vrijdag 21 december 2018

Het kerstcomplot: Pleegde Generaal Flynn landverraad?

"We do not have a policy of separating families at the border!"

Pittige tijden voor de Amerikaanse president Donald Trump. Na zijn plotselinge beslissing om de Amerikaanse troepen uit Syrie en wellicht ook Afghanistan terug te trekken, besloot Defence Secretary Jim Mattis om zijn ontslag in te dienen na een gesprek met President Trump. Zijn besluit komt er namelijk op neer om de lokale geallieerden aan hun lot over te laten. Experts noemen dit een bijzonder onverstandige beslissing, die in zou gaan tegen alle strategische belangen die de Verenigde Staten in de regio hebben opgebouwd. Volgens Trump zelf weet hij meer over ISIS dan de generaals en neemt hij daarom de juiste besluiten. Zou Trump echt meer weten of is dit een leugentje? Ook zijn plannen om een muur te bouwen leiden tot behoorlijk chaotische tijden. Daarnaast loopt er nog altijd een onderzoek naar de geruchten dat de president heeft samengewerkt met buitenlandse mogendheden om de verkiezingen te beïnvloeden. Alsof het allemaal niet gekker kan is er in dit onderzoek ook nog een bizarre link met Nederland en de complotverhalen rond oud SG van Justitie Demmink en de Koerd Baybasin.

"But specifically in the area of homeland security lying has become  
elevated to unknown and astounding level of mendacity"


 
"He had seen some reporting from Turkey"

Mattis is niet de eerste hoge veiligheidsfunctionaris die Trump verlaat. Eerder al moest Generaal Michael Flynn het veld ruimen en dat deed hij niet vrijwillig. Het onderzoek van Robert Mueller heeft inmiddels aangetoond dat Flynn inderdaad onder 'buitenlandse invloed' stond, nadat hij een flink bedrag uit Nederland ontving om te lobbyen voor de uitlevering van Fethullah Gülen naar Turkije. Volgens President Erdogan het grote brein achter een couppoging tegen zijn regering zijn geweest en daarom staatsvijand nummer 1 zijn.


Dit verhaal is natuurlijk zeer opmerkelijk als je dit vergelijkt met de bekende 'complotverhalen' over de invloed die de Turkse regering zou hebben uitgeoefend om de 'drugsdealer' Baybasin hier in Nederland een levenslange detentie te bezorgen. Nederland zou hier volgens de verhalen aan hebben meegewerkt, omdat de Oud Secretaris Generaal van justitie, Joris Demmink, chantabel geweest zou zijn nadat hij zich in Turkije aan kindermisbruik schuldig gemaakt zou hebben. Helaas is het onderzoek hiernaar niet naar volle tevredenheid afgerond, omdat de feiten in Turkije verjaard zouden zijn geweest en de zaak daarom verder niet in behandeling kon worden genomen kreeg de zaak een vrijbrief. Ondanks een vriendelijk verzoek van voormalig minister Opstelten is Baybasin ook nog altijd niet vrijwillig naar Turkije vertrokken en viert hij zijn verjaardag deze kerst nog altijd in een Nederlandse cel. Echt zin om gezellig langs te gaan hebben we ook niet gezien de wijze waarop justitie hier de vorige keer op reageerde!


Ook de 'Van Well verhoren' liepen voor Demmink ook met een sisser af, nadat voormalig jongensprostituee en 'Demmink slachtoffer' Bart van Well aankondigde een deal te willen sluiten waarmee de zaak definitief afgesloten zou worden. Hiermee zijn de ook de 'getuigenverhoren', waarvoor vele mensen jarenlang gestreden hebben ook voor niets geweest! Bart zelf is niet veel later naar Amerika vertrokken en melde zich daar als politiek vluchteling. Aangezien deze beslissing ook in de Verenigde Staten niet begrepen werd is zijn 'asielaanvraag' na zijn 'vlucht' uit Nederland daar dan ook afgewezen.


Wat dat betreft is de frustratie van Bart misschien ook wel begrijpelijk en is het misschien ook niet zo vreemd dat hij zichzelf de laatste tijd regelmatig heeft laten opnemen om de maand door te kunnen komen. Als gevolg van een van zijn laatste complotvlogs mocht hij recent zelfs even op het politiebureau verblijven om uitleg te geven over zijn berichten vanuit de VS gericht aan de minister president. Dit was natuurlijk niet de eerste keer dat van Well in Amerika verbleef. Ook tijdens de getuigenverhoren van het Helsinki Comité was hij hier al aanwezig om te verklaren over zijn misbruikervaringen. In de VS zijn ze dus ruim op de hoogte van alle complotverhalen rond Demmink en Baybasin. Door alle recente onrust rond de Amerikaanse President en met name zijn voormalige veiligheidsadviseur Flynn dreigt de Demmink doofpot nu ook in de VS definitief door te breken.


Op 5 augustus 2017 plaatste superspindokter Roger Stone een tweet met daarin de boodschap dat niemand minder dan generaal Flynn in het bezit zou zijn van een lijst met hooggeplaatste Nederlandse pedofielen, die de wereld van de ''Deep State Dons" in elkaar zou doen storten! Een uitspraak die opvallend veel lijkt op die van onze voormalig SG van justitie Harry Borghouts over de huidige staat van het ministerie. De lijst die Flynn in bezit zou hebben zou afkomstig zijn van Karel Maasdam, de afgekeurde getuige in de Demmink zaak De voormalige jongensbordeelhouder die tijdens de zogenaamde van Well verhoren ernstige geheugenproblemen had. Volgens de geruchten heeft de de Flynn Intel Group deze informatie echter verkregen uit handen van een Nederlandse onderzoeksgroep die o.a. onderzoek deed naar grootschalige drugshandel.


Flynn heeft inmiddels schuld bekend een deal gesloten en werkt samen met Robert Mueller om de onderste steen in dit verhaal boven te halen. Hoewel hij hiermee zijn hachje gered dacht te hebben kreeg hij recent van een rechter te horen dat deze van mening was dat Flynn zich aan landverraad schuldig gemaakt zou hebben, door in dienst te treden van een vreemde mogendheid. Vervolgens nam de rechter het wijze besluit om zijn oordeel geruime tijd uit te stellen.


Dankzij dit verhaal wordt Flynn zelf nu dus in de media ook openlijk een landverrader genoemd. Krijgt generaal Flynn straks nog vergiffenis van de huidige president of zal hij verbannen worden naar een onbewoond eiland. De straffen voor landverraad zijn niet mals zeker niet als blijkt dat er sprake is van samenwerking met partijen waarmee het land in conflict is. Aangezien de generaal dankzij dit avontuur inmiddels blut is, is er een crowdfunding opgestart om bij te dragen aan de juridische kosten van zijn verdediging. Blijkbaar kan hij deze niet verhalen bij Inovo B.V.
Komt Flynn nog naar buiten met zijn 'pedolijst' of zou hij deze inmiddels aan Erdogan of Poetin verkocht hebben?

#ReleaseTheList

Is deze hele huidige rel over de grensmuur en de shutdown gewoon een gevalletje wag the dog om de aandacht af te leiden van alle verhalen over landverraad en de samenwerking met 'buitenlandse krachten' omdat Trump inmiddels zelf gechanteerd wordt, of komt de President straks plotseling met een radicaal offensief waarmee het hele Pizzagatecomplot alsnog in een keer geopenbaard en keihard aangepakt zal worden? Een ding staat in ieder geval vast. Dit verhaal is helaas nog lang niet voorbij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten