maandag 4 augustus 2014

Advocaat dumpt JDTV op oneigenlijke gronden

"Wat je met je eigen ogen ziet, dat is de waarheid!"

Na bijna 5 jaar lang vertegenwoordigd te zijn door Mr. vd Meer, besloot deze om een dag voor het hoger beroep de verdediging in de graffiti zaak neer te leggen. Dit nadat Dhr.Kat een artikel op zijn site geplaatst had, waarin dit al werd aangekondigd.

Om de verdediging neer te kunnen leggen moet er sprake zijn van een conflicterend belang tussen cliënten. In deze zaak was hier duidelijk geen sprake van. Voor zover ik begreep had Dhr.Kat de grafitti's namelijk geplaatst, om deze strafzaak uit te lokken en daarmee de kwesties waar hij mee bezig was aan de kaak te kunnen stellen. Ondanks zijn onconventionele methodes, heb ik hem hierbij nooit een strobreed in de weg gelegd. Ik ben er altijd openlijk voor uitgekomen dat het mijn uiteindelijke doel is om een documentaire over het verloop van dit verhaal en een eventueel onderzoek naar Dhr.Demmink vast te leggen. Hierbij heb ik diverse opmerkelijke acties van Kat vastgelegd en deze beelden vervolgens altijd openbaar gemaakt.

Hoewel het natuurlijk zeer vernederend is om te moeten erkennen dat iemand, die je betrouwbaar achte en waarvoor je zelfs op de bres hebt gestaan, juist het tegenovergestelde hiervan is, vind ik het persoonlijk toch van belang dat het complete verhaal getoond wordt. Het is daarom ook bijzonder jammer dat mijn beeldmateriaal van de graffiti actie door de politie in beslag is genomen. Hierbij is naar mijn mening de politiepersrichtlijn overtreden, omdat de agent totaal niet inging op mijn onmiddellijke aanbod om dit beeldmateriaal voor onderzoek af te staan. Ondanks mijn protest met verwijzing naar de richtlijn, ging hij direct over tot inbeslagname van mijn camera, waardoor ik de beelden tot op de dag van vandaag niet kan laten zien. Anders was deze hele zaak letterlijk binnen 15 minuten bekeken geweest en hadden de rechters zelf kunnen zien dat ik geen enkele bijdrage aan deze actie heb geleverd en deze slechts heb vastgelegd. Pas tijdens de taxirit vertelde Kat over zijn werkelijke plan voor die nacht en gaf voor de camera zijn motivatie voor deze actie. Hieruit bleek dat het zijn bedoeling was om een strafrechtelijke zaak uit te lokken over de kwesties 'Demmink' en 'De liegende rechter', waarbij het zijn bedoeling was om Dhr.Demmink als getuige te kunnen horen om op die wijze vervolgens weer een strafzaak tegen Dhr.Demmink te kunnen starten. Aangezien dit alles natuurlijk niet niks is, was ik bijzonder blij met dit beeldmateriaal omdat dit in feite het begin is van deze hele procedure en een eventueel onderzoek naar deze kwestie. De naam van de hyvespagina waar dit alles mee begon was tenslotte niet voor niets OnderzoekJorisD.Hyves.


Hoewel deze handelswijze natuurlijk zeer opmerkelijk was, was en is dit alles naar mijn mening wel echt nieuwswaardig en heeft het Nederlandse volk het recht om de waarheid over deze kwestie te weten te komen. De huidige censuur van het Openbaar Ministerie door de beelden op zitting niet te tonen geeft mij weinig vertrouwen in een goede afloop van de zaak. De video was in feite immers een volledige bekentenis en verklaring op beeld door degene die de bekladding daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Ik neem aan dat dit iets is waarover officieren van justitie regelmatig dromen, omdat dit hun werk wel heel eenvoudig zou maken. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat dit beeldmateriaal niet op zitting getoond is en ik hier nog altijd geen beschikking over krijg. Het materiaal toont duidelijk aan dat ik onschuldig ben en mij op geen enkele wijze schuldig heb gemaakt aan openlijke geweldpleging of 'vernieling in vereniging'. Ik heb een gefrustreerde onderzoeksjournalist gefilmd die een gebouw heeft beklad. Feitelijk is er zelfs niets vernield, omdat het gebouw na reiniging geen permanente schade had. Ik beschouw deze hele strafzaak dan ook als een poging om JDTV te intimideren en te dwingen om te stoppen met vrije nieuwsgaring. Want dat is namelijk het enige waar ik mij daadwerkelijk schuldig aan heb gemaakt! JDTV roept op tot een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Dhr.Demmink en wij nemen aan dat ook hij hier tevreden mee zal zijn, indien zijn beweringen inderdaad kloppen.

Ik ben hiermee begonnen omdat de gedachte dat de SG van het ministerie gechanteerd zou worden door buitenlandse mogendheden mij zeer verontrustte en ik neem aan dat dit bij ieder gezond mens zo zal zijn. Alleen de suggestie op zich is natuurlijk al onacceptabel, laat staan dat er ook maar enige kern van waarheid in zit. De onderste steen in dit verhaal moet wat dat betreft ook gewoon boven water komen. Dit zou niet alleen voor het ministerie van justitie, maar voor de hele overheid een erekwestie moeten zijn. Op dit moment is het terug krijgen van mijn beeldmateriaal dus mijn enige belang bij deze hele zaak. De wijze waarop de zaak nu wederom gesaboteerd en vertraagd word is dan ook behoorlijk frustrerend en ik neem Micha Kat dit ook niet in dank af. Zelfs nadat ik er tijdens de vorige zitting achter kwam dat Kat bommeldingen bij het ministerie geplaatst heeft, en ik dus ineens begreep waarom er ook altijd zoveel aandacht van politie en beveiliging voor ons was, heb ik hier geen probleem van gemaakt, omdat JDTV het ware verloop van dit verhaal zo compleet mogelijk op beeld wil vastleggen en Dhr.Kat hierbij van zo dichtbij mogelijk wil volgen. Ik heb hier de afgelopen jaren bijzonder veel tijd en moeite aan besteed en ben hierbij ook altijd enthousiast aangemoedigd door Dhr.Kat. Voor het publiceren van zijn artikel over het neerleggen van de verdediging heeft hij ook nooit aangegeven ergens ontevreden over te zijn.

Dit is ook de reden waarom Mr. vd Meer in het hierboven geplaatste filmpje, meermaals contact moest zoeken met Dhr.Kat. De aangevoerde gronden hielden namelijk geen stand en er is tot 4 maal toe contact geweest met Dhr.Kat, om een nieuwe reden te kunnen vinden om de verdediging neer te leggen. Na deze onsuccesvolle pogingen per telefoon, ontving ik later een brief waarin de verdediging officieel werd neergelegd met opnieuw een ander argument.Ook dit had inhoudelijk niets met de zaak te maken! Wat dat betreft heeft onderzoeksjournalist Micha Kat hiermee aangetoond dat hij deze strafzaak opzettelijk heeft gesaboteerd en dus andere belangen nastreeft dan hij voor de camera doet voorkomen. Vaste JDTV kijkers weten dat niets de samenwerking tussen JDTV en Klokkenluideronline.nl in de weg zat in de weg zat.
 
11-2-2011

Nog ruim voor ik de graffiti acties van Dhr.Kat heb vastgelegd, hebben wij een afspraak gemaakt over betalingen en verzekerde hij ons namens zijn werkgever Chipshol dat er, in het geval van problemen i.v.m. het filmen, financiële en juridische steun zou komen via de stichting klokkenluideronline indien dit nodig zou zijn. Op dit moment waren wij niet op de hoogte van zijn extreme graffiti plannen en gingen er van uit dat wij 'confronterende' reportages zouden gaan maken. Voordat wij met Kat gingen samenwerken, hebben wij enig onderzoek naar hem gedaan en kwamen er achter dat Kat financieel gesteund werd door de NVJ bij een juridisch conflict tussen Kat en een rechter die betrokken was bij de Chipshol affaire. Juist deze steun van de NVJ en de duidelijke onrechtmatigheden in de Chipshol zaak, gaven ons het gevoel met een oprechte partij te maken te hebben. Het verbaasde ons dan ook zeer om te zien hoe Dhr.Kat er uiteindelijk vandoor is gegaan, zonder de afgesproken betalingen te verrichten en daarbij voor vertrek ook nog even snel mijn verdediging in de strafzaak saboteerde. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen hoe wij bij JDTV over dergelijk gedrag denken. Wel is het vrij duidelijk dat het voor hem duidelijk een grote prioriteit is om de werkzaamheden van JDTV te saboteren en onmogelijk te maken. Kat heeft de afgelopen jaren fantastisch acteerwerk afgeleverd, waarbij hij meermaals zijn eigen arrestaties in scene zette waardoor wij echt het beeld kregen van een journalist die opgejaagd werd door de politie. Achteraf bleek dit beeld dus niet juist te zijn Zo blijkt uit deze zaak o.a dat het Kat was die het advocatenkantoor Korver en Van Essen stalkte en bedreigde, hetgeen de aanleiding was voor zijn bizarre arrestatie voor de deur van het kantoor. Ook zijn arrestatie na een etentje in Nieuwspoort was wat dat betreft mooi in scene gezet. Achteraf bleek namelijk dat Kat niet gearresteerd werd voor zijn journalistieke werkzaamheden, maar omdat hij was weggelopen zonder de rekening te betalen.

Dat Kat deze zaak nu opzettelijk kapot heeft gemaakt, blijkt wel uit het feit dat hij als eerste grond aanvoerde dat ik negatief over hem zou publiceren. Als argument hiervoor gebruikte hij een publicatie waarin ik een brief van zijn advocaat aangreep, om onze lezers te vragen of er nog meer mensen zijn die recht denken te hebben op inkomsten uit filmpjes van JDTVproducties. Hoewel dit artikel volledig neutraal was, dacht Dhr.Kat dit te kunnen gebruiken om de zaak te saboteren. Het opmerkelijke hier aan, is dat hij deze strategie al enkele weken voor de zitting heeft ingezet, zonder hier verder overleg met JDTV over te voeren. De kwade opzet blijkt hier duidelijk uit. Weer een spookscenario van deze beroepsoplichter, die donaties durft te accepteren van mensen waarvan hij weet dat ze in de bijstand zitten. Dit terwijl hij al zijn onkosten ruim vergoed krijgt van Chipshol. Het is werkelijk misselijkmakend. Aangezien de rechten op het beeldmateriaal van JDTV geen geldige reden was om de verdediging neer te leggen, gebruikte Kat een nieuw excuus.

Ditmaal zou de verdediging neergelegd moeten worden omdat ik gepubliceerd had, hoe hij iemand heeft aangegeven bij de politie. In mijn artikel hier over liet ik mijn walging blijken, omdat hij deze persoon namelijk zelf gevraagd had een graffiti te plaatsen. Vervolgens liet hij deze volledig stikken en ook nog eens opdraaien voor de boete die zij hier voor kreeg. Uiteindelijk heeft JDTV deze voldaan, omdat deze handelswijze van Kat natuurlijk onacceptabel was. Hoewel Dhr.Kat nog altijd wordt vervolgd voor deze zaak, maakt deze geen deel uit van onze gezamenlijke strafzaak en kon dit dus ook geen reden zijn om de verdediging neer te leggen. Achteraf gezien is ook dit natuurlijk een directe poging geweest om de 'samenwerking' met JDTV te kunnen verbreken. Omdat het volmaken van de documentaire over dit verhaal mijn enige doel is, heb ik ook dit slechts vastgelegd en kenbaar gemaakt zonder hier verder veel rumoer over te maken.

De documentaire over dit verhaal zal niet alleen over het belang van het Nederlandse volk gaan, maar ook over de belangen van de diverse partijen in dit verhaal. Hoewel ik nu als crimineel weggezet ben door het OM, zal het beeldmateriaal onomstotelijk aantonen dat ik onschuldig ben en slechts bij deze actie aanwezig was om deze te registreren met als doel dit beeldmateriaal zo spoedig mogelijk te publiceren. Dit is nog altijd mijn intentie en ik begrijp niet waarom ik mijn camera en beeldmateriaal niet terug gekregen heb. Is het werkelijk zo schandalig wat ik gefilmd heb, dat het OM zelfstandig mag besluiten dat u en de rechter dit niet mogen zien? Wat dat betreft is het verhaal steeds gekker aan het worden en daarom des te meer de moeite van het vastleggen waard! De verhalen Demmink en Westenberg verschijnen nog regelmatig in publicaties en het nieuws. Hierbij verschijnen met enige regelmaat beelden van JDTV in de media. Het is niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor de hele kwestie van groot belang dat dit ook het beeldmateriaal van het graffiti incident gezien kan worden.

Ying Yang?

Opmerkelijk genoeg is niet iedereen voor openheid in deze kwestie. Nadat Mr. vd Meer er achter kwam dat ik al onze gesprekken heb opgenomen en voornemens was om deze te publiceren, heeft hij mij verboden om deze naar buiten te brengen. Maar aangezien de belangen van JDTV blijkbaar ook niet belangrijk zijn voor de heren Kat en Mr. vd Meer, hebben wij hier gewoon Oud Hollands schijt aan en zien een evt. procedure met vertrouwen tegemoet.


Hopelijk beseft vd Meer dat hij zich diep zou moeten schamen, in plaats van het dreigen met procedures omdat ik dit verhaal wil vastleggen. Wat dat betreft zijn Micha Kat en Mr. Gerard van de Meer eigenlijk geen spat beter dan de censuur afdelingen op het ministerie van justitie en bij het openbaar ministerie! Het is echt walgelijk en misselijkmakend om na al deze jaren tot deze conclusie te moeten komen! Gelukkig heb ik ook dit stukje van het verhaal goed kunnen registreren, zodat u nu zelf kunt horen hoe het er daadwerkelijk aan toe ging!Op het ogenblik loopt er een klacht bij de deken, tegen het neerleggen van de verdediging. Eerlijk gezegd verwacht ik hier ook niks van, aangezien dit ook niet de eerste keer is dat ik zwaar teleurgesteld ben door de advocatuur. Je zou bijna gaan denken dat echt alle togadragers 'Schurken in jurken' zijn!

Wat je met je eigen ogen ziet, dat is de waarheid!

Overigens heeft Mr. vd Meer in verband met de ontstane situatie besloten om de complete verdediging van Dhr.Kat neer te leggen. Ik hoop voor Dhr.Kat dat hij snel een nieuwe advocaat zal vinden, aangezien de graffiti strafzaak wat JDTV betreft zo spoedig mogelijk voortgezet zal gaan worden. Uiteraard nemen we ook dan de camera weer mee voor degenen die er niet persoonlijk bij kunnen zijn, maar deze zaak wel van dichtbij willen volgen. Want wat je met je eigen ogen ziet, is volgens Dhr.Kat toch echt de waarheid. Hopelijk krijgen de rechters in deze zaak de beelden van het graffiti incident snel te zien, zodat we deze kwestie na al deze jaren eindelijk achter ons kunnen laten. Dit kan letterlijk binnen een minuut of 15 gebeuren. De camera liegt immers niet!

Per Aspera ad Astra

9 opmerkingen:

 1. Een Kat in het nauw - zonder shtick of dorrahs - maakt rara sprongen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Niet echt bepaald een helder artikel, zal wel de invloed van NWO drug numero uno zijn, weed/THC. Je weet ook dat weed/THC op den duur gaten in je hersenen slaat?

  Belangrijkste vraag blijft onbeantwoord: waarom wilde Kat dan dat vd Meer z'n werk voor jou zou neerleggen? Of waarom creëerde Kat doelbewust dat conflict? Dat wordt niet duidelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien moet je dat eens aan Kat vragen want dat is hier ook nog niet helemaal duidelijk!

   Verwijderen
 3. Ohja, nu weet ik weer waarom ik dit blog niet meer las: de schrijver laat steeds een stinkende drol achter en als je daarop reageert reageert hij vervolgens niet meer. Tsjaad, zak dan lekker in de string.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zak dan lekker in de stront.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. hehe we reageren niet voor de katzekut!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Haha, wat een discussie. Al moet ik toegeven dat het een vaag verhaal is :D

  BeantwoordenVerwijderen
 7. ai, dit is nu echt dom. Voor een buitenstaander - zoals ik - is het natuurlijk leuk en aardig dat je deze telefoongesprekken openbaar maakt; het geeft een aardig inkijkje in de relatie Kat/Donk/vdMeer, maar je slaat natuurlijk compleet de plank mis als je denkt dat je dit als "wraak" moet doen jegens je ex-advocaat, doodgewoon, omdat ie in al deze gesprekken er prima vanaf komt: het blijkt duidelijk dat ie zich hard inzet voor het belang van zijn client, en dat ie duidelijk baalt als een stekker om op deze manier gepiepeld te worden door Micha. Bovendien legt ie helder en duidelijk uit wat de gevolgen zijn van deze acties van Micha en waarom ie niet door kan gaan met deze zaak, zelfs al zou die dat willen.

  Maar blijkbaar komt dat allemaal niet aan bij je. En het is allemaal leuk voor het 'soap-gehalte' van de 'alternatieve media', maar het brengt je alleen meer verder in de problemen: het plaatsen van deze gesprekken - terwijl je uitdrukkelijk verzocht is dit niet te doen - brengt niet GvdM in de problemen, maar jezelf.

  Ik zeg het toch: blow eens een weekje niet. Of een maandje. Luister dan nog eens naar deze gesprekken en de uitleg van vdMeer. Je mag dan wel prat gaan op alle positieve effecten ervan, maar het bevordert het rationele/logische denkproces niet. En precies dat heb je wel nodig in een juridisch conflict.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dit laat precies zien wat ik wil Barend. Naar mijn mening was De advocaat iets te enthousiast en is hij zonder goede reden meegegaan in de argumentatie van Kat die nergens op gebaseerd was. Wat dat betreft is het mij er niet om te doen geweest om de advocaat te ontmaskeren, maar om de handelswijze van Kat te laten zien.

  BeantwoordenVerwijderen