maandag 14 oktober 2013

'Belangenverstrengeling Wladimiroff in affaire Demmink ongelofelijk'De strafadvocaat van Joris Demmink, oud-secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, is Mischa Wladimiroff.

Dat meldt de website Crimesite, na navraag bij het gerechtshof in Arnhem. Deze week is er een zitting in de klachtprocedure van twee Turkse jongens. Zij eisen vervolging van Demmink omdat zij in Turkije door hem misbruikt zeggen te zijn. De positie van Wladimiroff is opmerkelijk, omdat hij zich voor het OM met de Baybasin-zaak heeft beziggehouden. Demmink wordt immers ook in verband gebracht met de strafzaak tegen Hüseyin Baybasin, in de herzieningsprocedure die momenteel loopt bij de Hoge Raad. Wladimiroff stelde zich als lid van de toenmalige commissie Buruma op tegen herziening van die zaak. Bovendien was hij ooit zelf advocaat van Baybasin.


Document
In 2011 en 2012 deed de Rijksrecherche in Nederland een zogeheten oriënterend feitenonderzoek naar de aangiftes van de beweerdelijke slachtoffers van Demmink, Osman B. en Mustafa Y. Begin 2012 besloot het landelijk parket van het OM Demmink niet te vervolgen omdat de verklaringen te vaag zouden zijn. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 1996. Demmink heeft sinds 2006 beweerd dat hij sinds 1987 niet meer in Turkije is geweest. Onlangs bleek uit een document van het OM in Istanbul dat Demmink in 1996 in Turkije was en dat er onderzoek naar hem was gedaan wegens kindermisbruik. Het OM in Arnhem heeft gezegd dit geverifieerde document bij het dossier over Demmink te willen voegen. Volgens getuigenverklaringen, die ook bij de Hoge Raad in de Baybasin-zaak zijn ingebracht, liet Demmink door Turkse politiemensen straatkinderen bij zich brengen.

Gechanteerd
Mischa Wladimiroff was lid van de Toegangscommissie afgesloten strafzaken (TCEAS) die in het leven werd geroepen na het debacle van de Schiedammer Parkmoord. In 2011 wees deze commissie een verzoek tot herziening af van de wegens dubbele moord tot levenslang veroordeelde Baybasin. Daarna diende de advocaat van Baybasin, Adele van der Plas, een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Daarin komt zij met nieuwe informatie uit Turkije, onder meer een overheidsrapport waarin staat dat Demmink door de toenmalige Turkse autoriteiten werd gechanteerd met zijn seksueel misbruik in Turkije. Demmink zou de vervolging van Baybasin in Nederland hebben aangezwengeld, als hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie.


Manipulatie
Klaas Langendoen reisde voor advocaat Van der Plas meer dan tien maal naar Turkije om onderzoek te doen. Hij droeg verschillende getuigen aan bij de TCEAS: onder meer een oud-politieman die zou willen verklaren over manipulatie van telefoongesprekken van Baybasin ten behoeve van het Nederlandse onderzoek. Wladimiroff hield het horen van die getuige in Turkije op het laatste moment tegen, aldus Langendoen, die zegt "ontgoocheld" te zijn door het nieuws dat juist Wladimiroff nu Demmink blijkt te verdedigen.

Beklagprocedure
Mischa Wladimiroff heeft aan Crimesite laten weten dat het hem niet vrij staat informatie over zijn professionele relatie met een cliënt te verstrekken. Wladimiroff: "Ik kan u slechts slechts berichten dat ik als lid van de TCEAS geen enkele inhoudelijke bemoeienis heb gehad met de aan de heer Demmink gemaakte verwijten die thans in de beklagprocedure aan de orde zijn en dat er met hem geen contact is geweest. In het verleden heeft de heer Baybasin mij ooit als raadsman gevraagd zonder dat dit tot een inhoudelijke bemoeienis heeft geleid." Adele van der Plas noemt de handelwijze van Wladimiroff echter "ongelofelijke belangenverstrengeling".


Demmink, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, opereerde tot nu toe met de civiele advocaat Harro Knijff, die door het ministerie van Justitie wordt betaald.

Bron

1 opmerking:

 1. Mischa Wladimiroff heeft nog op een aantal andere punten links met Demmink:

  - Woonachtig in Den Haag
  - Opleiding Nederlands recht aan Universiteit Leiden
  (Demmink tot 1970/71 en Wladimiroff tot 1972)
  - Beide lid van sociteit "de Witte"
  - Demmink links met Sergeanten coup Suriname en decembermoorden
  - Wladimiroff (samen met Spong) 1980 suriname betrokken bij het process tegen Sital (Sergeanten coup)

  Tevens duikt de naam mr. M. Wladimiroff ook op als penningmeester bij "stichting Peuterspeelzalen Katwijk"

  Groet,
  Winston

  BeantwoordenVerwijderen