woensdag 18 april 2018

Herzieningsverzoek Baybasin afgewezen


"Daar weet ik niks van!"

Hüseyin Baybaşin is een Turkse Koerd die sinds 2002 een levenslange gevangenisstraf uitzit in Nederland. Zijn verhaal is controversieel, omdat er sprake zou zijn van gemanipuleerd bewijs en beïnvloeding van zijn strafzaak door buitenlandse mogendheden. Dit zou mogelijk zijn geweest omdat de voormalige topambtenaar van het ministerie van justitie, Joris Demmink, zich chantabel zou hebben gemaakt door zich o.a schuldig te maken aan kindermisbruik in Turkije. Helaas is het door het gerechtshof gelastte onderzoek door het Openbaar Ministerie niet volledig afgerond, omdat er geen medewerking kwam vanuit het Turkse Openbaar Ministerie.


Complot
In de zaken van Baybasin en Demmink kan het niet anders dan dat er sprake is van een groot complot. Kort gezegd is het eerste scenario is dat het ministerie gerund wordt door criminelen die er alles aan doen om hun misdaden te verdoezelen en het klokkenluiders zo moeilijk mogelijk, of zelfs onmogelijk proberen te maken. Het tweede scenario is dat criminelen van buitenaf het functioneren van het ministerie proberen te beïnvloeden en hier een zeer sluwe tactiek bij gebruiken om de medewerkers zwart te maken. Volgens Baybasin zelf zou hij zo worden aangepakt omdat hij opkomt voor de Koerdische zaak. De zaken van Baybasin en Demmink lijken nauw met elkaar verweven te zijn en roepen bij veel mensen vragen op. Dit is ook niet vreemd gezien de vele vreemde verhalen.


Onderste Steen
Harry Borghouts, de voorganger van Demmink als Secretaris Generaal van het ministerie. heeft zelfs op landelijke televisie gezegd dat de onderste steen niet boven mag komen, omdat anders het hele ministerie zou instorten.Volgens de geruchten zouden praktijken zoals die tot de IRT affaire hebben geleid nog altijd gebruikelijk zijn en het ministerie volop betrokken zijn bij het importeren van harddrugs. Iets waarbij Baybasin ook betrokken was. Deze heeft op televisie namelijk verklaringen afgegeven over hoe de Turkse overheid drugs exporteerde vanuit Turkije. Hoe het ook zijn mag, het spreekwoord de pot verwijt de ketel lijkt wat dat betreft ook op dit verhaal van toepassing te zijn.

Herzieningsverzoek
Het herzieningsverzoek dat Baybasin op 18 Apil 2011 bij de hoge raad heeft ingediend is gisteren afgewezen. Hoewel het negen maanden heeft geduurd om de conclusie van het onderzoek van Dhr.Aben dat op 4 juli 2017 was uitgebracht te bestuderen, wist de raad de afwijzing hiervan in twee minuten toe te lichten. O.a. het Algemeen Dagblad, Trouw, Nu.nl, NOS en ThePostOnline publiceerden hier artikelen over.


Nu er geen nieuw onderzoek komt, zal er dus ook niet verder worden onderzocht of de telefoontaps, op basis waarvan Baybasin is veroordeeld, gemanipuleerd zijn en of buitenstaanders toegang hebben tot de tapkamers van de politie. Zoals Zembla duidelijk liet zien is er reden om hieraan te twijfelen. Ook uit de handleiding van het tapsysteem zelf blijkt duidelijk dat dit mogelijk is. Met ontwikkelingen zoals die rondom de sleepwet is dit natuurlijk een zeer verontrustende zaak. Zit jij straks ook in de bak dankzij een in elkaar geknutselde telefoontap?

Zoals het er nu voor staat zal Baybasin de rest van zijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen. Zijn persoonlijke reactie op deze uitspraak is hier te lezen. Dit is niet het eerste herzieningsverzoek dat wordt afgewezen. Zijn advocaat Mr. Adele vd Plas heeft alweer een nieuw herzieningsverzoek aangekondigd. De ontwikkelingen zijn hier te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten