donderdag 25 oktober 2012

JDTV en de handhavingspipo's


Afgelopen dinsdag was ik na een korte vakantie weer terug in Nederland en ik viel meteen met mijn neus in de boter. Uiteraard ging ik direct een bezoekje brengen aan mijn favoriete coffeeshop in Haarlem. Terwijl ik door de stad liep werd ik door een bijklussende student  gevraagd of ik een abonnement wou nemen op De VARA gids. Nadat ik hem uitgebreid had verteld over wat ik dacht van het optreden van Peter R de Vries bij de wereld draait door vertelde ik hem vriendelijk dat ik geen interesse had en wenste hem veel sterkte bij het volgen van zijn studie, of beter gezegd het financieren daarvan.

Toen ik mijn weg vervolgde en over het marktplein liep werd ik opnieuw aangesproken door iemand, deze persoon vertelde mij dat hij handtekeningen aan het verzamelen was voor een burgerinitiatief,  i.v.m. de bezette  Palestijnse gebieden.  Heel  toevallig had ik vlak daarvoor het vragenuurtje gezien waarin Harry van Bommel aan Minister Rosenthal  hierover een vraag stelde.  De reactie van de Minister was voor mij reden om dit initiatief te steunen en ik maakte aanstalten om mijn handtekening te zetten.


Terwijl ik dit deed nam ik in mijn ooghoek waar dat er 2 stadswachten op een afstandje druk stonden te communiceren met hun hoofdkwartier. Aangezien mijn gehoor nogal scherp is hoorde ik dat zij het over een illegale demonstratie hadden. Nadat ik eens om mij heen had gekeken en er verder geen enkele andere activiteit waar te nemen was op het plein, concludeerde ik dat zij het zeer waarschijnlijk  over de petitionaris hadden.  Nadat ik mijn handtekening had geplaats nam ik waar dat dat de stadswachten in de richting van de man die mij had aangesproken begonnen te lopen. Dankzij mijn eerdere ervaringen met toezichthouders  en hun kennis van de wet besloot ik dat zij deze man niet lastig mochten vallen en liep hun richting op waarna ik ze aansprak met de vraag wat zij van plan waren te doen.  Het antwoord was precies hetgeen ik al vreesde, volgens de stadswachten was deze man bezig met een illegale demonstratie en moest hij aantonen dat hij een vergunning had om dit te mogen doen. Hierop gaf ik deze mensen aan dat ik dit wou voorkomen omdat dit naar mijn beste weten niet correct was. 

De man die mij had aangesproken was namelijk alleen, hij had echter wel een bord geplaatst waarop een tekst stond die uitlegde wat hij hier uitspookte. Ondanks mijn waarschuwing aan de stadswachten vervolgden zij hun actie. Uiteraard bleef ik dit van dichtbij volgen en van commentaar voorzien, nadat ik deze mensen nogmaals uitlegde dat zij fout bezig waren verklaarden zij dat hun hoofdkwartier had gezegd dat dit een illegale actie was. Nadat ik deze mensen nogmaals had uitgelegd dat dit niet zo was bleven zij de man intimideren met compleet uit de duim gezogen argumenten.  ik gaf aan dat ik deze actie zou gaan filmen, aangezien deze niet correct was. Hierop kreeg ik te horen dat zij dan de politie zouden inschakelen. Nadat ik had ingestemd met dit plan vervolgden zij om de man te intimideren. Het filmpje hieronder is hiervan het resultaat.


Nadat ik de camera had uitgeschakeld trokken de 2 stadswachten zich terug om met hun collega te overleggen een van de stadswachten die ter versterking was komen opdagen ondervroeg mij over wat ik aan het doen was en vroeg of ik toestemming had om de stadswachten te filmen. Nadat ik hem had verteld dat ik hiervoor geen toestemming nodig had ratelde hij nog altijd door over dit punt. Hier had ik echter totaal geen behoefte aan en mijn aandacht richtte zich weer op zijn collega’s die inmiddels druk bezig waren met een boekje waar een of andere samenvatting in stond van de plaatselijke verordeningen. Ik voegde mij weer bij deze groep omdat dit mijn interesse had en de leidinggevende mij een redelijke en verstandige kerel leek. Ondertussen gaf de petitionaris er de brui aan waarop hij zijn spullen inpakte en vertrok.  

 Hiermee was het probleem voor mij nog niet opgelost, omdat ik 4 stadswachten voor mij zag die nog altijd driftig in hun boekje aan het bladeren waren om uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat er niets over burgerinitiatieven en eenmansdemonstraties in hun boekje te vinden was. Hierop gingen zij wederom in overleg en de stadswachten gaven aan dat zij gefilmd waren en dit niet tolereerden, hierop gaf ik weer aan dat ik van JDTV ben en wel vaker op straat ambtenaren in functie film. Hierop begon een van hen iets te brabbelen over dat ik geen kaartje had getoond waarop stond dat ik van de TV ben. Hierop merkte ik op dat dit wel met koeienletters op mijn pet staat, maar dat dit niet relevant is omdat journalistiek een vrij beroep is en elke burger aan vrije nieuwsgaring mag doen. De leidinggevende die was  komen toesnellen bevestigde dit, waarop de stadswacht een discussie met mij begon dat zij het niet fijn vond om gefilmd te worden. Hierop maakte ik natuurlijk de opmerking dat dit het risico van het vak was en dat zij maar ander wek moest gaan zoeken als ze niet aan dit gevaar blootgesteld wil worden.  

