dinsdag 1 oktober 2013

Kamervragen over Demmink in Turkije


Pieter Omtzigt en Peter Oskam (beiden CDA) hebben aan minister Opstelten vragen gesteld over het nieuwe Turkse document, waaruit blijkt dat voormalig secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink wel degelijk in 1996 in Turkije is geweest.

Het OM doet daar nu onderzoek naar. Demmink verweert zich tegen beschuldigingen van een specifieke kinderverkrachting in Turkije met de stelling dat hij daar sinds 1987 niet meer is geweest.

Turkse autoriteiten
De Kamerleden willen weten hoe lang de Nederlandse autoriteiten al van het document op de hoogte zijn, en wat ze met die kennis gedaan hebben. Hoe kan het dat het eerdere 'oriënterende feitenonderzoek' naar de zaak al niet deze informatie opleverde? Wat hebben de Turkse autoriteiten desgevraagd eerder geantwoord?

Amerikaanse congresleden
Indien de Turkse autoriteiten niet gevraagd is naar de reisbewegingen, hoe kon ambassadeur Bekink dan met grote stelligheid beweren dat bewezen was dat Demmink nooit in Turkije geweest was in die periode? Is de minister bereid de ambassadeur te vragen een nadere brief met uitleg te sturen aan de Amerikaanse congresleden, nu nieuwe omstandigheden aan het licht gekomen zijn?

Op staatskosten
Ook willen de Kamerleden uitleg over het feit dat Demmink procedeert op staatskosten in een zaak die hij zelf heeft aangespannen tegen het Algemeen Dagblad. Op welke rechtsgronden is dit mogelijk en is ooit wel eens één vergelijkbaar eerder geval geweest? Zij vragen de minister of het mede in het licht van de huidige omstandigheden nog wel gepast is dat Demmink zijn juridische kosten declareert. De Kamerleden vragen de minister ervoor te zorgen dat dit niet langer gebeurt.

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten