donderdag 6 februari 2014

Haarlemse shops zijn vuile wiet zat!


De overheid wil onze gezondheid beschermen door >15% THC-wiet te verbieden. Een wassen neus, volgens coffeeshophouder Van Schaik. Het echte gevaar van nederwiet schuilt in ongewenste toevoegingen, zoals pesticiden. In Haarlem pikken ze dit niet langer en gaan ze de vervuiling onderzoeken.  

Nol van Schaik is eigenaar van de Willie Wortel coffeeshops in Haarlem. Maar zijn verantwoordelijkheid gaat in zijn ogen verder dan het verkopen van wiet of hasj aan zijn klanten. Hij maakt zich ook druk om de politieke discussie rond cannabis. Ergert zich eigenlijk dood aan de betutteling die zijn branche ten deel valt vanuit de overheid, terwijl het gevaar uit een heel andere hoek komt: de commerciële broodkwekers. Een vurig pleidooi voor meer toezicht en controle op de gezondheidsaspecten van coffeeshopwiet.
De overheid betuttelt de cannabisbranche, maar beschermt de gebruiker niet 
Al jaren meten instanties en justitielaboratoria het gehalte aan actieve stoffen – zoals THC, CBD en CBN – in cannabisproducten. De laatste jaren wordt het THC-gehalte, en niet het gehalte andere actieve stoffen in cannabis, misbruikt om een limiet op te leggen aan het in een cannabis plant aanwezige percentage. Minister Opstelten kwam met het ‘Rapport Garretsen’, waarin een limiet van 15 % werd opgevoerd. Hierdoor verandert alle wiet met meer dan 15% THC op magische wijze in harddrugs als heroïne en cocaïne. Ik ben tegen een limiet op actieve stoffen in cannabis, laat dat duidelijk zijn. Want als de wiet goed sterk is rookt men minder joints, of men doet iets minder in de joint… het is uitstekend te doseren. Enfin, wetenschappers, politici en wetsdienaren schijnen dus te denken dat een hoog percentage THC schadelijk is voor de volksgezondheid. Maar maken al die betuttelaars en wetsdienaren zich nou echt druk om de gezondheid van cannabis rokers, of is het een cover om ons onder de duim te kunnen houden?


Haarlak en pesticiden in wiet 

Een duidelijk voorbeeld van vuile wiet! Ik durf te stellen dat het laatste het geval is, want het gevaar van de hedendaagse cannabis zit niet in het plantmateriaal, maar in de ongewenste, vaak onzichtbare toevoegingen, zoals haarlak, suikerwater, meel, etc. En veel erger nog: pesticiden, die door meedogenloze wietboeren worden gebruikt bij constatering van een insectenplaag o.i.d. Het kan deze lui niet schelen dat het gif in de longen van de roker van deze wiet terecht komt, zij roken het immers zelf niet, het gaat hen alleen om het geld. Het Trimbos Instituut – dat de THC meet – heeft in al die jaren nog nooit een onderzoek gedaan naar de chemische vervuiling van de nederwietmarkt. Iets wat al jaren wordt gesignaleerd en wel degelijk een ernstig gevaar voor de gezondheid van de gebruikers vormt. Het in beeld brengen van deze vervuiling zou kunnen dienen om de consument op de gevaren van vervuilde wiet te wijzen, maar ook om de overheid er op te wijzen dat het tijd is om nu de aanvoer van cannabis naar coffeeshops volledig te legaliseren.

Gezondheid consument in het geding 
Adequate controle en toezicht op de geproduceerde cannabis kan alleen als er in een legale opzet geproduceerd wordt, zodat alle betrokken overheden en instanties vrije inzage en overzicht krijgen in het hele productie proces, het drogen, testen en verpakken van de cannabis. Alleen op deze manier kan de gezondheid van de cannabisconsument worden beschermd, en kunnen de coffeeshops hun afnemers gegarandeerde kwaliteit wiet leveren. Met het lukraak testen van een paar zakjes wiet uit verschillende coffeeshops kom je niet tot geloofwaardige resultaten; alle wiet moet getest worden op vervuiling! De roep om controle op de vervuilde cannabis mag niet langer worden genegeerd door Opstelten en de andere wijzen in Den Haag. De toenemende vervuiling van de cannabis op de markt waar coffeeshops inkopen voor hun klanten is schrikbarend. Het gaat hier om een acute bedreiging van de gezondheid van circa een miljoen cannabisconsumenten! De ministers Opstelten en Schippers willen het onderzoek naar THC gebruiken om de cannabisbranche en consumenten te betuttelen, geen van beiden schijnt oprecht begaan te zijn met het lot van de cannabisconsument.

Haarlemse shops gaan vervuiling onderzoeken 
De Haarlemse belangenvereniging THC is van plan een onderzoek op te zetten naar vervuiling in cannabis. Als dit onderzoek aantoont dat er sprake is van wijdverbreide vervuiling op de markt, zullen zij de ministers met deze feiten confronteren. Als Opstelten en Schippers hier niet op reageren, en ook de Tweede Kamer geen actie onderneemt, wordt het iedereen duidelijk dat het niet gaat om de gezondheid van de cannabis roker, maar om controle en repressie.

P.S. Als een inkoper van een coffeeshop een partij wiet afkeurt op zichtbare of ruikbare vervuiling, wordt deze wiet niet vernietigd. Deze komt uiteindelijk op de zwarte markt terecht – daar waar de jeugd koopt – want de aanbieder vind altijd een afnemer!

Nol van Schaik 

Bron: Rollingstoned.nl

"uh uh uuuhh"

1 opmerking:

 1. Kelthane, wat gebruikt wordt tegen spint, is een van de kankerverwekkenste stoffen die wij kennen en is ten strengste verboden in de voedselteelt.
  (Gechloreerde koolwaterstof).
  Ook de verbinding THC-CBD-CNN bepalen niet alleen de sterkte dan wel de uitwerking ervan.
  Feitelijk zijn er maar drie soorten die inspirerend zijn voor de menselijke geest, Afghaanse hasj, wiet uit Nepal en de Cannabis Indica van Jamaica.
  De rest is minder, ookal gaat men compleet van de wereld na het roken ervan.

  Een tevreden ex-roker.

  BeantwoordenVerwijderen