Hierop begon de redelijke stadswacht ineens aan een behoorlijk onredelijk spelletje en zei ik over dat ik geweigerd zou hebben om een vordering op te volgen en daarom wellicht strafbaar bezig zou zijn geweest. Hierop gaf ik aan dat ik totaal niet gevorderd was zoals ook in het filmpje hierboven te zien is. Laat staan dat ik drie keer gevorderd zou zijn,  als dit wel geval zou zijn geweest en ik mij niet verwijderd zou hebben zou ik technisch gezien hun werk belemmerd hebben. Terwijl we nu weer aan de volgende discussie begonnen en ik verklaarde dat deze mensen nu voor de zoveelste keer onzin stonden te verkondigen werd ik gebeld door een van onze undercover JDTV agenten. Ik vertelde hem dat ik later zou terugbellen omdat ik even in gesprek was met wat handhavingspipo’s.

Nadat ik de telefoon ophing en het gesprek wou vervolgen kreeg ik de vraag of ik de stadswachten zojuist pipo’s had genoemd. Nadat ik antwoordde dat dit niet op de personen gericht was maar op de beroepsgroep kreeg ik te horen dat ik deze mensen beledigd zou hebben en wouden zij niet verder met mij in discussie waarna zij de potentiele crime scene verlieten.  Helaas was de politie nog niet komen opdagen, want ik wou ze net voorstellen om de agenten te vragen waarom hun uniform blauw is en niet zwart zoals dat van de stadswachten zelf.  

 Voor diegenen die dit niet weten zal ik dit nu nog een keer snel uitleggen. In de tweede wereldoorlog heeft de Nederlandse politie namelijk gecollaboreerd met de Duitse bezetter. Onder andere door te assisteren bij het afvoeren van de joden, waarvoor de agenten zeven en een halve gulden premie kregen als zij een jood bij de Duitsers afleverden. Na de oorlog besloot de regering dat dit zo schandelijk was geweest dat het een belediging tegenover de burger en oprechte agenten zou zijn als zij nog met  zwarte uniformen te maken zouden krijgen die inmiddels de reputatie droegen van NSB’ers, verraders en moordenaars. Hoewel het niet persoonlijk is en ik het meestal niet hardop uitspreek maak ik nog altijd deze associatie als ik een zwart uniform zie.  Je zou zelf kunnen zeggen dat ik het behoorlijk beledigend vind als iemand in een zwart uniform onredelijke dingen begint te doen.   


Het ergste aan deze situatie vond ik dat de man die met de burgerinitiatief bezig was dit blijkbaar ook niet weet, want anders had hij wel beseft dat hij nu weg was gelopen voor hetgeen waar hij tegen vecht!  Zijn vertrek had me toch wel enigszins teleurgesteld, maar uit zijn eerdere opmerkingen over dat het een grote corrupte bende is maakte ik op dat hij de zoveelste teleurgestelde burger is die zich te machteloos voelt om het systeem aan te pakken en zich door mensen in uniform ge├»ntimideerd voelt. 

tot mijn grote verbazing heb ik de afgelopen jaren steeds meer handhavers in zwarte uniformen in de openbare ruimte zien verschijnen, van parkeerwachten tot OV controleurs.  Helaas gedragen deze mensen zich vaak ook als robots die orders opvolgen die zij nog niet eens gekregen hebben omdat zij de staat wille dienen of iets dergelijks. Op JDTV schrikken wij er niet voor terug om dit soort gedrag te openbaren, sterker nog we gaan er na deze ervaring actief naar op zoek! 

Een voorbeeld van een dergelijke ontmoeting was al eerder te zien op ons kanaal nadat wij door OV controleurs belaagd werden omdat we probeerden aan te tonen dat de OV chipkaart niet gebruiksvriendelijk is waardoor mensen onterecht boetes oplopen en het op allerlei manieren moeilijk wordt gemaakt om aan de eisen van de OV-chipkaart te voldoen.


Ook deze controleurs kwamen van een koude kermis thuis en hebben later een flinke veeg uit de pan gehad van de Marechaussee aangezien hun gedrag totaal niet in de haak was. Helaas besloot de KMAR om dit niet voor onze camera te doen en weigerde zij onze aangifte op te nemen, waardoor wij nog  altijd met een beschadigde camera rondlopen en ik nergens terecht kan over het letsel dat ik door deze actie heb opgelopen en waar ik tot op de dag van vandaag nog last van heb. Voor de mensen die zich afvragen waarom we handhavers  zomaar pipo's noemen hebben we ook nog dit filmpje in de aanbieding 

1 opmerking: