zondag 7 juli 2013

Frits Bakker in opspraak als Demmink-protégédoor  Henk Rijkers

Het kabinet heeft mr. Frits Bakker (57) voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Dat is het orgaan van de rechterlijke macht dat - idealiter met inachtneming van eigen onafhankelijkheid - het contact onderhoudt met de uitvoerende macht (de minister van Justitie). Het heeft als taak, zoals het op de eigen website uitlegt, "te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen" en het behartigen van de belangen "van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur".Diner
De goed geïnformeerde website De Demmink Doofpot noemt mr. Bakker "een protegé van Joris Demmink", de voormalig secretaris-generaal van Justitie die onder vuur ligt wegens aantijgingen van kindermisbruik. Om zich daartegen in te dekken zou Demmink kort voor zijn pensionering bij alle rechtbanken en gerechtshoven presidenten uit eigen netwerk hebben benoemd. Wat daar ook van zij, Demmink heeft in elk geval zelf voor de rechter verklaard mr. Bakker persoonlijk te kennen. Ook verklaarde hij jaarlijks een diner te geven voor de presidenten van alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Blijkbaar vonden deze magistraten, die ambtshalve toch alle reden hebben om zorgvuldig te zijn, de al jarenlang aanhoudende geruchten over Demminks pedofiele activiteiten geen probleem. Of mogelijk durfden zij de uitnodiging niet te weigeren, omdat, zoals onlangs andere topambtenaren van Justitie getuigden, het spreken over die geruchten gelijk stond aan "ambtelijke zelfdoding".

'Toeval'
Mr. Bakker was bovendien verantwoordelijk voor de spraakmakende rechterwissel eind 2006 in de affaire Chipshol. Hierbij werd een kamer van rechters die ingevoerd was in het complexe dossier van Chipshol, en er blijk van gaf open te staan voor de argumenten van de gebiedsontwikkelaar, zomaar vervangen door een nieuwe ploeg rechters, die uiteindelijk besliste in het voordeel van de tegenpartij. Volgens Bakker was die gang van zaken "toeval" en "onderdeel van het personeelsbeleid".

Affaire Hörchner
Dat laatste zou wel eens waar kunnen zijn, zij het op een andere manier dan mr. Bakker bedoelt. Katholiek Nieuwsblad was in 2007 getuige van opnieuw een rechterwissel, nu in de overleveringsaffaire Hörchner. Daar was sprake van rechters die openstonden voor de bezwaren van Hörchner tegen zijn klakkeloze overlevering aan de Poolse justitie. Daar dreigde de Landsadvocaat het pleit te verliezen. Bij de beslissende zitting bleken echter opeens twee rechters vervangen. Een van hen was mr. A.A. Spoel die kort daarvoor nog bij de Landsadvocaat in dienst was geweest, zoals KN even later al kon melden. KN riep toenmalig minister Ernst Hirsch Ballin - nu hoogleraar mensenrechten - op in te grijpen tegen deze 'kromspraak', wat deze weigerde. Na een klacht oordeelde de Hoge Raad bijna vijf jaar later dat mevrouw Spoel de zaak inderdaad niet had mogen doen. Daar blijft het dan bij. Hörchner was tegen die tijd weer uit zijn overlevering teruggekeerd.

Promotie dankzij kneedbaarheid?
De Demmink Doofpot vreest op grond van het verleden van mr. Bakker, dat hij wel eens de "nieuwe kneedbare voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak" zou kunnen worden. Kennelijk volgt op betoonde 'kneedbaarheid' promotie, een waarneming die niet alleen door De Demmink Doofpot wordt gedaan. De website maakt de vergelijking met mr. Maarten van de Laarschot. Deze rechter liet in Rotterdam collega-rechter Hans Westenberg, die van meineed was beschuldigd, winnen in zijn zaak tegen advocaat Hugo Smit. Kort daarop werd Van de Laarschot president van de rechtbank Den Haag, hoewel het Hof later vaststelde dat Westenberg inderdaad gelogen had. De Haarlemse president Herman van der Meer, die ook bij de rechterwissel betrokken was, werd bevorderd tot president van het Hof in Amsterdam. "Zo trad met het vertrek van Demmink", aldus De Demmink Doofpot, "een loyaal nieuw team rechtbankpresidenten aan met de collectieve bereidheid de rug recht te houden om Demmink nog jarenlang in bescherming te blijven nemen."

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten