woensdag 3 december 2014

Ombudsman maakt spelregels voor het maken van geluidsopnamen

"Bellen met de rechtbank"

De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen. Als een burger een gesprek wil opnemen, dan moet hij dat wel van tevoren melden. De medewerker van de overheidsinstantie mag dit verzoek in beginsel niet weigeren. Er kunnen wel nadere afspraken gemaakt worden en de burger kan eventueel toelichten waarom hij dit gesprek wil opnemen.Deze spelregels zijn tot stand gekomen op basis van klachten van burgers en na gesprekken met overheidsinstanties als het UWV, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureaus Jeugdzorg en de IND. Burgers kunnen verschillende redenen hebben om een gesprek met een overheidsinstantie op te nemen. Zo willen ze nog eens kunnen terugluisteren om het goed te begrijpen of willen ze het als "bewijs" kunnen gebruiken van wat er gezegd is. Dit geldt vooral voor gesprekken waarin veel op het spel staat. Een overheidsinstantie moet ervan uitgaan dat iemand een goede reden heeft om een geluidsopname te maken van een gesprek.


Open houding van de overheid
Overheidsinstanties gaan heel verschillend om met verzoeken om een geluidsopname te maken. Om zowel voor de overheid als voor de burger meer duidelijkheid te bieden, heeft de ombudsman spelregels geformuleerd. De ombudsman vindt dat overheden het verzoek moeten toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om te kiezen voor een alternatief. De overheid moet zich steeds meer transparant en toetsbaar opstellen en zich een 'open houding' aanmeten.


Bijlagen 
Rapport 2014-166 Spelregels geluidsopnamen_2 (pdf, 527.35 KB)
Rapport 2014-166 Spelregels geluidsopnamen (printversie) (pdf, 402.13 KB)

3 opmerkingen:

 1. De uitspraken van de Nationale Ombudsman, bij velen beter bekend als de Nationale Volksverlakker zijn niet bindend. Hij kan wat mij betreft dan ook de pot op en ga er gewoon van uit dat een gesprek, waar je zelf aan deel neemt, zonder toestemming vooraf opgenomen mag worden. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel139a/geldigheidsdatum_03-12-2014

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Nationale Ombudsman is ingesteld om de plunderzuchtige machten achter de schermen der ambtenarij te beschermen tegen het volk, niet andersom.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Nationale ombudsman heeft alleen een adviserende taak, dus heeft niks te vertellen over wat wel en niet kan, dus iedereen hoeft zich daar niets van aan te trekken.
  Het orgaan zit er alleen voor hun eigen salaris, plus hebben nimmer een meerwaarde, zoals Nico al schreef stukje wet, maar er zijn nog meer wetten van kracht.

  @klokluiders

  BeantwoordenVerwijderen