vrijdag 12 oktober 2012

Is Harro Knijff betrokken geweest bij een machtsspelletje?Harro Knijff, de advocaat van Demmink, schijnt in het verleden betrokken geweest te zijn bij een machtsspelletje, dit staat beschreven in het boek 'Hare Majesteits leugens regeren' (blz. 559) 

Dit kwam naar voren toen Nico Burhoven (één van de samenstellers van het IRM-rapport) op 4 oktober 1998, persoonlijk vier raadheren van de Hoge Raad wraakte. Zijn advocaat J.W. Bogaart had deze wraking geweigerd omdat hij deze niet durfde uit te spreken. Toen Burhoven de wraking toch zonder de steun van zijn advocaat doorzette, besloot Bogaart om zijn client niet langer bij te staan. Burhoven plots alleen voor, zijn advocaat Bogaart bracht hem hiervan telefonisch op de hoogte.

Bogaart deelde Burhoven zowel in woord als geschrift mee dat hij onder druk was gezet. Voor Burhoven kwam dit als een verassing en was zeer geschokt van deze mededeling. Bogaart schreef in een brief aan Burhoven dat er een zogeheten 'dekenoverleg' met de president van de Haagse rechtbank had plaatsgevonden. In dit overleg werd het gedrag van Burhoven besproken ten opzichte van leden van de rechterlijke macht. Ook werd de positie van de advocaat Bogaart genoemd, die Burhoven toentertijd ter zijde stond.

Het overleg vond plaats op 27 oktober 1998. Aanwezigen waren de toenmalige President van de Haagse Rechtbank, A.H. van Delden, de vertrekkende deken van advocaten Jhr. A.W. Beelaerts-van Blokland, en de aankomende deken van advocaten H.J.A. Knijff. De huidige advocaat van Demmink.

 Afgebeeld: Nico Burhoven

Naar aanleiding van dit dekenoverleg was advocaat Bogaard gebeld door de deken van advocaten Jhr. A.W. Beelaerts-van Blokland. Bogaart deelde Burhoven in schrift onder meer mee:

Het blijkt dat de kwestie door de President hoog wordt opgenomen en dat hij van mening is dat mijn (vermeende) ondersteuning aan U mijn goede naam bij de Rechtbank bij voortduring van die steun zeer ernstig kan schaden. Dat zou de toekomst van mijn kantoor in de waagschaal stellen. Na mijn visie in deze zaak te hebben aangehoord, heeft de Deken mij in ernstige overweging gegeven dat ik er voor diende te zorgen dat ik niet verder in verband gebracht kan worden met hetgeen het ongenoegen van de President heeft opgewekt. Op mijn daartoe strekkende vraag, heeft de Deken mij bevestigd dat het dan toch het beste zou zijn indien ik mij als Uw raadsman en procureur zou terugtrekken. Hij had er geen bezwaar tegen indien ik U over dit telefoongesprek zou berichten en het als redengeving voor de beëindiging van mijn besognes voor U te gebruiken. Ik heb U in  november in een telefoongesprek medegedeeld dat ik mij genoodzaakt zie dit te doen. Een alternatief zou nog eventueel geboden kunnen worden indien U uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart dat U verder afziet van alle activiteiten direct of indirect die afwikkelingen van uw zaken verder zouden kunnen beïnvloeden zoals persisteren bij wrakingsakties en dergelijke.

Burhoven betitelde deze gebeurtenis als een handeling waar ‘het misbruik van macht’ en de ‘chantage’ vanaf droop. Hij vond het uitermate ernstig en ongelooflijk schandalig, dat enige rechter, laat staan een president van de rechtbank te Den Haag, zo kon en mocht ingrijpen in de vrijheid van een zelfstandig beroep als onafhankelijk raadsman. Burhoven noemde het een truc. Burhoven, die eerder lastpak werd genoemd, zei dat de rechtbank Den Haag, op instigatie van of met medeweten, c.q. instemming van de Procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn macht gebruikt om Burhoven zijn advocaat te ontnemen.
(bron: Nico Burhoven Jaspers, en de brief van mr. Bogaard)
Ten tijde van dit incident was Knijff rechter-plaatsvervanger onder president van Delden. JDTV heeft al wel eens eerder een artikel geschreven over dit vreemde fenomeen.
Bovendien heeft Knijff hiernaast ook nog vele nevenfuncties, hier maakte Burhoven een overzicht van.

KNIJFF

H.J.A., geboren sep 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983
NU Den Haag Rechter-plaatsvervanger

HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1975
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Deken van de Orde van Advocaten te Den Haag sinds circa 1 nov 1998

TEVENS
Voorzitter Stichting Holland Casino Scheveningen Festwae
Voorzitter Stichting bevordering Cabaretkunst in Ned
Voorzitter Stichting bevordering Topvoetbal Den Haag
Commissaris Chemolanda Beheer BV
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding BV
Lid Bestuur Stichting Hector Treub
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
apr 1997

Inmiddels is Knijff geen rechter-plaatsvervanger meer.
Maar alsnog is het feit dat Knijff een voormalig werknemer van Demmink is allerminst opmerkelijk te noemen. Bovendien zal Knijff de rechters, die de beslissende uitspraak moeten geven in de AD procedure, mogelijk persoonlijk kennen en in het verleden contact mee hebben gehad. Deze rechters moeten ook nog eens beslissen over het lot van hun (voormalige) baas.
Alle schijn van partijdigheid is aanwezig. En aangezien Knijff volgens Burhoven niet vies is van een machtsspelletje vraag ik me af of er, net zoals in de Burhoven zaak, gerommeld kan gaan worden.
 
Nico Burhoven Jaspers is helaas in 2010 overleden.
Nog steeds kan je zijn geweldige antecedentenegister bewonderen op deze website.


2 opmerkingen:

  1. Eric ik baal dat die You Tube tape van de supergetuige weg is.Ik had er nog een artikel aan willen wijden.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Iemand anders had hem van ons gedownload en geupload, maar die heeft hem inmiddels verwijderd zie ik nu.

    BeantwoordenVerwijderen