maandag 13 mei 2013

Noodkreet buurtbewoners aan burgemeester MaastrichtIvo en Onno sluiten een Dealtje
Onderstaande brief hebben wij als noodkreet naar de Burgemeester gestuurd:

Maastricht, 13 mei 2013.

Geachte Burgemeester Hoes,

Graag willen wij middels deze brief het volgende urgente probleem aan u voorleggen: als je op een eiland woont en aan alle kanten omringd wordt door water, is de mogelijkheid op een overstroming en dus kleiner en kleiner wordend eiland altijd aanwezig; het leefbare gebied dreigt kleiner te worden door het wassende water.
De laatste dagen lijkt het alsof onze buurt, het Boschstraatkwartier, dit spreekwoordelijke eiland is.
Beetje bij beetje zien de buurtbewoners een vergelijkbare situatie ontstaan.
Alleen is het hier geen water waarover wij spreken, maar verovert de discussie omtrent het drugsdossier steeds meer terrein in onze buurt.
Het gaat ons als buurtplatform niet om wie er gelijk heeft en wie zich wel of niet aan de regels houdt, maar het gaat ons om de veiligheid van onze buurtbewoners en in onze beleving is deze met de huidige maatregelen verre van vanzelfsprekend.
De hoeveelheid drugsrunners aan de Van Hasseltkade/Wilhelminakade neemt hand over hand toe en je ziet als het ware door de onderlinge spanningen, maar ook door spanningen met inwoners van Maastricht, een spiraal van geweld ontstaan die op een gegeven moment slachtoffers gaat opleveren aan welke kant dan ook.

We krijgen steeds vaker de vraag van buurtbewoners waarom er wel geld in Maastricht is om grootschalig te handhaven / te beboeten zoals dit nu bij de coffeeshops gebeurt, terwijl er geen geld is voor meer politieinzet in onze buurt of een permanente politiepost aan de Van Hasseltkade ter terugdringing van de overlast van drugsrunners. Wij moeten het antwoord hierop helaas schuldig blijven, vandaar dat wij ons met deze noodkreet tot u wenden.

Veiligheid kent wat ons betreft geen politieke kleur. Wij willen ons dan ook niet mengen in de politieke discussie over de drugsproblematiek die nu gaande is.
Wel willen wij u dringend oproepen om als burgervader ervoor te zorgen dat het spreekwoordelijke stijgende water ons eiland niet (nog) kleiner gaat maken.
Zorg ervoor dat onze buurtbewoners (van alle leeftijden) niet bang hoeven te zijn en zij hun leven gewoon kunnen vervolgen… per slot van rekening is het hun stad.

In onze buurt bevinden zich coffeeshops en aan de randen van onze buurt bevinden zich in bijna alle omringende straten drugsrunners. Wij liggen wat betreft deze problematiek dus precies in het oog van de storm
Wij doen een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat de rust weer wederkeert in onze buurt, vandaar deze noodkreet. Het is nu genoeg geweest. Er MOET wat gebeuren en de huidige acties dragen niet bij aan de gevoelens van veiligheid voor onze buurtbewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in onze buurt.

In afwachting van een spoedige terugkoppeling uwerzijds,

Met vriendelijke groet,

C. Berghmans
Namens bestuur Buurtplatform BBOOST

Geen opmerkingen:

Een reactie posten