zondag 29 november 2020

Generaal Flynn aan het woord

"We are seeing the greatest election fraud in our country's history."

Een interview Met de Lt. generaals Michael Flynn en Mcinerney door World View Weekend TV
De afgelopen dagen is generaal Michael Flynn in het nieuws wegens het pardon dat hij van Donald Trump kreeg. Bij JDTV kennen we de generaal natuurlijk van de beroemde tweet die complotkoning Roger Stone de wereld in stuurde. Deze tweet suggereerde dat generaal Flynn in bezit zou zijn van een lijst met hooggeplaatste Nederlandse pedofielen. Openbaring hiervan zou volgens Stone grote gevolgen hebben voor 'The deep state'.  

'De lijst van Karel Maasdam?'

maandag 9 november 2020

POLITIE aan de deur vanwege een VIDEO!?

 
Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coördinator (SGBO *) Oost Nederland. Verbaasd en enigszins geïntimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangekondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was. Zijn vrouw stond de vriendelijke dame te woord maar de toon was gezet. Buren begonnen vragen te stellen en enige rehabilitatie was nodig, immers waar rook is, is vuur. Uiteindelijk bleek het vooral om een video uit de maand mei te gaan waarin Flavio een interview deed met Kees Faasse, een 78 jarige activist die zich grote zorgen maakt over de vrijheid in dit land. Uiteraard is het vooral aan de kijker om te beoordelen of deze video onbehoorlijk is en een belletje + bezoekje van de hoeders van de wet rechtvaardigt.Uit respect naar zowel de wijkagent als de coördinator uit Oost Nederland hebben we hun naam en gezicht geanonimiseerd. Verder wil Flavio op persoonlijke titel benadrukken dat hij keurig is behandeld door beide dienders en dat er geen twijfel is over de goede intenties van deze personen zelf. Echter, dit beleid van de politie - in deze - wordt door Flavio als zeer intimiderend ervaren.

* SGBO is een landelijk politie crisisteam onder de naam “Staf Grootschalig Bijzonder Optreden”, en komt oa. in actie bij orde verstorende acties zoals de demonstraties van Farmers Defence Force waar met tractoren wegen worden geblokkeerd en de openbare orde in het geding kan komen. Hier kun je een artikel lezen over deze eenheid

vrijdag 30 oktober 2020

Weggejorist update

Kamerbrief over voortgang maatregelen Commissie de Winter


Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen en blijkbaar ben ik ook niet de enige als het over dit probleem gaat. De afgelopen tijd was er sprake van een werkelijke stortvloed aan berichtgeving over de erbarmelijke staat van de huidige jeugdzorg. Niet alleen het verontrustende dossier van Follow The Money, maar ook vele andere nieuwsberichten laten een steeds schrikbarender beeld zien. Binnen de gemeentes ontstaat ook steeds meer onrust waarmee het er dus sterk op lijkt dat de decentralisering van de jeugdzorg tot nu toe ook nog niet echt van een leien dakje gaat. 

'Margriet Biemans en haar lotgenoten werden niet erkend door de nazi's!'

Kern van de zaak blijft dat er nog steeds vele kinderen en ouders zijn die dringend behoefte hebben aan gepaste hulp. Op een of andere manier profiteren zij, net zoals de jeugdzorgmedewerkers zelf, nog altijd niet van de vele honderden miljoenen winst die wel dankzij hen gemaakt worden. Ik heb dus een vermoeden dat we hier nog wel meer over zullen gaan horen!


maandag 26 oktober 2020

Save The Children: Stop PNVD

Met dank aan D.P.


zaterdag 24 oktober 2020

Pedojagers lokken man naar 'date met 12-jarig meisje

'Pedojagers'

Een groep zogenoemde 'pedojagers' uit Tilburg heeft woensdagavond een man naar een parkeerplaats in hun stad gelokt en hem vastgehouden totdat de politie kwam. De groep noemt zichzelf Madeguys. De mannen willen naar eigen zeggen zonder geweld pedofielen 'arresteren'. 

 Met dank aan Omroep Brabant

vrijdag 23 oktober 2020

Bericht van Arthur aan kamerlid Martin Wörsdörfer

"Machteloos!"

Het komt niet vaak voor dat ik sprakeloos ben, maar dit bericht van Arthur Swensen is wel een reden om even stil te zijn. Niet alleen vanwege zijn recente overlijden, maar ook in verband met dit heftige bericht dat hij aan VVD tweede kamerlid Martin Wörsdörfer richtte. Arthur stapte uiteindelijk niet zelf uit het leven maar overleed afgelopen week door hartfalen. 

'Waarschuwing!'

JDMTV - Come out of we land

Roots Radics

dinsdag 20 oktober 2020

Oproep aan Nederlandse militairen


De Koninklijke Marechaussee (KMar) is zeer ontstemd over de actie van een medewerker. Die roept collega's op eind volgende maand een mars te lopen tegen kindermisbruik en flirt daarbij met bekende complottheorieën. De KMar neemt afstand van de actie en gaat in gesprek met de opperwachtmeester.

Marcel van Roosmalen over de vrijheid van meningsuiting

'Censuur!'

maandag 19 oktober 2020

De meisjes van de goede herder


Margriet Biemans en haar lotgenoten kregen geen erkenning

Tomy Holten's dood mag niet verdwijnen in een doofpot

Grote zorgen om minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuitingDe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich ernstig zorgen om jonge Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019. Defence for Children – ECPAT deelt deze zorgen. De helft van de naar schatting 3.000 slachtoffers van binnenlandse mensenhandel is minderjarig en er is nauwelijks zicht op deze groep. Volgens de Slachtoffermonitor blijft het aandeel gemelde minderjarige slachtoffers van mensenhandel dalen: van 25% in 2015 naar slechts 8% in 2019. Opvallend is dat de online hulpverleningstool Chat met Fier vorig jaar contact heeft gelegd met 299 slachtoffers van mensenhandel. Zij waren vrijwel allemaal slachtoffer van seksuele uitbuiting en de meerderheid betreft minderjarige meisjes, waarvan ruim een kwart jonger is dan 15 jaar. Blijkbaar is er dus behoefte aan laagdrempelige hulp voor deze groep jongeren.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Een groep die niet terug is te zien in de cijfers, maar waarover de Nationaal Rapporteur wel zorgen uit, is de groep minderjarigen die verdwijnt uit de beschermde opvang. Tussen 2010 en 2019 zijn ongeveer 2.570 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met vertrek onbekende bestemming (mob) geregistreerd. Veel van deze amv’s zijn vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel, maar worden niet als zodanig geregistreerd. Amv’s bij wie op voorhand een risico op verdwijning bestaat, vanwege bijvoorbeeld een reëel vermoeden dat zij slachtoffer zijn van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. Maar een beschermde opvang is geen gesloten opvang, ook hier kunnen de amv’s vertrekken. De bescherming van deze kwetsbare groep laat veel te wensen over. 

Het resultaat van twee onderzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2019-2020 naar de verdwijningen van amv’s: de wijze waarop vermissingen zijn opgevolgd, is niet adequaat geweest. De staatssecretaris heeft naar aanleiding hiervan nieuwe werkafspraken gemaakt tussen politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nidos en de Dienst Terugkeer & Vertrek in de opvolging van vermissingen. Daarnaast wordt Europees gewerkt aan betere herkenning en tracering van de minderjarigen die door Europa trekken. Defence for Children – ECPAT hoopt dat deze maatregelen snel vruchten zullen afwerpen.

zaterdag 17 oktober 2020

Waarom QAnon niet zomaar een complottheorie isFacebook en YouTube hebben besloten dat het genoeg is: de samenzweringstheorieën van QAnon worden vanaf nu van de platforms verwijderd. Rondom de complottheorie hangt een zweem van mysterie. Niemand weet wie achter de beweging zit. Aanhangers geloven onder meer dat de Amerikaanse president Trump in het geheim strijdt tegen de deep state: een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering en zich ook schuldig maakt aan kindermisbruik. Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie Republikeinen in de VS erin gelooft. Maar ook hier krijgt de theorie voet aan de grond. Ook Nederlandse politici flirten met het gedachtengoed en retweeten QAnon-accounts. Is de complottheorie die uit Amerika is overgewaaid alleen maar bizar of ook gevaarlijk? Moeten we de theorieën de kop in drukken? En zo ja, zijn we niet al te laat? Verslaggever Rudy Bouma volgt al jaren het nieuws over desinformatie. Hij legt uit waarom QAnon niet zomaar een complottheorie is. 

Kamer wil onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik


De Tweede Kamer nam afgelopen dinsdag een motie aan, waarin de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar ‘de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Alle partijen, van links tot rechts, stemden vóór. Terwijl de regering de motie eerder had ontraden. Zoiets gebeurt niet vaak in de politiek. Initiatiefnemers zijn de oppositiepartijen: GroenLinks, SP en PvdA. Eerder al stelden deze drie partijen schriftelijke vragen naar aanleiding van de Argos-uitzending van 27 juni over ritueel misbruik. 


In de studio een gesprek met kamerleden Niels van den Berge (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP). De afgelopen weken spraken zij zélf met slachtoffers en hulpverleners. Waarom vinden zij het belangrijk dat dit omstreden onderwerp wordt onderzocht? En hoe is het ze gelukt om Kamerbreed steun te krijgen voor een onderzoek?

woensdag 14 oktober 2020

Dr. Nakad over jeugdzorg - De wrakingszitting

'Belangenverstrengeling'

In alweer het zesde deel van deze serie zien we de wrakingszitting van 12 oktober 2020, die het vervolg was op de wraking van voorzitter Hoekstra tijdens de zitting van 1 oktober 2020. 

Tijdens deze zitting verzocht Dr. Henriette Nakad de Haagse rechtbank het dossier van haar cliënt aan een ander gerechtsarrondissement over te dragen, i.v.m. de naar haar mening onacceptabele belangenverstrengeling tussen jeugdzorg en rechtspraak in het Haagse arrondissement. 

We blijven het verhaal uiteraard volgen om te kijken of deze wraking en dit opmerkelijke verzoek van Dr.Nakad zullen worden toegekend door de rechtbank.

Lange frans gaat los!!!

Lange Frans & Paul Elstak - Allen voor 1


'De vrijheidsparade'

dinsdag 13 oktober 2020

Dr. Henriette Nakad over jeugdzorg Deel 5

Dr. Henriette Nakad over jeugdzorg

IJscoman Moes niet meer welkom op Binnenhof

'Emissierechten'

Moes Pekdemir is al ruim veertig jaar een begrip op het Binnenhof. De vier ijskarren van Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren binnenkort niet meer in de binnenstad van Den Haag staan.

zaterdag 10 oktober 2020

donderdag 8 oktober 2020

Persconferentie gouverneur Michigan na poging tot kidnapping

Verdeel en heers!

Gouverneur Gretchen Whithmer gaf een persconferentie, nadat een complot om haar uit haar tuinhuis te ontvoeren was verijdeld. Volgens de daders zou zij zich schuldig hebben gemaakt aan landverraad 
 
 'conspiracy'

vrijdag 25 september 2020

De Tweede Kamer in oorlogstijd

Rotterdams raadslid accepteert geen kindermisbruik in kubuswoningen

Het verhaal van Lisa

Een schokkende reportage van Argos legde de verschrikkingen van ritueel misbruik bloot. Raadslid Tanya Hoogwerf pleit ervoor dat Rotterdam zich gaat inzetten om deze gruwelijkheden keihard aan te pakken. Dat is het minste wat we kunnen en moeten doen voor al die slachtoffers.
maandag 14 september 2020

VOC-troonrede 2020 door Doede de Jong

"Het Wietexperiment"

Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod presenteert een alternatieve troonrede, over het cannabisbeleid in Nederland. Doede de Jong leidt al jaren de maandelijkse openbare VOC vergaderingen en is een van de bekendste cannabisactivisten van ons land, mede dankzij de films Nederwiet (2011) en Fryske Himp (2013). 

Het verhaal van Lisa - Justitie faalt bij vervolgingDeze eerste aflevering van Café Weltschmerz over misbruik van kinderen in de breedste zin is in samenwerking met VPRO Argos en de jurist Paul Ruys tot stand gebracht. Binnenkort meer! 

vrijdag 4 september 2020

Verdwenen Jeugdzorgmedewerkers

"Ze zijn het meer dan zat!"

Afgelopen week hielden jeugdzorg medewerkers voor het derde jaar op rij een actie om aandacht te vragen voor de serieuze problemen waar zij mee worstelen

donderdag 3 september 2020

Pedofilie en kindermisbruik: Rudie Kagie, Yvonne Keuls en ‘de moeder van Lisa’

Binnenkort bij Café Weltschmerz

Café Weltschmerz presenteert een serie ingrijpende afleveringen van Rudie Kagie over kindermisbruik en pedonetwerk. Nederland is het centrum van de internationale pedofilie/kindermisbruik. Het OM en minister Grapperhaus werken onderzoeken rond kindermisbruik structureel tegen. Dit, terwijl inmiddels bewezen is dat ca. 71% van deze wereldwijde misdaden georganiseerd worden vanuit Nederland.

Yvonne Keuls over Joris Demmink

dinsdag 1 september 2020

Vincent L. toch vervolgd


Volg @TruthHitsEvery1 op Twitter

Minister Grapperhaus: Geen onderzoek naar ritueel kindermisbruik

 

"Regels gelden voor iedereen!"

Op de dag dat het nieuws naar buiten kwam dat minister van justitie en veiligheid Ferd Grappperhaus zich op zijn bruiloft niet aan de beruchte 1,5m maatregel heeft gehouden was er ook nog nieuws te melden over een ander besluit van de minister. Helaas kreeg dit nieuws een stuk minder aandacht.

Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik. Dat zegt minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Onbegrijpelijk, vinden Kamerleden van de SP, PvdA en GroenLinks. Zij willen hierover in debat tijdens het Algemeen Overleg Zeden op 6 oktober.

‘Het valt niet uit te sluiten dat Ritueel Misbruik in Nederland voorkomt’, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Toch ziet hij ‘gelet op het verloop van (het geringe aantal) opsporingsonderzoeken in de afgelopen jaren […] geen noodzaak om nu een dergelijk onderzoek te initiëren.’

Een argument dat minister Grapperhaus hiervoor opvoert, is dat de afgelopen zeven jaar maar drie aangiftes met rituele kenmerken ter beoordeling zijn voorgelegd aan de LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. ‘Ik zal de politie vragen mij actief te informeren indien er signalen zijn die op een andere trend wijzen.’

Ook wijst Grapperhaus erop dat hij in antwoord op Kamervragen over de aard en omvang van duivelsuitdrijvingen in Nederland heeft aangegeven dat ‘gezien de omvangrijke onderzoeksagenda van het WODC en de hoeveelheid onderzoeken die nog in de wachtrij staan’, hij het ‘niet wenselijk’ vindt om ‘een separaat onderzoek op te starten’.Lees verder bij Argos

Kamerleden willen in debat over Ritueel Misbruik

 

'Een journalistieke zelfmoordactie' 


 Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik. Dat zegt minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Onbegrijpelijk, vinden Kamerleden van de SP, PvdA en GroenLinks. Zij willen hierover in debat tijdens het Algemeen Overleg Zeden op 6 oktober.

‘Het valt niet uit te sluiten dat Ritueel Misbruik in Nederland voorkomt’, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Toch ziet hij ‘gelet op het verloop van (het geringe aantal) opsporingsonderzoeken in de afgelopen jaren […] geen noodzaak om nu een dergelijk onderzoek te initiëren.’

Een argument dat minister Grapperhaus hiervoor opvoert, is dat de afgelopen zeven jaar maar drie aangiftes met rituele kenmerken ter beoordeling zijn voorgelegd aan de LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. ‘Ik zal de politie vragen mij actief te informeren indien er signalen zijn die op een andere trend wijzen.’

Ook wijst Grapperhaus erop dat hij in antwoord op Kamervragen over de aard en omvang van duivelsuitdrijvingen in Nederland heeft aangegeven dat ‘gezien de omvangrijke onderzoeksagenda van het WODC en de hoeveelheid onderzoeken die nog in de wachtrij staan’, hij het ‘niet wenselijk’ vindt om ‘een separaat onderzoek op te starten’.

Lees meer bij Argos Radio

Willie Wartaal: “Mensen die altijd liegen moet je ineens gaan geloven”

Willie Wartaal en Jorn Lukaszczyk

zaterdag 29 augustus 2020

Rita Verdonk: Wetten en regels gelden voor iedereen!

"...Hoe kom je daar nu bij?"


Robert F Kennedy Jr waarschuwt de 'NWO' tijdens opmerkelijke persconferentie in Berlijn

"The biosecurity nightmare"

Op de vooravond van de massademonstratie die vandaag in Berlijn zal gaan plaatsvinden, gaf de neef van de vermoorde Amerikaanse president JFK een bijzonder opmerkelijke persconferentie. Hierin besprak hij meerdere controversiële kwesties,  van gedwongen vaccinaties en 5G tot de NWO aan toe. Tot nu toe werden dit soort onderwerpen altijd als compleet gestoorde complotverhalen weggezet. Gaat deze demonstratie hier nu verandering in brengen en zijn serieuze discussies over deze onderwerpen die ons allemaal aan gaan straks niet echt langer te negeren, of is dit gewoon het begin van de totale anarchie? Het gaat in ieder geval een bijzondere dag worden die niet snel zal worden vergeten! Kijk hier mee met diverse livestreams.

"A clear and present danger!"

zondag 9 augustus 2020

woensdag 29 april 2020

Een boodschap van Secretaris Generaal António Guterres

'Like the coronavirus, greenhouse gases respect no boundaries'


"We have the guides and tools we need 
the Paris Agreement on climate change and the Sustainable Development Goals"

zondag 23 februari 2020

Tegemoetkomingsregeling slachtoffers geweld in de jeugdzorg


5000 Euro?

Enkele nieuwsfragmenten uit de uitzendingen van Hart van Nederland en RTV Utrecht over het besluit een financiële tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in te stellen. Ook diverse andere media zoals NOSRTL, EenVandaag, Radio1  Algemeen Dagblad, VolkskrantTelegraaf en het Reformatorisch Dagblad gaven aandacht aan deze bijzondere regeling die het gevolg is van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van commissie de Winter


zaterdag 22 februari 2020

Pedo Politicus zorgt voor onrust

"Ik wil het legaliseren om de wereld een stukje beter te maken"

Dat het nog altijd niet echt opschiet met de lobbypraktijken van de 'Nederlandse pedopartij' was de afgelopen tijd goed te zien. Zoals bijna ieder media item over pedofielen leverde ook een  uitzending van Danny Ghosen over het onderwerp weer een halve volksopstand op. Uitspraken dat je het graag met 4 jarigen wil doen als ze daar mee instemmen worden namelijk nog altijd niet geaccepteerd. Dit ondanks het feit dat er al tientallen jaren met enige regelmaat media aandacht is geweest voor dit soort meningen.

