maandag 23 mei 2016

Het kindhuwelijk


Aangezien pedofilie nog altijd strafbaar is in Nederland, blijkt er een uitzondering gemaakt te worden voor mensen met een andere cultuur en religie. Uit onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut is namelijk gebleken dat er alleen al in de jaren 2013-2014 circa 500 kindhuwelijken in Nederland voorkwamen, waarvan zo'n 160 onder asielzoekers.Het ontbinden van kindhuwelijken stuitte echter op bezwaren van een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie met die strekking van de CDA'er Peter Oskam werd op 13 oktober 2015 door de VVD, PVDA, GroenLinks en DENK verworpen. Wel worden sinds 5 december 2015 kindhuwelijken in Nederland niet meer erkend, maar dus niet ontbonden. Blijkens het recente rapport d.d. 14 april 2016 van Corinne Dettmeijer-Vermeulen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, zijn er de afgelopen tijd weer 60 kindbruiden in Nederland bijgekomen. Zij wil dan ook dat Nederland de kindhuwelijken eindelijk eens strafrechtelijk gaat aanpakken. En terecht! Het moet nu maar eens een keer afgelopen zijn met het gedogen van deze geïmporteerde pedofilie in Nederland.


Kindhuwelijken in Nederland (alles nog eens op een rijtje).

 1) Op 26 november 2012 is de 'Wet Tegengaan Huwelijksdwang' in de Tweede Kamer ingediend, genaamd: "Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)". 

2) Naar aanleiding van 34 Syrische kindbruiden, waaronder meisjes van 13 en 14 jaar die asiel hebben aangevraagd omdat hun man hier verblijft, meldt het dagblad Trouw op 28 september 2015: "Huwelijken worden in Nederland erkend als ze in het land van huwelijksvoltrekking rechtsgeldig zijn - ook als het om een kindhuwelijk gaat. De erkenning van een kindhuwelijk betekent dat de minderjarige automatisch meerderjarig en handelingsbekwaam wordt. Op grond van artikel 245 Sr mag een volwassen man seks hebben met een kind vanaf twaalf jaar, mits ze getrouwd zijn". 

3) Terwijl de 'Wet Tegengaan Huwelijksdwang' nog in behandeling is, wordt op advies van VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff op 13 oktober 2015 door de VVD, PVDA, GroenLinks en DENK de motie-Oskam verworpen om de vele in Nederland voorkomende kindhuwelijken te laten ontbinden. 

4) Drie jaar na het indienen van de 'Wet Tegengaan Huwelijksdwang' wordt de wet door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 5 december 2015 in werking. Daarmee worden kindhuwelijken in Nederland niet meer erkend, maar de bestaande kindhuwelijken in Nederland niet ontbonden. Zoals ik al geschreven heb, is uit onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut gebleken dat er alleen al in de jaren 2013-2014 circa 500 kindhuwelijken in Nederland voorkwamen, waarvan zo'n 160 onder asielzoekers en dat uit een recent rapport d.d. 14 april 2016 van Corinne Dettmeijer-Vermeulen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, er de afgelopen tijd weer 60 kindbruiden in Nederland zijn bijgekomen. Saillant detail is dat de wet alleen geldt voor toekomstige gevallen. Dus na 5 december 2015.......

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten