaire Demmink", schrijft Salvia op de website The Brussels Journal. "Sinds de publicatie hebben ongure elementen zowel Mustafa en Osman opgebeld als Mehmet Korkmaz, de politieman die Demmink jongens leverde, alsmede de journalist Buhran Kazmal, die over de zaak geschreven heeft. Zij bedreigden hen en hun gezinnen als ze hun beweringen niet introkken. Allen zijn nu ondergedoken en zij vrezen volgens hun advocaat voor hun leven."

Verlichte beschaving
Hoewel de kwestie Demmink een bilaterale aangelegenheid tussen Nederland en Turkije is, vindt Salvia dat de VS alle reden hebben om op rechtvaardigheid aan te dringen. "Om te beginnen is het beschermen van menselijk leven, de veiligheid van kinderen en een onschuldige kindertijd een zaak van alles overstijgende, wereldwijde zorg en een hoeksteen van wat ooit als christendom bekend stond. Bovendien moet het Atlantisch bondgenootschap het recht hoog houden, alsmede de mensenrechten en een behoorlijke procesgang of anders komt de verlichte beschaving, ter bescherming waarvan zij ontstaan zijn, in ernstig gevaar."

'Demmink kan ontkomen'
Salvis stelt met ergernis vast dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse overheid volgt bij het verdedigen van Demmink. Dit komt onder meer doordat het State Department vanuit de Amerikaanse ambassade in Den Haag moedwillig verkeerd is voorgelicht, zoals KN eerder al signaleerde. Als Rutte en Erdogan in de loop van deze week niet een open en grondig onderzoek naar Demmink mogelijk maken "brengen zij een zware slag toe aan het recht, aan de triomf van menselijke waarden en aan kinderen overal ter wereld" aldus Salvia. "Hou Demmink intussen nauwlettend in de gaten. Hij kan mogelijk ontkomen naar een land zonder uitleveringsverdrag met Nederland."

bron

Amerikanen dreigen Rutte vanwege toedekken affaire Demmink


Een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie onderzoekt de mogelijkheden on in de VS te procederen tegen de Nederlandse regering en haar ambtenaren voor medeplichtigheid aan de affaire Demmink.
"Nederlandse en Turkse topambtenaren zijn zowel actief als passief medeplichtig bij het de toedekken van de pedofiliebeschuldigingen tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink." Dat laat vandaag de Rebecca Project weten, een mensenrechtenorganisatie, die van de affaire Demmink een speerpuntproject voor de bestrijding van pedofilie heeft gemaakt. "De Nederlandse justitiële autoriteiten zijn doorgegaan met het negeren van deze beschuldigingen", aldus de Amerikaanse organisatie. "Turkse autoriteiten hebben de slachtoffers van Demminks misdaden geïntimideerd. Terwijl de VS en Groot-Brittannië actief geprobeerd hebben met recent onderzoek naar pedofilie zaken op te lossen, hebben de Nederlandse en Turkse regering de beweerdelijke verkrachtingsslachtoffers van Demmink nog meer tot slachtoffer gemaakt. Dit moet ophouden."  

Meer lezen

zondag 4 november 2012

De affaire Demmink in Frankrijk

De affaire Demmink begint ook in Frankrijk te spelen. Terwijl politiek Den Haag deze week afscheid nam van de secretaris-generaal van Justitie alsof er rond mr. Joris Demmink geen vuiltje aan de lucht is (met onder de gasten merkwaardigerwijs oud-minister Hilbrand Nawijn (LPF) die jaren geleden in een interview waarschuwde dat Demmink over lijken gaat), dringt de affaire nu ook door tot het Frans taalgebied.  

Onderzoek stopgezet
De website Agoravox meldt in reactie op CBN News: "Joris Demmink, de huidige Nederlandse secretaris-generaal van het ministerie van Justitie wordt steeds in verband gebracht met seksuele overtredingen en handel in jonge jongens, zowel in Nederland als in het buitenland. In de herfst van 1998 legde een onderzoek in een bordeel in Amsterdam het verband met politici en hoge Justitie-ambtenaren voor wat betreft seksueel misbruik en jongenshandel. Demmink is degene die uitdrukkelijk door een van de jongens is geidentificeerd als betrokkene bij dit misbruik. Volgens een voormalige Nederlandse politieman is dit onderzoek stopgezet door obstructie van Demmink", aldus de Franse website.

Justitie lekte niet naar NOS

AMSTERDAM -  Justitie in Den Bosch zegt niet naar de NOS te hebben gelekt over de mogelijke daders van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre.

Dat zegt ze in een reactie op de boze brief die de advocaat van woonwagenbewoners uit Waalre donderdag naar justitie stuurde, meldt Omroep Brabant. De NOS meldde deze week dat justitie weet wie er achter de aanslag op het gemeentehuis in Waalre zit. Het zou gaan om woonwagenbewoners uit Den Bosch, maar justitie zou niet genoeg bewijs hebben voor arrestaties. Er werd ook een link gelegd met bewoners van het kamp in Waalre. Die stuurden daarop via hun advocaat een boze brief waarin opheldering wordt geëist van justitie. Bron. 
Bekijk hier en hier de ervaringen van JDTV in Waalre

zaterdag 3 november 2012

Dutroux en de dode getuigen

Het dossier van de schande

Faits divers 1998'Buitenlands toezicht bij onderzoek Demmink noodzakelijk'

 Een keiharde Amerikaanse verklaring over Demminks eervolle pensionering.
Die komt vandaag van de mensenrechtenorganisatie Rebecca Project for Human Rights op de speciale website arrestdemmink.com. De persverklaring luidt als volgt: 

Opluchting
"Terwijl de VS en Groot-Brittannië het probleem van pedofilie onder ogen zien met de recente onderzoeken tegen Jerry Sandusky en Jimmy Savile, doen de Nederlanders precies het tegenovergestelde met hun eigen beruchte beschuldigde pedofiel - de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Hoewel het een opluchting moet zijn voor koningin Beatrix en de Nederlandse regering om zich te ontdoen van de verlegenheid die verbonden is met de beschuldigde pedofiel Demmink, had hij nooit geëerd mogen worden met een afscheidsceremonie die past bij een eerzame en loyale Nederlandse ambtenaar."

donderdag 1 november 2012

NRC Roddelblad over Micha Kat

Tjonge jonge dat was makkelijk!  Micha Kat zei al dat het een smerig blad is, maar dat hebben we nu ook even voor onszelf bevestigd! Tijdens de Demmink demo werden we aangesproken door Margriet Oostveen, die zich voorstelde als een journalist van NRC handelsblad. In plaats van vragen over de affaire Demmink en de demonstratie, was zij meer geïnteresseerd in Micha Kat.
Deze kwaliteitsjournaliste wou niets horen over de getuigenverklaringen of valse telefoontaps, maar was er duidelijk op uit om Dhr.Kat te beschadigen! Om maar aan haar wensen tegemoet te komen hebben we haar maar een verhaaltje verteld dat zij driftig in haar notitieboekje opschreef en hetgeen geleid heeft tot
dit schitterende artikeltje in NRC handelsblad.

(Klik voor vergroting)

Margriet Oostveen had natuurlijk ook Micha Kat zelf kunnen bellen om hem te vragen waarom hij niet aanwezig was bij de demonstratie. Als zij dit had gedaan, of zich gewoon een beetje in de zaak had verdiept, was zij er achter gekomen dat Kat nog altijd een straatverbod heeft voor de Riouwstraat!
Als ze nog wat verder gesnuffeld had was zij er achter gekomen dat Kat en JDTV al een tijdje uit elkaar zijn. Niet echt een betrouwbare bron dus! Niet dat dat volgens ons iets uitmaakt! Margriet was duidelijk uit op bloed. We dachten zelfs even dat ze voor het eerst in jaren weer een spontaan hoogtepunt beleefden, toen wij haar vertelden dat micha een slechte man is. In Demmink had ze echter totaal geen interesse! Je zou het eigenlijk een soort wandaad kunnen noemen!

NRC Kwaliteitsjournalistiek? Het lijkt er op dat zelfs de STORY nog betrouwbaarder is dan het NRC!