zondag 9 februari 2020

Nooit meer slapen - Yvonne Keuls


Liesbeth Staats spreekt met Yvonne Keuls, al meer dan een halve eeuw een veel gelezen schrijfster. Ze debuteerde in 1960 met het toneelstuk Foei toch, Frances!. In 1975 verscheen haar eerste roman Groetjes van huis tot huis. Veel van haar boeken, zoals Jan Rap en z'n maat en Mevrouw mijn moeder, zijn klassiekers geworden. Ze schrijft persoonlijk en realistisch, maar vooral humorvol over ingrijpende thema's. Deze week verschijnt Ik heb je lief, een bundel met verhalen over personen die Keuls zwervend door haar stad heeft ontmoet: Hagenaars en Hagenezen die zij liefheeft.


vrijdag 7 februari 2020

Afl.137 - Ervaringsdeskundigen


'Het wetboek is leeg!'

Op 4 februari was er een bijeenkomst in café restaurant Rootz in Den Haag. Georganiseerd door Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer en wethouder Kavita Parbhuayal. Het onderwerp: Jeugdzorg: vijf jaar na de decentralisatie. Er was een goede opkomst voor dit debat. JDTV maakte opnames en sprak met Wörsdörfer, Kavita Parbhudayal, oud-advocaat Peter Prinsen en en enkele aanwezigen.

Teken de petitie voor betere waarheidsvinding in de jeugdzorg

Meer informatie:

Advocatencomite.nl

SOS Jeugdzorg


zondag 2 februari 2020

Oproep: heb jij een zwijgcontract aangeboden gekregen?RTL Nieuws doet onderzoek naar zwijgcontracten. Recent kwam een voorbeeld in het nieuws: een familie moest een zwijgcontract ondertekenen om een waarschijnlijk onterechte beschuldiging van kindermishandeling te laten verdwijnen.

Lees meer bij RTL Nieuws

dinsdag 21 januari 2020

Advocaat die liegende rechter ontmaskerde ontvangt 1.4 miljoen schadevergoeding


'Verrek!!!'

Johannes Willem (Hans) Westenberg staat, sinds hij door advocaat Hugo Smit als jokkebrok werd ontmaskert, beter bekend als 'de liegende rechter'. Dit is het directe gevolg van een telefoongesprek over de Chipshol affaire, dat nu waarschijnlijk de geschiedenis in gaat als het duurste telefoontje uit  de Nederlandse rechtspraak. Helaas mag de belastingbetaler de rekening van 1.4 miljoen euro hiervoor aftikken omdat 'de liegende rechter' een vrijwaring van zijn werkgever had. Heel erg rechtvaardig valt deze hele situatie dan ook niet te noemen.

De 'liegende rechter' in actie

woensdag 8 januari 2020

Staat aansprakelijk voor schade vliegramp Faro


Op 21 december 1992 vond er bij Faro (Portugal) een ernstig vliegtuigongeluk plaats, waarbij een Douglas DC-10-30CF van de Nederlandse maatschappij Martinair tijdens de landing neerstortte. Van de 13 bemanningsleden en 327 passagiers vonden 54 passagiers en twee stewardessen de dood. Meer dan 100 inzittenden raakten zwaargewond. Na een jarenlang proces bepaalde de rechtbank vandaag dat de Nederlandse staat deels aansprakelijk is voor de vliegramp in Faro in 1992. Ook de piloten maakten cruciale fouten en de Raad voor de Luchtvaart en Martinair lieten vitale informatie weg.

Ruim 19 miljoen schadevergoeding voor Chipshol

"Dit is toch het ultieme complot"

Haarlem, 08 januari 2020

De civiele rechter heeft in een schadestaatprocedure beslist dat Luchtverkeersleiding Nederland ruim 19 miljoen schadevergoeding aan Chipshol III B.V. moet betalen, nu mededelingen van LVNL ertoe hebben geleid dat het bouwverbod voor Chipshol van kracht bleef en Chipshol daardoor vertragingsschade leed.

Lees meer op Rechtspraak.nl