dinsdag 9 december 2014

Opnieuw kamervragen over de zaak Demmink


Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister-president over de affaire Demmink.

1. Heeft het kabinet de aangifte van de zes gevangenisdirecteuren tegen minister Opstelten gezien?

2. Klopt het dat u, de minister van Veiligheid en Justitie, sinds 14 juni 2013 beschikt over een document van een Turkse officier van Justitie (gedateerd 22 april 2013) waarin wordt vermeld dat onderzoek in Turkije heeft uitgewezen dat Joris Demmink op 20 juni 1996 Turkije was binnengereisd? Zo ja, kunt u dit document aan de Kamer doen toekomen, desnoods vertrouwelijk, inclusief een officiële vertaling (door een beëdigde tolk)?

3. Aan wie heeft u dit document (reeds) ter beschikking gesteld?4. Kunt u commentaar geven op wat dhr. Kooter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek dhr. Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in Kamervragen altijd ontkend is?

5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Boersma, dat hij opdracht had gekregen o.a. dhr. Demmink te volgen?

6. Kunt u aangeven op welke wijze vragen over de affaire Demmink beantwoord worden en hoeveel ambtenaren zich daar de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben?

7. Wat zijn de totale kosten die de afgelopen vijf jaar gemaakt zijn voor dhr. Demmink in deze zaak (bijvoorbeeld advocaatkosten)? Kunt u die kosten uitsplitsen naar zaak en naar tijdstip?

8. Bevinden de rapporten, die over de heer Demmink geschreven zijn door de MIVD en AIVD, bij zijn sollicitaties als DG en SG – op Justitie en op Defensie – zich op een veilige plek? En voor wie waren en zijn deze rapporten toegankelijk?

9. Kunt u er zorg voor dragen dat zij niet verloren gaan, kwijt raken of beschermd worden door mensen die zaken als het Srebrencia-rolletje moesten behandelen?

10. Wie hebben de afgelopen vier jaar de in vraag acht bedoelde rapporten ingezien?

11. Zijn er ministers die deze rapporten ingezien hebben of deze rapporten hebben laten inzien en/of zich over de inhoud hebben laten informeren? Zo ja, welke, door wie en wanneer?

12. Kunt u deze rapporten op korte termijn voor de Kamer ter beschikking stellen (eventueel vertrouwelijk)?

13. Heeft een minister, minister-president of een hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enig Kamerlid benaderd om een vertrouwelijk gesprek te voeren met ambtenaren over de zaak Demmink? Zo ja, wie deed/deden dat en met wie zijn die gesprekken gevoerd?

14. Heeft een minister, minister-president of hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enige fractievoorzitter, partijvoorzitter of partijleider benaderd over de zaak-Demmink naar aanleiding van uitspraken en Kamervragen (onder wie: Omtzigt, Oskam, Krol, Van Nispen, Hartong of enig ander Kamerlid of Europarlementariër)? Zo ja, kunt u dan per gesprek een toelichting geven wat het doel ervan was?

15. Kunt u deze vragen, gezien de termijn voor de mogelijke aangifte en de wens van de indiener ze goed te kunnen wegen voor een besluit te nemen over deze zware maatregel, voor maandag 15 december 12.00 uur schriftelijk beantwoorden?

1 opmerking:

  1. aangifte bij de europese commissie tegen nederland op 5 januari 2015 wegens schenden uniewaarden. http://www.archive.org/details/Art258VWEUNederland_201411

    BeantwoordenVerwijderen