Joris Demmink, you should have Expected Us! Anonymous zet de aanval in!De aanvallen van hackivisten groep Anonymous zijn vandaag begonnen.
De targets zijn drie bekende websites, namelijk;

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.tweedekamer.nl/
http://www.telegraaf.nl/

'This event will continue until both sites are down. Or as needed along with protests in the Netherlands. The Dutch pedo Joris Demmink needs to know we're watching and don't like what him and his cohorts like doing to children.'

'Knowledge is Power.Knowledge is Free. 
We are Anonymous.
We do not Forgive. We do not Forget. 
Joris Demmink you should have Expected Us.'


Klik hier voor het faeebook event.

Virtuele kinderporno voor pedo's


'OM weet wie aanslag Waalre pleegden'Bron: NOS

Woonwagenbewoners uit Noord-Brabant pleegden de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Dat hebben bronnen bij het Openbaar Ministerie tegen de NOS gezegd. Het enige probleem: het OM krijgt het bewijs niet rond, en kan dus de daders en opdrachtgever niet vervolgen.

Op beelden van beveiligingscamera's van tankstations rond Waalre is volgens de bronnen te zien hoe twee mannen jerrycans in de achterbak van een auto vullen. Die auto komt uit een woonwagenkamp in de buurt van Den Bosch. Veel kampbewoners schijnen die wagen te gebruiken voor allerhande klusjes. Na de aanslag is dezelfde wagen gebruikt als vluchtauto.

Zes journalisten gearresteerd bij afscheid Demmink!
Vandaag namen veel hoge piefen afscheid van Demmink, o.a. Hirsch Ballin en Harro Knijff waren van de partij. Allen liepen ze over een rode loper, die naar de ridderzaal leidde. Daar heeft Demmink vermoedelijk zijn o 'ahum' zo verdiende lintje in ontvangst kunnen nemen.

Langs de rode loper stonden een aantal journalisten. Zo was o.a. Pownews van de partij, die hierover een uitzending heeft gemaakt. Langs de rode loper stonden nog meer journalisten. Zo was Micha Kat van de partij met zijn cameraman, en Superprotius. Ook ik was aanwezig voor een fotoreportage.

woensdag 31 oktober 2012

Pownews en pinkypedo in Demminkcomplot?


Wat een gekkenhuis weer! Terwijl de meeste deelnemers zich netjes en rustig hebben gedragen tijdens de Demmink demo, waren er ook een paar mensen die zich helaas niet helemaal konden inhouden en het team van pownews lastig vielen. Zo waren er o.a. wat occupyers aanwezig die er blijkbaar een sport van maken om pownews plopkappen te lenen. Omdat wij er tijdens de escalatie met pownews niet bij waren, aangezien de stoet met de ruim 100 deelnemers op dat moment net vertrok, hebben wij hier dan ook niets van meegekregen tot na de arrestatie van het meisje die een sticker op de pownedcamera wou plakken. JDTV betreurt het dat het powned team belemmert is haar werk te doen, hoe gluiperig het ook is. Eigenlijk hadden we gehoopt dat Rutger zelf zou komen, maar die geeft ook al geen fuck om kindermisbruik!


Dan was er ook nog de kwestie rondom pinkypaint, oftewel  Tani Geukens. Een 61 jarige fransman die op 19 December 1981 tot Nederlander genaturaliseerd is. Zodra de eerste beelden online kwamen kregen wij direct een tip van de zeer omstreden anti pedosite stopkinderseks, dat de man met de oranje helm een veroordeelde pedofiel is. Uit hun informatie bleek dat de man die zich op internet o.a. als pinkypaint en schiedamsglorie uitgeeft in het verleden tot 2 maal toe veroordeeld is voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Human Surveillance Camera Manzondag 28 oktober 2012

De Demmink demonstratie was een succes!

Vandaag verzamelden 130 mensen zich op het Plein in Den Haag, om hun stem te laten horen.
De boodschap was duidelijk, wij eisen een nieuw, grondig en onafhankelijk onderzoek naar Joris D!

Het protest is met vele camera's gefilmd, binnenkort volgt er ook een reportage van JDTV.
Deze zullen we zo spoedig mogelijk op het blog plaatsen.

Er was wel een incident, een jonge meid werd door de politie gearresteerd omdat ze aan de camera van Pownews zou hebben gezeten. Getuigen zeggen dat de meid driemaal heeft gezegd dat ze niet gefilmd wilde worden, maar Pownews gaf hier geen gehoor aan en ging door met filmen.
Toen raakte haar geduld op. De Pownews reporter liep gelijk, als een jankend kind, naar de politie om hier melding van te maken. De meid is even later gearresteerd.

Zie hier de beelden van dit incident.Ze heeft een aantal uur vast gezeten maar inmiddels is ze weer op vrije voeten.

Pownews deed erg hun best om 'lastige' vragen te stellen, maar de demonstranten maakten het ze niet al te makkelijk! Zie hier het resultaat. De reporter liep uiteindelijk weg, waarschijnlijk omdat Pownews niks aan het materiaal had omdat deze man een degelijke kennis van zaken had.Nadat wat gastsprekers met krachtige woorden hun mening hadden laten horen vervolgde de tocht naar Demminks adres! Zijn woonadres was volledig afgezet met dranghekken en er was veel politie aanwezig. Gelukkig is alles vreedzaam verlopen. Hierna vervolgde de tocht terug naar het Plein.


We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze actie tot een succes te maken! Met name Occupy Den Haag en Anonymous! Voor alle aanwezigen: super dat jullie er waren!

In de nabije toekomst wil JDTV meer protesten opzetten. Mogelijk weer een onderzoek Joris D protest en misschien ook nog een Free Baybasin protest. Laat in de poll rechts even weten of je hier behoefte aan hebt, dan zullen wij ons graag hier voor gaan inzetten!

Demmink in de Turkse media

zaterdag 27 oktober 2012

Livestream van het Demmink protest!


Watch live streaming video from imagine2b at livestream.com

Vanaf morgen is het live videoverslag te zien op dit kanaal, met dank aan Imagine2B!

LET OP: Vannacht wordt de klok een uurtje teruggedraaid, je kan dus een uurtje langer slapen!
Houd er rekening mee, anders ben je namelijk een uur te vroeg.

Vanmiddag zijn er 1200 flyers gedrukt. Deze zullen morgen verdeelt worden.

We kijken erg uit naar de demonstratie en hopen op een grote opkomst!

donderdag 25 oktober 2012

JDTV en de handhavingspipo's


Afgelopen dinsdag was ik na een korte vakantie weer terug in Nederland en ik viel meteen met mijn neus in de boter. Uiteraard ging ik direct een bezoekje brengen aan mijn favoriete coffeeshop in Haarlem. Terwijl ik door de stad liep werd ik door een bijklussende student  gevraagd of ik een abonnement wou nemen op De VARA gids. Nadat ik hem uitgebreid had verteld over wat ik dacht van het optreden van Peter R de Vries bij de wereld draait door vertelde ik hem vriendelijk dat ik geen interesse had en wenste hem veel sterkte bij het volgen van zijn studie, of beter gezegd het financieren daarvan.

Toen ik mijn weg vervolgde en over het marktplein liep werd ik opnieuw aangesproken door iemand, deze persoon vertelde mij dat hij handtekeningen aan het verzamelen was voor een burgerinitiatief,  i.v.m. de bezette  Palestijnse gebieden.  Heel  toevallig had ik vlak daarvoor het vragenuurtje gezien waarin Harry van Bommel aan Minister Rosenthal  hierover een vraag stelde.  De reactie van de Minister was voor mij reden om dit initiatief te steunen en ik maakte aanstalten om mijn handtekening te zetten.

Download hier flyers voor de Demmink demo!


Hier is de flyer met snijlijnen (4 op A4)
Je kunt hem thuis uitprinten of printen in een copyshop.
Vaak kunnen ze hem daar ook voor je uitsnijden. 

Verklaring H.Baybasin
Some media organisations and members of the media, some individuals, do not have courage, self-respect or respect for other people’s rights, and they find no difficulty in denying the truth based on facts, but they do have the stomach to digest immoral acts to blame the victims. This is exactly what was happening during the second world war. Sick-minded fascists were murdering innocent people, just because they were Jewish. And those fascist collaborators were obeying and serving their leaders just for their own interests.

Now we a have different version of second world war. Pedophiles and criminals, together with their collaborators, hijacked the good people’s values by occupying high offices and ruling civilized life based on the rule of law. Of course their servants and engineers are serving and obeying them, very much like in the second world war. Good people are resisting and good people from abroad running to help the good people even if they have to sacrifice themselves. In the United States of America’s Congress action is the voice of good people, and they are running to help good people in this part of the world. Exactly that is what happened in the second world war. We have to see this as a first step.

I have a question to those who claim that there is not enough proof of evidence against Joris Demmink. Please have a look in the mirror at yourself and ask yourself this question: what is in your definition the meaning of evidence and proof. We have more than one victim in Turkey, and we have more than one victim in this country, and elsewhere as well. They are giving open statements in person and there are police officers who are confirming the statement as a witness. So if this is not enough evidence to you, that means you don’t have enough courage to stand for the truth. I want you to ask yourself what is your reason to deny the truth then. If you cannot stand for the truth, be human and don’t deny it.


I have a question to Peter R. de Vries specifically. You came to my lawyer’s office two years ago, you took all my files including the evidence of truth based on the facts against Joris Demmink. We know you took those documents and evidence, and you shared them with Demmink himself, but you are lying to the public saying that you investigated and that there was nothing. I am not going to ask you to stand for human values, but I do ask you to be professional and explain to the public what your investigation was. How many victims have you spoken to, how did you check those official documents from the Dutch ministry of justice and from Turkey. Give the public the result of your honest investigation if you have. We do know that you don’t have it, do you, Peter R. de Vries?

I have been through a lot of difficulties and I saw so much dirty behaviour from dirty people. I am very happy to say so that I saw more good people in this country than the dirty people. Especially my lawyer Mrs. van der Plas made very clear to everyone what is the truth in my case. All we need to see now is the good people who are in number much more than those dirty people, all they need is to speak in one voice. That’s what we need to see.

And we are not going to sit and watch those pedophile criminals destroy the civilized way of life, because so many good people give their life to create a civilized way of life based on the rule of law.
I thank everyone who supports us and contributes to our efforts against those dirty pedophile criminals. Those sick-minded fascists and their collaborators lost the second world war, so these pedophile criminals and their collaborators will lose as well.


JDMTV - Systeemschoppers 32 bars

woensdag 24 oktober 2012

Aankondigingsposters voor het Demmink protest! A4 en A3


Print hem uit en hang hem voor je raam, op je school/werk, vereniging etc.

A4 poster, klik op de afbeelding en sla hem op.

dinsdag 23 oktober 2012

Het Demmink protest is officieel aangemeld!
Vandaag heeft de politie officieel kennis genomen van het 'Onderzoek Joris D protest', die gaat plaats vinden op 28 oktober in Den Haag. Het protest wordt georganiseerd door JDTV, Occupy Den Haag en Anonymous.

Politie Haaglanden had een behoorlijk relaxte houding, er werd ook niet moeilijk gedaan over het feit dat ons protest leidt naar de voordeur van de 'vermeende' pedofiel. Bovendien maakte deze agente nog een floepert, hoorde ik haar nou Demmink een draak noemen? Het lijkt erop dat deze agente ook persoonlijk achter deze actie staat.


Wel wordt er nog wat moeilijk gedaan over de Guy Fawkes maskers, de politie wil namelijk dat als er toch wat onrust zou ontstaan, iedereen herkenbaar is. We hebben voorgesteld dat de maskers in zo'n situatie af moeten, we weten alleen niet zeker of de burgemeester daarmee akkoord gaat. Dit horen we binnenkort en we laten dit zsm weten.
Het is sowieso wel toegestaan om het masker op je rugtas of op je achterhoofd te dragen.

Spandoeken zijn ook toegestaan, zolang je geen gebruik maakt van te dikke stokken.


zondag 21 oktober 2012

Het pensioengat van Demmink?Gaan de amerikanen beslag leggen op het pensioen van joris zodat zijn slachtoffers schadeloos gesteld kunnen worden? Op 19 October vond er een demonstratie plaats voor de deur van zijn pensioenfonds in New York. We zijn benieuwd hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn tijdens de protestactie die op 28 October zal gaan plaatsvinden in Den Haag. Kom jij ook?

vrijdag 19 oktober 2012

Promotiemateriaal voor de Demmink demo!

Vanochtend ben ik druk bezig geweest met het promotiemateriaal.
Hieronder vind je een banner/afbeelding die via social media verspreid kan worden.


Iemand had nog om een masker gevraagd, deze kun je hier downloaden:

woensdag 17 oktober 2012

Kom zondag 28 oktober naar het Demmink protest in Den Haag!
JDTV organiseert in samenwerking met Occupy Den Haag en Anonymous een Demmink protest.
Het gaat plaats vinden op zondag 28 oktober, om 14:00 uur verzamelen bij het standbeeld op het Plein.

maandag 15 oktober 2012

Laat zien dat je het Demmink onderzoek steunt!
Deze mail ontving ik vandaag van Drs J. Poot.

Gaarne vraag ik uw steun voor een zeer belangrijke zaak van grote urgentie. De advertentie hieronder "Schors Demmink en start onderzoek onmiddellijk" wordt deze week in een landelijke krant geplaatst. Mijn verzoek aan u is of uw naam daaronder mag worden geplaatst naast die van talloze andere Nederlanders. Klik dan op "Ik steun Demmink-advertentie". Uw naam zal daarna onder de advertentie worden opgenomen. Ik hoop dat ik op uw steun mag rekenen. 

Drs. J. Poot, oprichter Chipshol en Eurowoningen


Nieuw onderzoek: Mexicaanse griep vaccin werkt averechts!
Kan je het je nog voor de geest halen? Die massahysterie, toen de Mexicaanse griep 'uitbrak' in 2009? Ik herinner zelf twee bejaarden met mondkapjes te hebben gezien op het vliegveld. Op mijn werk kwam twee keer per dag een schoonmaakster om onze toetsenborden te desinfecteren, en bij de wastafel stonden bordjes met instructies hoe je het beste je handen kon wassen. Iedereen was in paniek en geloofde elk woord wat het RIVM sprak over deze, achteraf zeer milde, vorm van griep.
Op 11 juni 2009 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het uitbreken van de Mexicaanse griep een pandemie was. De definitie voor pandemie was vlak voor de uitbraak aangepast, was dit niet gebeurd dat had Nederland niet voor 340 miljoen aan vaccins ingeslagen! Achteraf bleek dat vijf van de vijftien leden van de commissie die deze definitie aanpaste, banden hebben met de farmaceutische industrie. Kortom: het zaakje stinkte aan alle kanten en sommige hebben flink hun zakken gevuld.

zondag 14 oktober 2012

JDTV Afl.107 - Occupy Holland


Morgen is het alweer een jaar geleden dat de occupybeweging in Nederland op gang kwam.
JDTV was er de eerste dag bij en heeft de diverse occupykampen in o.a. Den Haag en Amsterdam bezocht. Bekijk hierboven onze indrukken en ervaringen met deze protestbeweging.

vrijdag 12 oktober 2012

Is Harro Knijff betrokken geweest bij een machtsspelletje?Harro Knijff, de advocaat van Demmink, schijnt in het verleden betrokken geweest te zijn bij een machtsspelletje, dit staat beschreven in het boek 'Hare Majesteits leugens regeren' (blz. 559) 

Dit kwam naar voren toen Nico Burhoven (één van de samenstellers van het IRM-rapport) op 4 oktober 1998, persoonlijk vier raadheren van de Hoge Raad wraakte. Zijn advocaat J.W. Bogaart had deze wraking geweigerd omdat hij deze niet durfde uit te spreken. Toen Burhoven de wraking toch zonder de steun van zijn advocaat doorzette, besloot Bogaart om zijn client niet langer bij te staan. Burhoven plots alleen voor, zijn advocaat Bogaart bracht hem hiervan telefonisch op de hoogte.

Belangenverstrengeling binnen Europese Agentschappen wordt totaal niet gecheckt!

Europese Agentschappen schijnen belangenverstrengeling bij het personeel niet goed te controleren. De Europese Rekenkamer, die toeziet op de financiële handel en wandel van Europese instellingen, ontdekte talrijke tekortkomingen bij vier van de 31 Europese agentschappen. Dit betreft voedselvergunningen, medicijnen, chemicaliën en beveiliging van de luchtvaart. Tot nu toe zijn alleen deze vier Agentschappen onderzocht. Ze lagen inmiddels al een tijdje onder vuur bij de media. 
Het schijnt dat toekomstige medewerkers niet eens gecheckt op nevenfuncties, die belangenverstrengeling kunnen veroorzaken. Dit schreef de rekenkamer donderdag in een verslag. Ook word niet gecontroleerd of de persoon in kwestie bijvoorbeeld getrouwd is met een lobbyist. Op deze manier is het voor bepaalde personen erg makkelijk om te corrumperen.

donderdag 11 oktober 2012

Waarom Demmink, Brouwer en Opstelten liegen (2)Alle satire uit deel 1 terzijde, ga ik nu een beroep doen op het gezond verstand van de lezer. Stelt u zich even in de positie van Joris Demmink. U bent secretaris-generaal van justitie, een functie waarin onberispelijkheid en smetteloosheid het hoogste goed zijn. Drie   jongens uit Turkije,  inmiddels volwassenen, doen zeer gedetailleerde aangiftes tegen u van pedofilie en sexueel misbruik, één van de meest weerzinwekkende misdrijven die er zijn. Deze jongens kennen elkaar niet. Bovendien is er een Turkse politieman die uitgebreid verklaard dat hij als hoofd beveiliging tijdens uw Turkse dienstreizen jongens van straat haalde om deze naar uw hotelkamer te brengen om u “gezelschap” te houden. Al deze aantijgingen  en meer worden bovendien gepubliceerd op een publiek toegankelijke, speciaal daarvoor opgerichte website  www.arrestdemmink.com

Stelt u zich verder voor dat dit allemaal niet waar is, dat het om één of andere onbegrijpelijke reden een samenzwering van verzinsels tegen uw persoon is. Hoe boos zou u zijn op de mensen die de leugens over u verspreiden? En bovenal: Wat zou u doen als u Joris Demmink was?
Ik kan niet voor u antwoorden, maar ik kan wel voor mezelf antwoord geven op die vragen:  Ik zou laaiend van woede zijn en ik zou de eerste zijn die de leugenaars aanklaagt voor smaad en laster en ze snel als mogelijk voor de rechter slepen.

Power to the people! Het systeem wordt van onderaf veranderd
Bekijk hier de gehele uitzending.

Steeds meer burgers zijn het zat om als een nummertje door grote coöperaties behandeld te worden en nemen heft in eigen hand. Lokaal proberen ze in de vorm van een kleine community de coöperaties te slim af te zijn. Een voorbeeld hiervan is een wijk die hun eigen stroom opwekken door middel van zonnepanelen. Deze groene stroom is aan elkaar verbonden, als de buurman een korte periode meer stroom gebruikt dan hij produceerd, word dit opgevangen door de andere bewoners die ook zonnepanelen hebben.

Eerst hebben de bewoners veel moeten investeren, maar inmiddels wordt er zoveel stroom opgewekt dat ze dit weer kunnen verkopen. Niet alleen kunnen ze op deze manier hun investering terug innen maar dit geld kan ook worden gebruikt om weer terug te stoppen in de gemeenschap. Op het Deense eiland Samso zijn ze hier al veel verder mee, een bewoner kan er om lachen. 'Elke dag is een goede dag, als de zon schijnt genieten we ervan, en als er veel wind staat wekken we meer stroom op!'

Niet alleen in de energiesector is een kleine revolutie gaande, ook zorg kan lokaal worden geregeld. Zo komen er steeds meer broodfondsen. Steeds meer burgers voelen zich een nummertje en zijn hun vertrouwen in zorgverzekeraars verloren. Via deze broodfondsen staan burgers voor elkaar garant, als iemand ziek word stort iedereen een klein bedrag op degene zijn rekening. Op deze manier weten steeds meer burgers zich los te koppelen van de zorg, die steeds maar duurder wordt en slechter in kwaliteit.

Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk, van onderaf kan de samenleving worden veranderd. Er moeten alleen genoeg personen zijn die de initiatieven nemen. Multinationals zullen niet zo blij zijn, omdat het geld en de controle bij het volk blijft. Inmiddels begint het erg in opkomst te komen, mede dankzij de crisis. Laten we hopen dat deze trend aanhoud zodat Nederland, stukje bij beetje, steeds onafhankelijker wordt van de graaiende toplaag!