donderdag 17 januari 2019

Debat Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen


Hoe gaan we hier nu mee om?

Gaat de wet experiment gesloten coffeeshopketen hetzelfde lot tegemoet als de wietpas of zal deze ondanks alle kritiek toch een groot succes worden? Terwijl men in diverse landen inmiddels heeft besloten om de teelt en het gebruik van cannabis te legaliseren is de verwarring en paniek in Nederland eigenlijk alleen nog maar toegenomen, omdat men nog altijd bezig is met het zogenaamde wietexperiment.  Een experiment om de teelt en aanvoer naar de achterdeur van de coffeeshop te reguleren en volgens sommige 'complotdenkers' ook meteen een poging om 'staatswiet' te creëren. Terwijl het buitenland inmiddels heeft aangetoond dat er voor de overheid grote inkomsten voortkomen uit het legaliseren, staat men hier nog altijd over wie er mag kweken te discussiëren.

25-07-197040 jaar gedogen

Kamerlid Magda Berndsen vertelde in 2015 over het D66 initiatiefwetsvoorstel, waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd moeten gaan worden. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. 

“Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid."

Hoewel cannabis inmiddels dus in diverse landen legaal verkrijgbaar is. Is de Nederlandse overheid van mening dat we hier niet volledig kunnen legaliseren, omdat we gebonden zouden zijn aan internationale verdragen. Als gevolg hiervan hebben de meeste kwekers met verstand van zaken er inmiddels voor gekozen om onze kenniseconomie te verlaten en letterlijk bloeiende bedrijven in het buitenland op te zetten. Welke ondernemer kiest er tenslotte voor om 4 jaar alles in een experiment met een gezond en verantwoord kweekproces te investeren, waarbij je als enige zekerheid hebt dat je alles na die tijd weer mag afbreken?  Ook de coffeeshops en hun klanten hebben natuurlijk niets aan deze schijnzekerheid die bovendien ook niet de gevraagde capaciteit kan leveren. De gevolgen hiervan zijn dus zeer voorspelbaar.


"Die onderste Steen komt niet boven....!!!"

Dat het een mooi zooitje is op het ministerie van justitie en vuiligheid blijkt duidelijk uit dit filmpje waarin Harry Borghouts, voormalig SG van justitie zich uitspreekt over de stand van zaken op het ministerie. Sommige insiders zeggen zelfs dat het ministerie een echte bende is. Als je kijkt naar verhalen, zoals die rond de IRT affaire en de recente ontmaskerde witwasacties van een grote bank kun je dit eigenlijk ook moeilijk ontkennen. Dat het voor mensen met een dealtje mogelijk is om zonder bonnetje zaken te doen met de overheid is al vele malen aangetoond. Opmerkelijk genoeg is het voor coffeeshophouders tegenwoordig wel bijna onmogelijk om een normale bankrekening te openen!

Ondernemers in de coffeeshopbranche hebben het verrassend genoeg opvallend zwaar door alle lasten en regelgeving. Naast alle risicovolle transacties aan de achterdeur is er ook nog altijd het risico van invallen door de politie of criminelen. Bedrijven die dankzij de wietpas buitenlanders hebben moeten weigeren, staan hierdoor letterlijk op omvallen. Dit zijn bedrijven die grote sommen belasting aan de overheid overgedragen hebben, maar door de politie niet beschermd kunnen worden omdat alle beschikbare capaciteit in het bestrijden van hun leveranciers is gestoken. Ook veel mensen binnen politie en justitie begrijpen hier op verschillende manieren helemaal niets van!

Vervuilde medicinale cannabis

Zoals gebruikelijk bij JDTV zitten we helaas meteen altijd in de complotsferen als het over justitie gaat. Maar wist u dat de directeur van Bedrocan, het bedrijf dat in Nederland een monopolie heeft op de productie van medicinale cannabis, toevallig de zwager is van een topman bij Justitie? Hoewel dit bedrijf schone medicinale wiet aan patiënten zegt te leveren, zien wij met enige regelmaat klachten over de kwaliteit van deze zogenaamde 'Staatswiet'. Dit is natuurlijk onacceptabel, zeker nu dit medicijn voor veel patiënten ook niet meer vergoed word door hun verzekeraar. Zullen ook dergelijke praktijken tot 'gedoogdoden' kunnen leiden?

Kwaliteit is ook een belangrijk punt bij het experiment met de gesloten coffeeshopketen. Hoewel zich men in de politiek druk maakt over het THC gehalte van de cannabis in de coffeeshops, maken bezoekers hiervan zich soms helaas nog altijd zorgen over vervuiling hiervan door bijvoorbeeld verzwarende middelen of bestrijdingsmiddelen. Coffeeshops pleiten daarom al jaren om hun cannabis gewoon goed te laten testen om de klanten goed te kunnen informeren over de kwaliteit en sterkte van de producten.

Na ruim 40 jaar gedoogbeleid is er nog altijd sprake van een situatie waarbij het beleid van de overheid  de vervuiling van de wiet juist stimuleert, door de kweek te verbieden is deze lucratief geworden en daardoor voor een groot gedeelte in handen kwam van de 'onderwereld'. Dit beleid vreet dus al ruim 40 jaar aan de integriteit van het ministerie en de overheid.

Of je nu een politieagent, patiënt, coffeeshopbezoeker of eigenaar bent, lopen wij dankzij de huidige situatie in Nederland nog allemaal tegen bijzonder opmerkelijke regelgeving op. Waarom zet het ministerie politiecapaciteit in om de cannabisteelt te bestrijden, terwijl het tegelijkertijd dealtjes sluit?
Hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat 'schone wiet' claimt te kweken vervuilde producten aan patiënten levert of dat onze premier claimt absoluut niet te kunnen legaliseren wegens diverse internationale verdragen waar we aan gebonden zouden zijn terwijl de landen waar die verdragen mee gesloten zijn zelf inmiddels wel aan het legaliseren zijn? Waarom worden mensen die een paar planten in huis hebben op straat gezet, maar mogen banken wel gewoon drugsgeld blijven witwassen? Waarom moet deze plant koste wat het kost in het grijze gebied blijven met alle onnodige verspilling en ellende van dien? Het vertrouwen van Nederlandse cannabistelers, gebruikers en coffeeshophouders in de overheid, heeft mede dankzij het complot bij het WODC inmiddels ook weer een nieuw dieptepunt bereikt!


De recente mega investering van Marlboro wijst er duidelijk op dat cannabis ook zeker een blijvertje is. Het lijkt er sterk op dat onze overheid grote partijen uit de farmaceutische en tabaksindustrie een monopolie wil geven op de productie en verspreiding van cannabisproducten. Terwijl je straks in de coffeeshop niet meer mag roken kweekt een tabaksfabrikant straks de wiet die u verplicht moet roken. Uiteraard zal het THC gehalte hiervan strikt gereguleerd zijn, zodat je flink veel moet roken voor je überhaupt iets voelt! Dat de belangen op de cannabismarkt groot zijn is goed te zien in de gebieden waar dit al legaal is. De criminaliteit daalt terwijl de belastinginkomsten flink stijgen. Bovendien melden veel patiënten positieve progressie en dalen ziektekosten als gevolg van de preventieve werking van cannabis tegen vele ziektes.

Voorbeeldfunctie Luxemburg

Hopelijk komt er ooit nog een moment dat er niet zo moeilijk gedaan zal worden over het kweken van deze plant, maar gezien de commerciële belangen zal dat voorlopig helaas nog wel een droom blijven! Terwijl medicinale cannabisgebruikers uit huis worden gezet omdat zij enkele planten kweken, komen grote partijen ongeschonden weg met hun aantoonbare betrokkenheid bij de grootschalige handel in cannabis. Toch een beetje vreemd allemaal! Kun je over een paar jaar nog gezellig naar een coffeeshop, of zijn de klanten hiervan tegen die tijd volledig afhankelijk van straatdealers of enkele grote bedrijven met een compleet monopolie op de productie van cannabis?Het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel voor de wet gesloten coffeeshopketen is via deze link te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten