vrijdag 22 februari 2019

Kamervragen over het verhaal van Lisa

"...Zo gaan we het niet doen!"

De opvallende reactie van SP kamerleden Renske Leiten en Ronald van Raak, op de vraag of zij toevallig al van het verhaal van Lisa en de bizarre aantijgingen tegen o.a. een voormalig topamtenaar gehoord hebben. Op 20 februari heeft hun collega Michiel van Nispen naar aanleiding van dit verhaal  'Kamervragen' over deze kwestie gesteld.

Hierboven staat een videoverslag van de commissievergadering Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over ‘het verhaal van Lisa’ en het bericht dat de afhandeling van een artikel 12-zaak niet juist zou zijn geweest

1 Heeft u kennis genomen van het onderzoek van Argos en de radio uitzending ‘Het verhaal van Lisa’? Heeft u hierop een reactie?

2 Wat is uw reactie op het bericht dat inmiddels een trauma-psycholoog bevestigt dat er cliƫnten zijn in GGZ-instellingen met vergelijkbare verhalen, waar ook geen strafrechtelijke vervolging is ingesteld?

3 Heeft u ook kennis genomen van het bericht over de behandeling van deze zaak door een rechter waarvan later bleek dat deze een van de betrokkenen die beschuldigd werd ook persoonlijk kendeWat is uw reactie op de kritiek dat deze rechter zich terug had moeten trekken? Deelt u de mening dat deze gang van zaken niet goed is voor het vertrouwen in de rechtspraak?


4 Zijn de (gedrags)regels voor verschoning anders bij een artikel 12-procedure dan bij een inhoudelijke behandeling van een strafzaak? Zo ja, waarom, en acht u dit wenselijk?

5 Is het gebruikelijk in een artikel 12-procedure dat het slachtoffer niet gehoord wordt? Zo ja, waarom en vindt u het wenselijk dat in gevoelige zaken het slachtoffer dan wel de klager niet gehoord wordt? Zo nee, hoe verklaart u dan dat in het hierboven genoemde geval het slachtoffer en betrokkenen niet gehoord zijn?

6 Hoe kan het dat een advocaat die om uitstel van behandeling van de zaak had gevraagd plotseling een beslissing van de zaak thuisgestuurd kreeg, zonder dat zijn verzoek om uitstel in behandeling was genomen? Is dit de normale gang van zaken in een artikel 12-procedure? Zo ja, acht u dit wenselijk?

7 In deze zaak is het aantreffen van kinderporno op computers behandeld als ‘apart feit’, los van de aangifte van kindermisbruik, kunt u in algemene zin (los van deze zaak) de vraag beantwoorden of het niet in de rede ligt dat het aantreffen van kinderporno op computers als steunbewijs gebruikt kan worden in gerelateerde zaken, zoals de aangifte van kindermisbruik tegen dezelfde betrokken persoon of personen? Is het niet zo dat deze delicten geregeld samen gaan? Zijn hier richtlijnen voor bij de politie?

8 Ziet u, gelet op de vele ongerijmdheden, onduidelijkheden en nieuwe feiten en inzichten in de zaak van Lisa die deels nog niet bekend waren bij de behandeling van de artikel 12-procdure, zoals bijvoorbeeld de verklaring van twee gynaecologen dat na medisch onderzoek is gebleken dat het jonge meisje een bevalling heeft gehad, alsmede de gang van zaken van deze artikel 12-procedure zelf, (al dan niet juridische) mogelijkheden om deze zaak opnieuw en onafhankelijk te laten onderzoeken?2 opmerkingen:

 1. "Heeft u Argos afgelopen zondag gehoord over dat meisje Lisa?"
  - "Nee, dat heb ik niet gehoord"
  "Maar wat vindt u daar nou van?"

  Wanneer ga jij nou eens stoppen met dit soort flauwekul 'journalistiek' Eric? Ik dacht dat je een beetje op de goeie weg was nadat het tot je was doorgedrongen met wat voor gek dit soort apekool jarenlang hebt lopen maken, maar je lijkt inmiddels wel weer een beetje behoorlijk van het padje.
  Straks ga je ook nog beweren dat ze die baby van Lisa daar in de bosjes ter plekke aan stukken hebben gesneden en opgegeten. Met Maxima en Donner erbij. Dan ben je weer terug bij af...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik verzin dit verhaal toch ook niet? Ik vraag wat ze er in eerste instantie van denken als ze het zo horen! Ik kon namelijk echt niet geloven dat dit verhaal zo op radio 1 te horen was, laat staan dat het over de topambtenaar gaat. Vind jij het allemaal maar normaal dat dit zo op de radio te horen is?

   Wat bedoel je met: "met wat voor gek dit soort apekool jarenlang hebt lopen maken"?

   Verwijderen