maandag 20 juli 2015

Vragen over het bericht dat Turkije niet meewerkt in de zaak DemminkVragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Turkse autoriteiten de verzoeken om rechtshulp inzake de kwestie Demmink niet hebben gehonoreerd.


1) Bent u bekend met het bericht “Onderzoek naar Demmink stuit op verzet Turkse justitie?” *

2) Waarom hebben de Turkse autoriteiten de Nederlandse verzoeken om rechtshulp niet gehonoreerd en wil het niet meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek naar oud-topambtenaar Demmink?

3) Kunt u aangeven hoeveel Nederlandse rechtshulpverzoeken om bepaalde onderzoekshandelingen in het andere land te laten uitvoeren, zoals het horen van getuigen, Turkije de afgelopen tien jaar heeft geweigerd?

4) Klopt het dat dit nagenoeg nooit voorkomt? Zo ja, waarom nu wel?

5) In hoeverre bent u bereid zich extra in te spannen om de Turkse autoriteiten te bewegen mee te werken, zodat wordt voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek naar de heer Demmink helemaal vastloopt?

6) Vindt u ook niet dat deze berichten wederom laten zien dat er een sfeer van schimmigheid hangt rondom de kwestie Demmink en het seksueel misbruik van minderjarige jongens door hooggeplaatste overheidsfunctionarissen?

*Trouw, maandag 20 juli 2015, pg. 8.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten