vrijdag 28 februari 2014

Shell, ruim je gelekte olie op!

Nog DRIE DAGEN te gaan. Steun deze online actie van het internationale Friends of the Earth-netwerk (waaronder het NLse Milieudefensie). 's Werelds grootste olieramp moet stoppen - én de olie moet worden opgeruimd!

Ruim 2 jaar na een schokkend VN-rapport over de gigantische olievervuiling in de Nigerdelta (inmiddels is er al twee keer zo veel olie gelekt als bij de bekende olieramp van BP in de Golf van Mexico) heeft Shell nog NIETS gedaan om de dikke olielaag op akkers en in kreken en mangrovebossen op te ruimen. VN-rapporteurs roepen Shell bovendien op om oude en vaak verlaten olie-installaties af te breken en veilig te stellen - om de voortdurende lekken te stoppen.

Maandag overhandigt BUND (Friends of the Earth Duitsland) alle handtekeningen aan Shell. Ze hebben er al 33.000. Laten we dat nog proberen te verdubbelen!! Vul hier de widget in:

https://www.milieudefensie.nl/oliewinning/nieuws/nog-drie-dagen-teken-internationale-oproep-voor-opruimen-olievervuiling-nigeria

maandag 24 februari 2014

VVD Verkiezingsposters


JDTV heeft besloten de campagne van de Vrienden Van Demmink te ondersteunen.
Ook u kunt een bijdrage leveren door deze posters te verspreiden. 

donderdag 20 februari 2014

Staatssecretaris van VWS van Rijn begrijpt niets van coffeeshops, cannabis en volksgezondheid.


Met stijgend ongenoegen luisterde ik naar het TK debat over coffeeshops van 19 Februari j.l.
De Staatssecretaris van VWS, die bezorgd zou moeten zijn om de volksgezondheid van de Nederlandse burgers, is wel bezorgd om de met illegale wiet productie gepaard gaande criminaliteit en de toename hier van, maar niet over de gevolgen van vervuilde wiet op de gezondheid van cannabis consumenten.

woensdag 19 februari 2014

Planning voorlopig getuigenverhoor op verzoek van Stichting De Roestige Spijker


Persbericht

19 februari 2014

Planning voorlopig getuigenverhoor op verzoek van Stichting De Roestige Spijker

In maart hoort de rechter-commissaris in een (civiel) voorlopig getuigenverhoor negen getuigen. Dit gebeurt naar aanleiding van de door Stichting De Roestige Spijker voorgenomen verspreiding van een Amerikaanse documentaire over een oud-topambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verhoren vinden op zes openbare zittingen in Utrecht plaats.

zaterdag 15 februari 2014

Bewoners schrijven brief aan Onno Hoes

Tiny Meese en Jo Smeets van de Partij Veilig Maastricht over het beleid van de burgemeester.

Maastricht, 15 februari 2014

Betreft: drugsoverlast Boschstraatkwartier

Geachte Burgemeester Hoes,

Gedurende lange tijd worden we als buurt geconfronteerd met de overlast van drugsrunners. Op meerdere plekken in het Boschstraatkwartier worden buurtbewoners maar ook bezoekers aan onze buurt/stad iedere dag weer opnieuw lastiggevallen door deze personen. In december 2012 hebben we als buurt u meer dan 600 handtekeningen tegen de overlast van drugsrunners aangeboden; handtekeningen die duidelijk aangeven dat we het als buurt meer dan moe zijn dat deze personen onze buurt al een hele lange tijd zo in een kwaad daglicht stellen. Ook in meerdere bijeenkomsten is het afgelopen jaar duidelijk naar voren gekomen dat het Boschstraatkwartier helaas no 1 staat in de lijst van drugsoverlastmeldingen. Dit zijn allemaal tekenen dat onze buurtbewoners graag willen dat u, maar ook de politieke partijen in Maastricht eindelijk eens iets gaan doen om ons te helpen cq te bevrijden van deze overlast.

Jan Poot: Donner kan door Demmink-schade Raad van State niet langer leiden

 Jan Poot tijdens de presentatie van zijn boek de Demmink Doofpot.

Jan Poot (89) heeft minister Opstelten en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer aangeschreven.
Hij weigert genoegen te nemen met het schriftelijke antwoord van minister Opstelten dat nu de zaak Demmink onder de rechter is, hij er geen medelingen over kan doen. Het is eens te meer een voorbeeld "hoe ongeloofwaardig de rol is die u speelt en uw ambtsvoorgangers hebben gespeeld in de kwestie Demmink".

'Tweede IRT-affaire in doofpot gestopt'

Een spontane ontmoeting met Harry Borghouts.

donderdag 13 februari 2014

Jan Poot: 'NRC onderdeel cover-up in affaire Demmink'

Justitiejournalist Marcel Haenen van NRC Handelsblad mocht op 21 januari het nieuws naar buiten brengen dat het Hof de vervolging van Demmink had bevolen. Haenen sprak zelf van “een blamage voor Justitie”. Daarin heeft hij gelijk, schrijft Jan Poot morgen in een opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad, maar “dat het OM de vele aanwijzingen van kindermisbruik door Demmink nooit serieus heeft onderzocht is minder opzienbarend dan de jarenlang opvallend passieve rol van NRC in een affaire die de rechtsstaat op zijn grondvesten doet schudden”.

De zaak Baybasin verknipt bewijs

Ton Derksen heeft een boek geschreven over de zaak Baybasin: Verknipt bewijs

Prof.dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar in de wetenschapsfilosofie. Zijn boek over Lucia de B. leidde tot een herziening, Lucia de Berk werd volledig vrijgesproken. Ook zijn boeken Leugens over Louwes en Verkeerde plaats, verkeerde tijd (over de zaak Olaf H.) leidden tot herzieningsaanvragen. Eerder schreef Derksen Het O.M. in de fout, over de structurele missers van het OM, en binnenkort verschijnt ook De ware toedracht, over de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken.

Lees meer

dinsdag 11 februari 2014

Nederlandse ambassade VS verwijdert webpagina over Demmink


Nadat CDA'er Pieter Omtzigt er via Twitter vorige week de aandacht op vestigde, heeft de Nederlandse ambassade in Washington vandaag, 11 februari, de misleidende webpagina over de affaire Demmink van zijn site verwijderd. De voorstelling van zaken door de ambassade is een ondubbelzinnig bewijs van de kwade trouw waarmee de Nederlandse overheid in deze affaire verwikkeld is.

Wat werd er op de webpagina namelijk beweerd?

In reactie op de aantijgingen tegen de heer Joris Demmink (voormalig secretaris-generaal van het Minsterie van Veiligheid en Justitie), zou de Nederlandse regering graag de feiten over de zaak willen uiteenzetten. De beschuldigingen tegen de heer Demmink werden grondig onderzocht door Justitie. Het Openbaar Ministerie, een onafhankelijke autoriteit, stelde vast dat de aantijgingen tegen de heer Demmink zonder grond waren.

zaterdag 8 februari 2014

JDTV VIP gast op D66 Congres


JDTV is te gast tijdens het D66 congres in Amsterdam.

We willen alle vrijwilligers die dit mogelijk maken en er alles aan doen om hun partij op een positieve manier in beeld te brengen bedanken. We hopen dat we ook vandaag weer zo gastvrij ontvangen worden. Helaas was Dhr.Pechtold weer eens een stuk minder enthousiast over ons bezoek! 

vrijdag 7 februari 2014

Opstelten meldt Kamer spontaan uitspraak rechter


Minister Opstelten heeft eigener beweging zijn eerdere beantwoording van de vragen door CDA'er Pieter Omtzigt van een aanvulling voorzien. Die luidt als volgt:


Nader antwoord en vervolge op mijn brief aan uw Kamer van 8 november 2013 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 466), hecht ik eraan u mede te delen dat het Gerechtshof te Arnhem op 21 januari 2014 een beschikking heeft gegeven in de procedure die was ingesteld tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om geen strafvervolging in te stellen n.a.v. een aangifte inzake een oud-ambtenaar van mijn ministerie. Het Gerechtshof heeft blijkens zijn beschikking besloten dat een onderzoek als bedoeld in artikel 181 Wetboek van Strafvordering noodzakelijk is en heeft met het oog daarop de officier van justitie bij het Landelijk Parket bevolen een strafrechtelijke vervolging in te stellen. Vanzelfsprekend zal ik uw Kamer nader informeren zodra daartoe aanleiding is. Volgens een ingewijde komt een dergelijke aanvulling op eerder al beantwoorde vragen zelden voor. Zou minister Opstelten het commentaar van Katholiek Nieuwsblad hebben gelezen, en nu zelf ook begrijpen dat hij in het licht van de uitspraak van de rechter een andere toon in de zaak moet aanslaan? Of dient het alleen maar om het geheel van de antwoorden opportunistisch bij te kleuren?

donderdag 6 februari 2014

Een Minister liegt niet!


Haarlemse shops zijn vuile wiet zat!


De overheid wil onze gezondheid beschermen door >15% THC-wiet te verbieden. Een wassen neus, volgens coffeeshophouder Van Schaik. Het echte gevaar van nederwiet schuilt in ongewenste toevoegingen, zoals pesticiden. In Haarlem pikken ze dit niet langer en gaan ze de vervuiling onderzoeken.  

Nol van Schaik is eigenaar van de Willie Wortel coffeeshops in Haarlem. Maar zijn verantwoordelijkheid gaat in zijn ogen verder dan het verkopen van wiet of hasj aan zijn klanten. Hij maakt zich ook druk om de politieke discussie rond cannabis. Ergert zich eigenlijk dood aan de betutteling die zijn branche ten deel valt vanuit de overheid, terwijl het gevaar uit een heel andere hoek komt: de commerciële broodkwekers. Een vurig pleidooi voor meer toezicht en controle op de gezondheidsaspecten van coffeeshopwiet.

woensdag 5 februari 2014

OM neemt jaar voor Demmink-onderzoek

Het Openbaar Ministerie verwacht een jaar nodig te hebben voor het strafrechtelijk onderzoek tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink. Deze wordt verdacht van verkrachting van twee minderjarige jongens in Turkije. Het Gerechtshof gaf twee weken geleden het OM de opdracht dit onderzoek te openen.

"Het strafrechtelijk onderzoek zal zich in ieder geval richten op de onderzoeksopdrachten die het gerechtshof heeft geformuleerd", aldus het OM in een persbericht. "Daarnaast zullen mogelijke andere aanwijzingen die samenhangen met de verdenking zoals het hof die heeft vastgesteld, worden meegenomen."

OM gestart met strafrechtelijk onderzoek naar Demmink

Onderzoek Joris D!!!

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar  aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem dat voormalig ambtenaar mr. J. Demmink verdachte is van verkrachting van twee - destijds - minderjarige jongens in Turkije, halverwege de jaren negentig.

Het strafrechtelijk onderzoek zal zich in ieder geval richten op de onderzoeksopdrachten die het gerechtshof heeft geformuleerd. Daarnaast zullen mogelijke andere aanwijzingen die samenhangen met de verdenking zoals het hof die heeft vastgesteld, worden meegenomen.

Er komt een onderzoeksteam dat bestaat uit rechercheurs van de Rijksrecherche en zedenrechercheurs van de politie. Het strafrechtelijk onderzoek wordt vanuit het Landelijk Parket geleid door twee officieren van justitie.

Het Openbaar Ministerie zal tevens de rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag verzoeken een onderzoek te openen. De rechter-commissaris kan in dit kader ook zelf onderzoek verrichten naar de verdenking tegen de heer Demmink. Het onderzoek vergt dat er opsporingshandelingen worden verricht in Turkije. Het Openbaar Ministerie verwacht het onderzoek binnen een jaar af te ronden.

Bron

zaterdag 1 februari 2014

Minister Opstelten in Demmink-zaak neerbuigend naar oude Jan Poot

Minister Opstelten van Justitie heeft drs. Jan Poot - ooit hoofdplanoloog van de provincie Zuid-Holland, maar nu vooral bekend als de man achter de grootse plannen van gebiedsontwikkelaar Chipshol - antwoord gegeven. In louter formele zin dan, want Opstelten geeft geen enkele informatie prijs, en wijst er in zijn brief Poot op dat "zoals u mogelijk weet uit berichtgeving in de media" het Gerechtshof een justitieel onderzoek heeft bevolen "tegen de voormalige secretaris-generaal van mijn ministerie". Nee, dat zal Poot niet weten. Opstelten beseft natuurlijk heel goed wie hij voor zich heeft: de taaie Jan Poot vormt met zijn zoons het hart van het verzet tegen de Demmink Doofpot.

Wanneer antwoordt Raad van Europa eindelijk inzake Demmink?


De uitspraak vorige week van het Gerechtshof dat de beschuldigingen tegen Joris Demmink, voormalig secretaris-generaal van Justitie, een formeel justitieel onderzoek rechtvaardigen, ontkracht met terugwerkende kracht de antwoorden van het Comité van Ministers aan de Raad van Europa. En maakt nieuwsgierig naar de antwoorden die nog komen moeten.

Het Comité had namelijk aan de christendemocratische gedelegeerde Luca Volontè geantwoord dat “volgens informatie van de Nederlandse autoriteiten” de zaak al naar behoren was onderzocht. Daar denkt een hogere rechter in Nederland inmiddels dus anders over.

Burgemeesters in opstand tegen Ivo Opstelten


Ons kent ons - Demmink

Een op een - Henk Krol over Demmink

Henk Krol heeft de afgelopen jaren bij minister Ivo Opstelten van justitie tot drie keer toe aangedrongen om de positie van voormalig topambtenaar Joris Demmink bespreekbaar te maken. Dat zei de Eindhovenaar donderdagavond in het televisieprogramma Eén op Eén. Demmink zou zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik. Justitie vervolgt Demmink vanwege mogelijk misbruik van twee Turkse jongens. Het was al langer bekend dat de topambtenaar zich schuldig zou maken aan ontucht. Zo was het Krol die in 2003 als toenmalige hoofdredacteur van de Gay Krant meldde dat Demmink betrokken zou zijn bij ontuchtzaken in Eindhoven.

Nova interviewde Henk Krol in 2003 over deze beschuldigingen.