woensdag 27 augustus 2014

'Burgemeester van Aartsen perkte vrijheden in bij receptie Demmink'


Burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) van Den Haag heeft persoonlijk opdracht gegeven - en vermoedelijk ten onrechte - mensen te verwijderen, die genodigden opwachtten bij de receptie van mr. Joris Demmink, de scheidende secretaris-generaal van Justitie. Dat blijkt uit een analyse van website Het Haagse Complot (HHC). In de weken voorafgaand aan zijn afscheid op 31 oktober 2012 was de topambtenaar opnieuw in opspraak gekomen, doordat de aantijgingen van pedofilie tegen hem diezelfde maand het onderwerp waren geweest van een speciale hoorzitting in het Amerikaanse Congres.


Aanhouding 
Uit een analyse van het procesverbaal, dat werd opgemaakt door inspecteur Donkers van Politie Haaglanden, blijkt dat deze de aanwezigheid van niet-genodigden bij de ingang van de receptie, die door talrijke kopstukken uit de politiek werd bezocht, als 'demonstratie' heeft opgevat, waarvoor vergunning had moeten worden aangevraagd. HHC merkt hierover op: "Het enkele feit dat er meer dan één belangstellende was, maakt hen nog niet tot een groep." Na raadpleging van burgemeester Van Aartsen en op diens aanwijzing sommeerde de politie later op de avond de aanwezigen om de vermeende 'demonstratie' te verplaatsen naar het Plein. Omdat de groep mensen die volgens het proces verbaal "kennelijk bij elkaar hoorde" en die naar eigen aangeven van de politie uit zeven personen bestond, de aanmaningen negeerde, is tot aanhouding overgegaan en procesverbaal opgemaakt. Joris Demmink TV legde de aanhouding vast.


Dronkenlappen 
Deze zeven personen nemen hier geen genoegen mee en leggen de gang van zaken voor aan de rechter. De zitting is op 18 september a.s. Volgens HHC heeft Van Aartsen nagelaten in aanmerking te nemen dat Demmink niet zomaar een topambtenaar is, maar een internationaal in opspraak geraakte, en door onbeantwoorde vragen omgeven figuur, die zich aan publieke verantwoording onttrekt. Daaruit volgt dat met de aanwezigheid van de aangehouden personen, die hem slechts bevragen wilden "een zwaarwegend maatschappelijk belang" was gemoeid, iets wat Van Aartsen, partijgenoot van Demmink, had moeten meenemen in zijn belangenafweging. HHC: "Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van misbruik van recht (détournement de pouvoir) om te voorkomen dat aan het eind van de receptie geregistreerd kon worden hoe dronkenlappen naar buiten waggelden en om Demmink een onzichtbare aftocht te bieden. Maar daar is onze politie niet voor bedoeld!" (HHC)

Ook op 11-2-2011 liet Burgemeester van Aartsen ons onterecht oppakken.

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten