maandag 22 september 2014

JDTV is BOOS!!!


"Ik vind het zo erg dat ik bijna die steen hier door die ruit zou keilen.."

Een boeiende vraag is, of de cameraman die bovenstaand filmfragment gemaakt heeft, zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging? Hij is er niet voor aangeklaagd, en veroordeeld. Vreemd genoeg ben ik voor het filmen van een vergelijkbare, zelfs veel mildere, actie,  in eerste aanleg wel ‘veroordeeld voor openlijke geweldpleging’

Verboden te kijken
Helaas kan ik de beelden hiervan niet laten zien omdat deze mij, op onrechtmatige wijze, zijn afgenomen door het Openbaar Ministerie. De beelden, op basis waarvan ik (kennelijk) veroordeeld ben, zouden mij normaliter direct vrij hebben moeten pleiten. Maar mijn camera, met deze beelden, zijn dus door het Openbaar Ministerie in beslag genomen en gehouden. Het kan bijna niet anders zijn, dan dat de rechter die mij schuldig veroordeelde, deze beelden niet eens gezien heeft voor hij tot zijn oordeel kwam.  Op basis van deze, nog niet in kracht van gewijsde getreden, veroordeling, wordt er o.a. vanuit de rechtbank nu al wel vijf jaar onnodig met een schuin oog naar mij gekeken en mijn naam al deze tijd onterecht belasterd en besmeurd.

Recent ben ik in verband met deze zaak zelfs door de politie uit huis gesleurd en gedwongen om mijn DNA af te staan. Voordat ik werd ingesloten, kreeg ik nog van de agenten te horen dat zij hadden gehoord dat ik blijkbaar anti politie ben. Hoeveel gekker moet het nog worden? Dit is iets waar ik niet alleen zwaar teleurgesteld, maar ook gewoon echt boos over ben!

Screening
Voor mijn arrestatie ben ik letterlijk nog nooit met justitie in aanraking geweest en heb ik sinds mijn 18e, bijna ononderbroken in beveiligde gebieden van luchthavens gewerkt. Hiervoor heb ik o.a. een irisscan afgestaan.

Omdat ik in de toekomst ook nog gewoon in deze gebieden wil kunnen komen, heb ik mijzelf altijd bijzonder netjes gedragen. Om in een beveiligd gebied te kunnen werken, moet je namelijk eerst gescreend worden door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Dit is bij mij dan ook zeer regelmatig gebeurd en ik heb deze screenings altijd met goed gevolg doorlopen.

Nieuwswaardig of strafbaar?
Het is feitelijk vrij duidelijk, dat ik geen strafbare handelingen heb gepleegd. Op de beelden die ik heb gemaakt, is duidelijk te zien dat journalist Micha Kat alleen handelt, en dat ik hem ook niet aanmoedig, of geassisteerd heb bij zijn daden. Ik was ook van te voren niet op de hoogte van zijn graffiti spuitplannen. Ik heb zijn acties vastgelegd, omdat ik deze nieuwswaardig vond. Het gebeurt ten slotte niet iedere dag, dat een journalist de gebouwen van de Raad voor Rechtspraak, Het Openbaar Ministerie en Het paleis van Justitie voorziet van teksten over pedoseksuele topambtenaren en als gevolg van rechtsbijstand aan corrupte rechters.

Vermoedelijk is dat laatste ook de reden, waarom het Openbaar Ministerie mijn beelden weigert terug te geven, waardoor ik mijzelf nu maar moeilijk tegen hun valse aantijgingen kan verdedigen. Helaas mocht ik het misleidende pleidooi van de officier van justitie ook niet vastleggen van de politierechter. daarom kan ik er op mijn blog ook geen beelden van laten zien., Uit protest tegen deze weigering heb ik de zitting direct verlaten, en ben ik zonder verdediging veroordeeld. De hoger beroep zaak loopt nog.

In een latere andere situatie, waarbij Kat graffiti aanbracht op het Ministerie van Justitie, werd hij staande gehouden door een agent, die in zijn vrije tijd op dat moment voorbij fietste, en zijn actie waarnam. Nadat zijn dienstdoende collega's er bij waren gekomen, vroeg Kat aan hen, of de cameraman ook mee moest naar het bureau? De agent oordeelde ,dat dit laatste niet nodig was, omdat ik mij nergens aan schuldig gemaakt had. Deze situatie was eigenlijk identiek als de situatie, waarin ik wel opgepakt ben. Het lijkt mij vrij eenvoudig, om te constateren, dat ik mij niet aan openlijke geweldpleging schuldig gemaakt heb. De door het Openbaar Ministerie in beslag genomen beelden dragen het bewijs daarvoor in zich.

"...Nee die hoeft niet mee"

CENSUUR!!!
Ik was al een langere tijd bezig met het maken van opnames voor een documentaire over de bijzondere activiteiten van journalist Micha Kat. Door de plotselinge en onverwachte arrestatie werden we samen gedagvaard, om ons voor de rechter te verantwoorden. Ook deze procedure in de rechtbank heb ik in beeld proberen te brengen. Dit om een zo compleet mogelijk beeld van de genoemde gebeurtenissen te kunnen geven voor de kijker. Aangezien de aantijgingen op de eerste zittingen schandalig waren, was ik echt vastbesloten om de eerstvolgende zitting wel op beeld vast te leggen. Helaas heb ik ook hiervoor geen toestemming gekregen.


Op 11 november 2011 waren er veel belangstellenden naar het paleis van Justitie in Den Haag gekomen, om de zitting bij te wonen. Onder het publiek waren ook mensen, die camera's hadden meegenomen, omdat zij nu zelf deze openbare zitting wilden vastleggen. De reactie van de rechtbank in dit proces Mag echt wel bizar worden genoemd. Er was een waar ontvangstcomité van parketwachters, politie en zelfs Mobiele Eenheid uitgerukt, om deze mensen in bedwang te kunnen houden. Wat volgde was een van de meest vreemde rechtszittingen, die ik ooit heb bij moeten wonen. Gelukkig is alles opgenomen en  kan nu gezien en gecontroleerd worden, wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de rechtbank!

"Alee mannukuh..wat hebben we hier?"

Alsof dit alles nog niet bizar genoeg was, ging het merkwaardige proces buiten de rechtbank onverwacht verder. Bij het verlaten van de rechtbank werd een grote groep personen direct staande gehouden door de politie. Kennelijk hadden zij eerder, vanuit de auto met een Belgisch CD kenteken, opdracht gehad om ons te volgen. Ook deze handeling is natuurlijk door JDTV op beeld vastgelegd, en bijzonder opmerkelijk te noemen. In het vervolg op de aflevering in de rechtbank is te zien, hoe de politie ons zonder reden opjaagt, volgt, staande houdt, vordert en uiteindelijk op merkwaardige en onrechtmatig gronden arresteert.

"BULLSHIT!!!!!!!!!!!"

Kennelijk omdat dit alles zo duidelijk op beeld was vastgelegd, en dit ook vrijwel direct gepubliceerd is, kon het Openbaar Ministerie feitelijk niet anders doen, dan de aanklachten, die zij tegen ons hadden opgesteld in de prullenbak te gooien. Een excuus voor de uren, die wij onterecht in de cel hebben gezeten kon er echter niet vanaf. Het pakketje gloednieuwe JDTV stickers, dat ik die dag in ontvangst had genomen, werd direct door de politie in beslag genomen en waarschijnlijk vernietigd.


"Ze weten nog steeds niet waarom het uniform blauw is. In zo'n land leven we!"

Openlijke Geweldpleging?
Als het niet op beeld had gestaan zou ik dit verhaal zelf bijna niet eens geloven!  Naar aanleiding van dit alles heb ik nu dus een veroordeling wegens openlijke geweldpleging terwijl ik feitelijk nog nooit iets heb misdaan. Als ik aan openlijke geweldpleging denk, dan denk ik meer aan situaties als de onnodige aanval van agent Gerard, de doorgedraaide stadswacht die niet wil dat zijn kinderen op youtube zien wat voor werk hij doet. Of aan de BOA's die mij aanvielen, omdat ik het falen van de Ov-chipkaart in beeld probeerde te brengen. Tijdens deze laatste actie ben ik feitelijk ook door hen mishandeld, en is mijn apparatuur zinloos beschadigt.


Ondanks het feit dat dit alles plaatsvond in het best beveiligde gebied van Nederland en elke beweging door meerdere camera's is vastgelegd, weigerde de Koninklijke Marechaussee, die op afstand toe had gekeken, om een aangifte op te nemen. Ik heb tot op de dag van vandaag klachten aan het gewricht van een vinger, die een van de klappen die richting mijzelf en mijn camera werden gegeven heeft opgevangen. Het vervoersbedrijf Connexxion is erin geslaagd, om de aflevering, waarin deze mishandeling te zien was, al heel snel te laten verwijderen. Hiervoor heb ik nooit enige verklaring gehad van Youtube.

"...Huh...wat??"

Overigens werd ik op diezelfde dag als de aanval door de ‘stadstokkies in overheidsdienst’ nog een tweede keer onnodig staande gehouden. Hierdoor heb ik niet kunnen vastleggen hoe Minister-president "JP de MP" Jan Peter Balkenende een vrijwilligersprijs aan mijn moeder uitreikte op de markt van Gouda. In ruil hiervoor kreeg hij uiteraard een grote Goudse stroopwafel, voorzien van een Onderzoek Joris D. Sticker, terug. Dit historische moment heb ik helaas dus niet vast kunnen leggen. Zoals in diverse filmpjes te zien is, is censuur niet alleen weggelegd voor de Minister President, maar kunnen ook BOA's en bedrijven, de politie inschakelen om het filmen ter plekke te komen belemmeren, en onschuldige cameramensen te bedreigen met allerlei onzin.

Persvrijheid in Nederland?
Kamerleden op campagne kunnen de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging inschakelen als er vervelende vragen gesteld worden. Om de burgemeester en rechters tegen JDTV te beschermen wordt zelfs de Diplomatic Surveillance Service ingezet, die meteen met gillende sirenes aan komen scheuren als de camera van JDTV te dicht in de buurt komt. Hoewel ik mijzelf altijd behoorlijk diplomatiek probeer te gedragen, zijn deze mannen helaas nergens te zien als ik weer eens belaagd word door een doorgedraaid kamerlid.

Hoe is het toch mogelijk, dat ik al vanaf Afl.2 regelmatig door justitiemedewerkers belaagd en mishandelt wordt, en dat ze mij het werken doelbewust onmogelijk proberen te maken? Soms lijkt het wel alsof je dit in Nederland normaal moet vinden. In de JDTV filmpjes is duidelijk te zien, dat ik regelmatig op basis van argumenten zoals "Omdat ik het wil" en "Het is nu eenmaal zo", gevolgd, bedreigd of zelfs fysiek aangevallen wordt door stadswachten, parkeerwachters en andere zogenaamde ordehandhavers, die vaak niet eens weten, waar ze het over hebben. Eigenlijk lijken ze toch te dom te zijn om hun uniformen te mogen dragen. We zouden, net zoals in Maastricht, in elke stad een meldpunt voor foute stadswachten moeten hebben!

Ook op het Binnenhof wordt mij, op basis van allerlei verzinsels, geregeld het werken onmogelijk gemaakt. Soms valt er de humor gelukkig ook nog wel van in te zien, zo simpel is het. In deze aflevering is o.a. te zien, dat mij verteld wordt dat het verboden is om te filmen bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Je moet dit vaak vreemde gedrag kennelijk ook nog allemaal maar normaal vinden. Hoewel JDTV inmiddels een behoorlijk ruige reputatie en een dik politiedossier heeft, wordt er door ons feitelijk altijd correct en netjes gewerkt.

Ordeverstoorder?

Afgelopen week kende ook weer een opvallend moment. Mijn filmaanvraag om een zitting vast te mogen leggen werd afgewezen, omdat, zo werd er vermeld, er tijdens eerdere zittingen in deze zaak ordeverstoringen zouden zijn geweest. Maar hoe kan dat, aangezien dit de eerste zitting in deze zaak was? Van eerdere ordeverstoringen tijdens eerdere zittingen kan dus onmogelijk sprake zijn geweest. Is dit nog te begrijpen?


Uit de toelichting die hierover op rechtspraak.nl werd gepubliceerd, bleek dat niet de verdachten, maar dat ik, de cameraman, de ordeverstoorder zou zijn. De veiligheidsadviseur van de rechtbank heeft aangegeven dat ik maar beter geweigerd kan worden, omdat ik in diverse rechtbanken de orde verstoord zou hebben. Voorbeelden hiervan worden door de rechtbank echter niet genoemd. Dat dit argument gebruikt wordt om mij het filmen te beletten is helaas ook geen uitzondering, zoals naast de uitspraak van 18-9-2014 ook blijkt uit een andere uitspraak op 6-8-2014 die op deze pagina vermeld staat. Eigenlijk is dit gewoon toch over smaad of laster. Ik heb tijdens mijn werkzaamheden nog nooit een zitting verstoord, en ik neem dit dan ook zeer hoog op!

Waarom neemt een zogenaamd onpartijdige rechtbanken dit soort beslissingen en krijg ik veroordelingen aan mijn broek, zonder dat er in de zittingszaal naar het ontlastende bewijsmateriaal gekeken word? Aangezien ik dit soort beschuldigingen ondertussen meer dan zat ben, ga ik dit komende week maar eens dieper uitzoeken. Ik ben ondertussen  natuurlijk zeer benieuwd met welke voorbeelden de veiligheidsadviseur van de rechtbank op de proppen gaat komen om deze bizarre beschuldiging te onderbouwen.

Waar en wanneer heeft JDTV de orde in de zittingszaal verstoord, terwijl wij bezig waren met het maken van beeldopnames? De bewapende agenten die tijdens de zitting op 11-2-2011 in de zittingszaal aanwezig waren en de rechter die zonder goede redenen de camera weigerde toe te laten, zouden wat mij betreft eerder als ordeverstoring gemeld mogen worden. Het van straat sleuren van burgers die deze zitting hadden bijgewoond, wellicht uit angst dat zij zouden gaan demonstreren, is trouwens ook niet echt in orde te noemen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van ordeverstoring te noemen. Niet door JDTV, maar juist wel door deze zogenaamde ordehandhavers zelf!

Een spectaculair voorbeeld hiervan filmde ik, toen ik agent ‘Crea Thea’ op heterdaad betrapte terwijl hij, net zoals Ernst Hirsch Ballin, iets te loslippig was in de buurt van de JDTV camera. Hierdoor  kon ik duidelijk vastleggen dat journalist Micha Kat onterecht gearresteerd was. Deze politieagent leek een complot te smeden, om het maken van opnames de volgende keer weer op onrechtmatig creatieve wijze onmogelijk te maken. Op deze wijze terroriseren zij, en smijten zij personen in de cel, die absoluut niets heeft misdaan hebben.

"Dit is zo alarmerend wat hier gebeurt."

Uiteraard zijn deze agent en officier, ondanks dit heterdaadje, nog altijd gewoon in dienst. Zo gaat dat blijkbaar in Vernederland! De praktijk laat duidelijk zien, dat het geen uitzondering is, dat politie en justitie de boel bij elkaar liegen, om onschuldige mensen te demoniseren en/of zelfs levenslang op te laten sluiten. Dat de rechtbank hier vervolgens ook vaak nog aan mee lijkt te werken, is natuurlijk meer dan zorgwekkend.

Ik ga de rechtbank dus maar eens vragen, aan welke ordeverstoringen ik mij schuldig zou hebben gemaakt  en waarom dit volgens de persrichtlijn reden zou moeten zijn om de camera in de zittingszaal te weigeren. Het lijkt er dus op dat het weer een bijzonder interessant weekje gaat worden!  Bent u ook zo nieuwsgierig? Tenzij ik ergens iets over het hoofd zie, lijken al deze onterechte aantijgingen van de veiligheidsadviseur op helemaal niets gebaseerd te zijn.


"Alles is fake!"

Natuurlijk is het jammer dat journalist Micha Kat soms net zo fake is, als degenen waar hij tegen zegt te strijden. Op het ogenblik lijkt het er zelfs op dat hij zelf zijn tongetje heeft verloren, aangezien hij geen antwoord wil geven op mijn vragen, waarom hij bijvoorbeeld doelbewust de verdediging in mijn strafzaak gesaboteerd heeft. Dit was overigens niet de eerste keer dat Kat mij doelbewust figuurlijk een mes in mijn rug stak!

"Ik heb niets gedaan meneer!"

Hoe zou het afgelopen zijn met de straatdealer in Maastricht, die coffeeshophouder Marc Joseman en mij bijna letterlijk neerstak in onze reality aflevering van Flikken Maastricht. Wij hebben daar, ondanks een toezegging van Justitie, helaas nooit meer iets over gehoord. Zou deze man ondertussen ook al terecht hebben gestaan voor openlijke geweldpleging? Nu we toch met al die juridische vraagstukken bezig zijn, vraag ik me ook af of Ivo Opstelten, zich met zijn beleid wellicht medeplichtig maakt aan het ontstaan van criminaliteit. Uit de laatste berichtgeving blijkt namelijk dat de huidige situatie in Maastricht inmiddels bijna echt onhoudbaar is.

Toeval?
Helaas moet ik mijzelf nog altijd bezig houden met mijn onterechte vervolging en het terug krijgen van mijn camera en beeldmateriaal, Hierdoor kan ik o.a. de actuele ontwikkelingen in Maastricht niet in beeld brengen. Maar misschien is dat ook wel precies de bedoeling!

Op 14 oktober heb ik weer een zitting in Den Haag. Ditmaal om mijn bezwaar op de gedwongen DNA afname toe te lichten. Zoals met wel meer zaken de laatste tijd, is deze zaak helaas gelijktijdig gepland met een andere zaak die betrekking heeft op JDTV in Amsterdam.Hierdoor zal het voor mij dus onmogelijk zijn om deze vast te kunnen leggen. Is dit net zo toevallig als de oproep om vrijwillig DNA af te komen staan op het moment dat ik voor een zitting in de rechtbank zit? Eerlijk gezegd gok ik nooit en ik doe ook niet aan kansberekening voor mijn hobby. Maar de kans dat er meerdere malen zaken die ik graag wil vastleggen gelijktijdig op diverse locaties in het land plaatsvinden terwijl het daarvoor en daarna maanden stil is lijkt mij zeer klein.

"Daar weet ik niets van!"

Recent zagen wij dit toeval opnieuw, toen ik een zitting had in Den Haag, die op exact hetzelfde moment gehouden werd als een onteigeningsprocedure in de zaak Baybasin die in Den Bosch plaats vond. Omdat ik niet op 2 plaatsen tegelijk kon zijn, heb ik uit nood het team van Vitalifeiten moeten vragen of zij de zitting in Den Bosch op beeld vast wilden leggen. Omdat zij nog niet zoveel ervaring hadden met het doen van een filmaanvraag heb ik deze naar de rechtbank verstuurd. Vervolgens hebben zij deze zitting vastgelegd en op hun eigen YouTubekanaal geplaatst.

Tot mijn grote verbazing ontstond er niet veel later opeens grote commotie, omdat Dhr.Baybasin enkele seconden in beeld te zien geweest was. Zelf had Dhr.Baybasin hier overigens ook geen enkel bezwaar tegen. Dit feit waar ik verder geen enkele invloed op heb gehad,niet op de opnames en niet op de montage, werd mij later verweten door de persvoorlichter van de rechtbank Den Bosch en later zelfs als argument gebruikt om mij de toegang op latere zittingen te weigeren. Zou dit ook het incident zijn waarnaar de veiligheidsadviseur gaat verwijzen? Ik vrees het van wel.

Opmerkelijk genoeg zijn deze beelden later ook door KRO Brandpunt op televisie uitgezonden, hetgeen aantoont dat het filmen ook hier gewoon nieuwswaarde had. Zou hen voortaan ook de toegang geweigerd worden omdat zij deze beelden hebben uitgezonden? Ligt het nu aan mij of word er hier gewoon een vies spelletje gespeeld om mij het werken onmogelijk te maken en JDTV onterecht een slechte naam te bezorgen?

De beelden die in dit artikel verwerkt zijn lijken mij voor zich te spreken. Wie maakt er zich hier nu daadwerkelijk schuldig aan vernieling in vereniging en openlijke geweldpleging? Deze zogenaamde overheidsdienaren of JDTV?

2 opmerkingen:

 1. Met bedreigingen en valse verwijten verstoren politie agenten de openbare orde.
  Dat is politie ten voeten uit, ik ken geen ander gedrag van die lui sinds 2005.

  Oorlog tegen het Terrorisme is een oorlogverklaring tegen elke burger met allereerst simpele leugens door de unanieme ambtenarij. Tijd dat we daar weer een mensen met hersens gaan plaatsen? Met of zonder de Prins van Oranje, er zijn wel meer gegadigden voor een legale oplossing voor dit zooitje blauwe hooligans]

  U bent niet het enige slachtoffer meneer Donk, ook ik, Francis Capelle en honderden, zelfs duizenden anderen worden geplunderd door de tollenaars en zondaars bij de Hermandad.

  Bovendien kan ik bevestigen, dat u zeker niet anti-politie bent.
  U bent anti-pedofilie, maar mensen spellen dat vervolgens verkeerd.
  Anti-pedofilie is nog erger dan anti-politie, want heet op heterdaad betrapt aan betrokkenheid aan zedenmisdrijven en mensenhandel door de tollenaars en zondaars van het staatshooliganisme.


  Overuren maken als enforcer van een kinderbordeel kan bovendien belangenverstengeling geven. Want als ik politie agent was in de filmpjes, dan zou ik uw werk ondersteunen als assistentie om die moordenaars en sodomieten binnen justitie en media te grijpen.

  Alles verwijten dus van hun eigen misdaden.
  Rome zal nooit veranderen.
  Hun dubbele agenda's zijn zichtbaar, ze voelen zich betrapt.
  Een kat in het nauw maakt rare sprongen, het advies zou zijn: handschoenen aan.
  Figuurlijk bedoeld natuurlijk, want handschoenen tegen een illegaal geweldsmonopolie [-Max Weber] levert al snel paardenmiddelen als wapen.

  Maar mocht Poetin oprecht zijn, het wordt steeds duidelijker wie hier de onwettige hooligans in blauwe supporters kledij zijn. Mochten we ooit de overwinning behalen, de anti-pedofiel zal blij worden dat hij zijn keukenmes mag gebruiken voor een voordelige oplossing van zowel verkrachting en vrijheidsberoving, evenals voor blauw hooliganisme.

  [Dit commentaar was geschreven door een bezoeker hier, niet door een persoon achter deze website hier.
  Ja, dat kan, al jarenlang.
  Commentaren worden niet gemodereerd, dus alle inhoud in commentaren is volledig onafhankelijk van de lieden die deze website onderhouden]

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tenzij je echt haat loopt te zaaien, of oproept om iemand af te maken, kun je hier zeggen wat je wil!

  BeantwoordenVerwijderen