vrijdag 11 september 2020

"De bezem móet door het Ministerie Justitie en Veiligheid!"

Huig Plug maakt zich zorgen
2020Z16762

(ingezonden 21 september 2020)

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Klokkenluider Huig Plug: ‘De bezem móet door het hele Ministerie Justitie en Veiligheid!’’

1. 
Kent u dit bericht?

2.
Klopt het dat de voorvallenlijst met incidenten van de Dienst justitiële Inrichtingen(DJI) niet compleet is? Zo nee, waarom is deze lijst volgens u wel compleet? 

3.
Waar om staat het incidient van 13 januari 2020, waarbij een Roemeense gevangene met behulp van toiletpapier en een aansteker zijn cel in brand stak, niet op de ‘voorvallenlijst’ van de DJI?

4. 
Zijn er nog meer celbranden en andere incidenten dit jaar verzwegen in andere gevangenissen? 
Zo nee, waar baseert u dit op?

5. 
Bent u bereid een volledig overzicht te verstrekken van alle celbranden en incidenten van de afgelopen 5 jaar in alle inrichtingen die onder de DJI vallen en tevens hoe vaak er melding werd gedaan van haperende portofoons? Zo nee, waarom niet?

6. 
Klopt het dat artsen en verpleegkundigen van het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) op 20 maart 2020 een klacht tegen de Inspectie J&V hebben ingediend?

7. 
Wie heeft deze klacht in behandeling genomen en wat is hiervan de stand van zaken?

8. 
Deelt u de mening dat een raadsheer bij het Hof niet tegelijkertijd de functie van directeur in het gevangeniswezen kan vervullen, omdat er sprake is van een conflicterend belang? Zo nee, waarom niet?

9. Daar waar u in het algemeen overleg gevangeniswezen van 6 februari 2020 aangaf dat er nog een onderzoek van de IGJ naar het JCVSZ liep, kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond dat onderzoek van de IGJ inzake het JCvSZ? Kunt u garanderen dat alle meldingen van alle melders in dat onderzoek worden meegenomen en geadresseerd?

10. Bent u bereid al deze vragen afzonderlijk te beantwoorden?


Op de voorvallenlijst van augustus is overigens een beschrijving te vinden van het incident waarbij Wim Dankbaar (auteur van het boek het Vaatstra complot) door zijn celgenoot met kokend heet water werd overgoten. Van de uitspraak m.b.t. de Roemeense brandstichter is geen melding gemaakt. 

Lees meer bij uitgeverij De Blauwe Tijger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten