zondag 20 januari 2019

Jeugdzorg vs. Hendrik Jan Deel 1


Een aangifte door Bureau Jeugdzorg naar aanleiding van een facebook bericht, waarin bezorgde ouder Hendrik Jan zijn ervaringen met deze organisatie in het openbaar deelde, was er de oorzaak van dat deze ouder zich vanwege zijn beroep op 14 januari 2019 mocht verantwoorden in de Militaire Raadkamer voor de meerdere strafbare feiten die hij volgens Bureau Jeugdzorg zou hebben gepleegd. Een uiterst opmerkelijke zaak waarbij een medewerkster van jeugdzorg een dossier opbouwde, waartegen zelfs een doorgewinterde militair zich niet zomaar kan verdedigen!
Dat de aantijgingen aantoonbare onzin zijn werd tijdens de zitting behoorlijk goed duidelijk. Er was een opvallend grote hoeveelheid publiek op de zitting afgekomen dat voornamelijk bestond uit jeugdzorg ervaringsdeskundigen. Hoewel de zitting redelijk ordelijk verliep lieten zij tot irritatie van de rechter d.m.v. applaus tot twee maal toe duidelijk blijken dat zij achter de verdachte stonden. Ook spraken zij na afloop van de zitting over hun ervaringen met de misstanden binnen jeugdzorg en de wijze waarop onwaarheden in in dossiers in de rechtbank plotseling feiten kunnen worden.

JDTV zal dit verhaal verder blijven volgen en hopelijk verder in beeld kunnen brengen hoe dit soort onnodige juridische conflicten met jeugdzorg voorkomen kunnen worden. Zeker als er sprake is van goed onderbouwde en terechte kritiek op de organisatie. De houding en handelswijze van Hendrik Jan maken deze zaak tot een schoolvoorbeeld voor ouders die in soortgelijke conflictsituaties terecht komen en machteloos moeten toezien hoe er zonder daadwerkelijk grondig onderzoek ingrijpende beslissingen worden genomen die voor de betrokkenen grote gevolgen kunnen hebben. Wat dat betreft zou je in dit geval wellicht zelfs kunnen oordelen dat het juist Bureau Jeugdzorg was dat zich met deze aangifte schuldig heeft gemaakt aan o.a. laster en smaad en Hendrik Jan daarmee ten onrechte schade aan doet!

Zolang er niet serieus naar de kritiek en feiten gekeken kan worden draagt dit verder volkomen nutteloze conflict natuurlijk niets bij aan een daadwerkelijke verbetering van de situatie van het kind of de ouders en is daarmee voor alle betrokkenen totaal verspilde energie!

De wijze waarop Bureau Jeugdzorg deze openlijke kritiek tracht weg te censureren is natuurlijk ook schandalig en bijzonder zorgwekkend. Dit alleen al is voor JDTV aanleiding om het verdere verloop van dit verhaal duidelijk in beeld te gaan brengen!

....Binnenkort dus meer!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten