zondag 28 oktober 2012

Demmink in de Turkse media

18 opmerkingen:

 1. Kan het artikel wellicht vertaald worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::
  Het antwoord op de grote vraag hoe dan toch de AUSWITCH HOLOCAUST mogelijk was:: Verkrachters, kinderverkrachters, babyverkrachters en liefhebbers van snuff movies en snuff acts. - - - - - - - -
  De NL regering voert een strijd a la Stalins Goelach Archipel tegen de verzetstrijders van deze tijd.
  De NL Staat faciliteert met volle omvang en spoed het financieel vermorzelen van de dissidente politieke partij LOT to.kg en het dreigement om de leider a la Stalins Goelach Archipel op te laten sluiten. Degene die daarvoor ruim baan krijgt is werelds grootste gifgaschemieleverancier en opstoker van gifgas Sadam tot een dodelijk gevaar voor Israel. Hij krijgt ruim baan om enkele van zijn gifgasslachtoffers juridisch te terroriseren.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
  Een eeuw lang zijn de duitse burgers belasterd als zijnde medeplichtig aan de holocaust. Nu voert de Nederlandse regering een wet van gevangenisstraf in voor degenen die kritische vragen of opmerkingen stellen over de holocaust, bijvoorbeeld vragen zoals; Cyclon B is toch ontwikkeld voor het onluizen van kleding om tyfus en cholera tegen te gaan ? De gaskamers zijn toch gebouwd om de kleding te ontsmetten ? Hoezo kunnen de duitse burgers allen verweten worden voor de holocaustverschrikkingen door de enkele opdrachtgevers in afgesloten veraf gelegen kampen ? Voor die eeuw belastering van DE duitse burgers MOET de nederlandse regering luid en duidelijk verontschuldigingen aanbieden. Hoezo wordt niet het amerikaanse gezag verweten dat het al jaren wist en het maar door liet gaan? De munitietreinen vanuit Zwitserland bleven maar heen en weer rijden. Hoezo worden niet de GoldMorgs verweten die Hitler en Stalin financierden ?
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
  Tegelijkertijd vermorzelt de VVD regering DE dissident die daadwerkelijk tegen gifgas is en al vanaf dertig jaren geleden stijdt tegen de Nederlandse bijdrage aan het vergassen van vele mensen door gifgas Saddam. Tegelijkertijd blokkeert de VVD regering elke poging tot justitiele vervolging van werelds grootste gifgaschemieleveranciers aan gifgas Sadam. Tegelijkertijd faciliteert de VVD volop werelds grootste gifgaschemieleverancier om de dissident en gifgasslachtoffers te vermorzelen. Die heeft zijn advocaten niet de juraterreur laten beginnen toen al in mei 2011 voor hem bewijzen werden verzameld over de uitlatingen op internet. Zonder gewone verzoeken vooraf is de juraterreur begonnen nadat de GoldMorgs tegenstander over -de Kat methode- publiceerde, zie de bijlagen en de website. De GoldMorgs tegenstander is ter vermorzeling voor de rechter gesleept nadat hij succesvolle bezwaren tegen het ESM verdrag indiende bij het duitse Bundesverfassungsgericht BVerfG. Het gaat duidelijk om een politiek proces van de GoldMorgshulpen VVD om de GoldMorgs tegenstander te vermorzelen.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
  De bezwaren en verzoeken van de GoldMorgs tegenstander gingen in tegen het besluit van de hele duitse regering, de bondsraad en bijna vijfhonderd bondsdagsleden maar verzochten, anders dan door alle andere indieners, om de bevoegdheden van de regering, bondsraad en bondsdag onangeroerd te laten. Het BVerfG deed met de uitspraak 12 September uitsluitend en exact precies dat wat de GoldMorgs tegenstander beleefd ingekleed verzocht had. Daarmee heeft het BVerfG bevestigd dat de GoldMorgs tegenstander wel helemaal deskundig is en alle andere duizenden betrokkene zogenaamd deskundigen niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers::: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Dan nu het antwoord op de vraag hoe dan toch de verschrikkelijke HOLOCAUST in WO II mogelijk was:: Verkrachters, kinderverkrachters, babyverkrachters en liefhebbers van snuff movies en snuff acts.
  Wat heeft dat te maken met het Demmink verhaal en de babycrecheverkrachter in Amsterdam? Hoe kon het dat de verschrikkingen geheim bleven binnen de kampen? Wie deden de HOLOCAUST verschrikkingen?
  Het waren verkrachters van vrouwen, meisjes, jongens en babies. Het waren van het soort dat van snuff movies en snuff acts houdt. Zij wilden de verschrikkingen in de holocaustkampen jarenlang uitvoeren en geheim houden. Het martelen en vergassen had ten doel hun lusten te botvieren. Onder afpersing met martelen en vergassen lieten zij zich dagelijks meermalen bedienen door vrouwen, meisjes en jongens en kregen zij alle medewerking om babies te verkrachten. Ter extra stimulatie cocaine en ephidrine zoals dat sedert 1904 in werelds grootste cocainefabriek NCF in Amsterdam geproduceerd werd. Dit is de kern van de zaak die de HOLOCAUST mogelijk heeft gemaakt en tot nu toe persistent verzwegen wordt. Het soort als die in een Amsterdamse kinderopvang indirekt babies verkrachtte door de videos te kopen maar op machtsposities zit, moet uitgeroeid worden. Zij zijn een dodelijk gevaar voor ons allemaal.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
  De =prestaties= van de VVD:: Van 1980 tot 1985 hield VVDer Bolkestein persistent de nederlandse poort wagenwijd open voor enkele gifgaschemiegrootleveranciers aan gifgas Saddam om hun werelds grootste verschrikkelijke bijdrage te doen. Zij hebben ons mooi land verschrikkelijk misbruikt en ons allen besmeurd met het push uit de mosterdgaswonden van de vele gifgasslachtoffers. Tegen onze aangiften in blokkeert de justitietop die bestaat uit de VVDers Demmink, Teeven en Opstelten onder leiding van de premier VVDer Rutte absoluut elke poging tot vervolging van de werelds grootste gifgasfaciliteurs. Onder diezelfde VVD top faciliteert de nederlandse staat het vermorzelen van de GoldMorgs tegenstander. Dit is in aanleg hetzelfde als Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot en Sadam deden, namelijk de dissidenten laten vermorzelen. Het grote verschil is dat er tegenwoordig maar weinig dissidenten zijn en de machtmisbruikers zich dus maar minimaal bloot hoeven te geven.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
  Demmink is volop in het nieuws. Eventuele kinderverkrachtingsslachtoffers worden echter openlijk vermorzeld zodat de eventuele andere zich helemaal verlaten en verraden voelen en niet durven te getuigen. Hun getuigenissen heten onbetrouwbaar van drugskrimineeltjes. Jaja, makkelijk, dat verkrachte kinderen druggebruikers worden en drugs gebruikt worden om kinderen te verkrachten. Maar meer dan 22 andere feiten over de VVD top, zie de bijlage, laten zich niet zomaar wegpoetsen en tonen het ware karakter van de VVD top. Cocaine snuiven is er niets bij. De bewijzen zijn alom bekend. Bovenal is daar het persistent beschermen van werelds grootste gifgaschemieleveranciers en de steun om gifgasslachtoffers en DE strijder tegen gifgas te vermorzelen, de GoldMorgs tegenstander te vermorzelen, aldus een politiek proces a la Stalins Goelach Archipel. Als de media dit bekend maken zal een tsoenami van publieke verontwaardiging Demmink en andere vijanden van de bevolking wegvagen en alweer nieuwe verkiezingen in Nederland noden.

  Hoe verschrikkelijk de kinderverkrachtingspraktijken kunnen zijn liet de uitzending dr. Phil op RTL 4 op 17 en 18 Okt zien. Zie ook de uitzending van ARD N24 op 17 Okt klokkenluideronline.net

  BeantwoordenVerwijderen
 4. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  Ziekte mevrouw Kalantary na getroffen te zijn door zwavel mosterd gas:

  Monireh was meer dan drie maand op het randje van de dood. De artsen konden weinig doen. Monireh stikte voortdurend bijna, kon niet gaan liggen slapen want dan zou zij stikken. Zij kon niet slapen. Dit was een continue marteling zoals meer dan tweeduizend uren achtereen waterboarding, wakker houden en pijnigen met elektrische naalden. Verder had Monireh verschrikkelijke longpijn, hoofdpijn en overal pijn en voelde zich verschrikkelijk ellendig ziek en uiterst zwak. Opiaten om de pijn te verminderen konden niet want zouden boven op de verzwakking een dodelijke uitwerking hebben.

  Zij wordt nu op verzoek van werelds grootste gifgaschemieleverancier met dertig jaren volle hulp en bescherming van de VVD, toen Bolkestejn, later Zalm, Ayaan en Wilders, nu Kamp, Demmink, Teeven, Opstelten en Rutte, ook nog eens juridisch geterroriseerd omdat de leverancier op internet met naam genoemd is en dat door de websites en Google volop zichtbaar bleef.

  Na deze verschrikkingen van meer dan drie maanden namen deze verschrikkingen per kwartaal langzaam af.
  Twee jaren was de toestand nog steeds zeer kortademig, longpijn, vreselijke hoofdpijnen, zeer ziek voelen, zeer zwak voelen, niet kunnen liggen en zeer slecht kunnen slapen.

  De volgende jaren werden gevuld met gevolgziekten door de door het gifgas verzwakte immumiteit. Ook was daar nog steeds het kortademig en zwak zijn. Het is vergelijkbaar met iemand die een zeer zware chemokuur heeft ondergaan en na jaren nog steeds uitgeput is na het oplopen van tien traptreden.
  Gebleven zijn de vaak zware hoofdpijnen, slecht kunnen slapen, zwakke gesteldheid en zwakke immumiteit.
  Door de met het gifgas verzwakte immumiteit heeft een oorinfektie zich kunnen nestelen en de ziekte van meniere kunnen veroorzaken. Niet lang daarna heeft door de verzwakte immumiteit een streptococcen infectie abdominaal kunnen woekeren en tot ingrijpende operaties genoodzaakt. De artsen doen volop mee aan het verswijgen van de gifgasgevolgen. Zij weigeren de gevolgen te zien. De longarts weigerde goed te onderzoeken en verslag te doen. De huisarts schreef in een bericht –hypochonder- terwijl een internets later de dodelijk gevaarlijke vleesetende bacterie vaststelde. Een neuroloog heeft zelfs ultiem bedreigd met heel nare gevolgen als Monireh rond zou blijven vragen naar onderzoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is als voor zovele overlevenden van gifgas. Zij herstellen deels van de aanvangs verschrikkelijke ziekteverschijnselen maar van de ene ziekte-ellende komt de andere. Monireh heeft door alle gevolgellende geen baan kunnen behouden, niet kunnen studeren, geen loopbaan kunnen opbouwen, geen inkomsten kunnen genieten, niet kunnen sparen, geen pensioen kunnen opbouwen niet op vakantie kunnen gaan, voortdurend getobd met de gezondheid, niet van het leven kunnen genieten. Alleen al de misgelopen inkomsten en misgelopen pensioenopbouw bedragen al meer dan een miljoen euro. Daarbij is minstens nog eens zoveel als smartegeld voor het leed te rekenen. Het maatschappelijk veld van instanties, kennissen en familie heeft ook Monireh als gifgasslachtoffer stelselmatig onderdrukt en proberen uit te buiten. Zoals het afpakken van de erfenis en dan zoals, -Je bent werkloos dus moet je maar draagmoeder worden- (terwijl de potentiele vader een zeer gevaarlijke hepatitis had). -Je bent te lui om te werken.- -Je bent werkloos dus kan je onze (gratis) huishoudster en kinderoppas worden.- En letterlijk ook –Je bent stront.- Dus boven op de vernietiging van gezondheid, loopbaan, financieen en levensvreugde komt de mentale vertrapping door de omgeving.

  Door het gemis van een kwalitatieve werkomgeving mist Monireh ook de kennissenkring die men daarmee pleegt op te bouwen. De ziekte heeft voortdurend een zware last op het gezin gelegd en ook de loopbaan van echtgenoot zodanig afgeremd dat die de aansluitingen ontvallen zijn. Ook de voortdurende armoede heeft een zware stempel op de zoon gedrukt naarmate hij ouder werd.

  De verdere vooruitzichten voor Monireh zijn ook somber. Behalve de uitzichten op armoede is daar de verschrikking dat de meeste overlevende gifgasslachtoffers uiteindelijk aan leukemie overlijden, zo is onlangs publiek geworden. Bovendien drukt alles een zware stempel op de geest.

  Zij wordt nu op verzoek van werelds grootste gifgaschemieleverancier met dertig jaren volle hulp en bescherming van de VVD, toen Bolkestejn, later Zalm, Ayaan en Wilders, nu Kamp, Demmink, Teeven, Opstelten en Rutte, ook nog eens juridisch geterroriseerd omdat de leverancier op internet met naam genoemd is en dat door de websites en Google volop zichtbaar bleef.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  op de knieen voor Demmink CS + gifgassers of ?

  De justitietop bestaat uit VVDers; Demmink, Teeven en Opstelten. In 2011 tijdens de algemene beschouwingen onbeschaamd voor heel TV kijkend Nederland: De VVD premier Rutte die als een beruchte corpsbal met het VVD cohort langdurig onze respectabele echte man en parlementslid Job Cohen uitlachte nadat die vreselijk voor wildplassende hond beschimpt was, door het poedeltje van de GoldMorgs dat parlementslid W genoemd wordt. Degene die destijds persistent jarenlang de poort wijd open hield voor de grootleveranciers aan gifgas Saddam was staatssecretaris en later eurocommissaris Balkestein.

  Ondanks een jarenlange strijd met aangiften weigert de VVD justitietop zelfs de geringste poging tot vervolging van de gifgassers, de landverradende bankenkrisismisdadigers en in het algemeen de ergste misdadigers. Saddam perste de kring om zich heen tot medewerking af met betrokkenheid en video opname van kinderverkrachtingsmoorden en zulks vreselijks. Welke sleutelfiguren worden nog meer zo vreselijk afgeperst? Kinderverkrachting is niet alleen verschrikkelijk voor de slachtoffers. Het brengt dodelijke gevaren voor ons allemaal met zich mee. Vader en zoon Poot die al zo lang tegen Doemink en andere, corrupte, justitie strijden doen dus heel erg belangrijk werk voor ons land en ons allemaal.

  Na Auswitz is jaar in jaar uit de schoolkinderen in het hoofd gestampt van gifgas nooit meer. Daardoor, toen het in 1983 duidelijkw werd dat het parlement almaar de verschrikkelijke gifgaschemieleveringen aan de verschrikkelijke gifgas Saddam liet doorgaan bezorgde ik de meeste parlementsleden een schriftelijke waarschuwing thuis. Alleen jarenlang geheime akties, door een gifgaschemieleverancier, om mijn leven te verwoesten waren het antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  For already thirty years we fight the log in the dutch own eye, see our testimony to the USA Helsinki committee, a copy hereafter. See also our website, ayaan.de eg goldmorgs.com .
  The dutch persistent convincing the world community, to destroy those, who did see it as their duty to defend (the economy of) their nation against the destruction by bandit gangs. In the opposite see the huge logs in the dutch own eyes. See the dutch persistent facilitation and protection of, for examples;
  -1- the worlds largest suppliers of mustard gas chemicals ready kits to Saddam
  -2- the gang of the financial WWIII, their largest and almost catastrophic attack was their effort to destroy the ING bank in 2008. According to the former finance minister Wouter Bos it pushed the world (Europe and the USA) along the edge of the abyss, a hundred times worse banking crisis, a financial, economical and society catastrophe eg total anarchy, destruction and civil war
  -3- the development, production, testing and proof of effectivity in Rotterdam recently, of the most dangerous weapon to mankind ever, the EWMMM, the ee, double u, triple m, THE ethnocide weapon of mass murder and mutilation, the largest danger of doomstimes ever.

  The conclusion is that the ICC and alike are a Pharisee cover-up of the real crimes to mankind, a tsunami of false propaganda, so that the public does not notice and understand the real huge logs.
  The conclusion is that the ICC and alike do not belong in the netherlands the hague. Perhaps they belong in Serbia but the location Bishkek in Kyrgyzstan is better promotable. Because of an unique range of features, Kyrgyzstan is THE suitable world Center eg location for world centers.
  Now the dutch state performs maximum volume and speed facilitation for the worlds largest poison gas chemical supplier to Saddam to destroy us mustard gas victims (financially).

  BeantwoordenVerwijderen
 8. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  to the Joint USA Helsinki Committee of the USA Senate and USA House

  Testimony in follow up to the hearing on 4 Okt on Demmink and dutch child raping


  Honorable Member of the USA Helsinki Committee,

  Your efforts are indeed of the highest importance. The importance is by far not yet clearly conveyed by the mass media and by far yet only instinctively understood by the public.
  Beyond disastrous to their baby and child victims the baby and child rapists are a mortal and mutilating mass disaster to mankind:: For those who rape babies or children it is no problem to mutilate and murder billions of people. They hate everyone who is against them, so they hate everyone, and beware for them if they establish a powerful ring. It is a public secret that Stalin, Hitler and Saddam exploited the so called Kat method to enforce the inner circle around them. They love mass wars because then they have more opportunities to satisfy their lusts. At present the evidence is starting to rise, that the Hitler regime abused information about the raping of youngster and worse, high ranking officials. With this information, they extorted it, that the Netherlands was virtually left open for Hitler, to proceed conveniently around the French-belgium Maginot defense line. Beyond high economical damage, the damage of WW II to the USA was half a million servicemen dead and millions mutilated. Also in the banking crisis some key persons are accused of child raping. In the Belgium of Dutroux, the Fortis CEO Mr. Lippens had a significant role in the banking crisis.

  The so called Kat method is;; stuffing people drunk, adding special narcotics, involving them in child raping, rape murders, baby raping, snuff acts, and video recording this to extort them to co-operate in the most criminal regime or, on the lower level, criminal management. In the past, the Boeing investigator came to the NL and was informed by me personally, despite massive dutch efforts to fence him, that sloppy overbutanization of the kerosene was the initial cause of the El Al crash in Amsterdam. Probably the Kat method has been applied to shut the Boeing investigator down. It was a repeat of the blaming Boeing for the Tenerife crash. That was clearly caused by the dutch KLM captain Van Zanten, who may be suffered aids. In a maniacal suicidal way he persisted take-off while serious doubts about the runway being free. It was a violation of the commands one to thousand for pilots; =Do NOT use the runway if any doubt that the runway being free.= The behavior of the Dutch investigator Wolleswinkel was blunt, like the behavior of the representative of the dutch embassy recently.

  Honorable Members of the USA Helsinki Committee, apologies for the behavior to You by the representative of the dutch embassy. First he seemed to comment the working quality of Your Committee and second he seemed to take on Your authority to ask him questions. It was an expression of typical –Corpsbal- behavior. –Corpsbal- behavior is a typical dutch phenomenon that is rather rare in other nations. It seemed rather in disharmony to the seniority of Your Committee with nine federal USA Senators and nine federal USA House Representatives. It looked more like a cat that felt threatened. There is a lack of understanding over here in the Netherlands that each federal USA Senator and also each federal USA House Representative is more important than the dutch premier, sure has more seniority than our present premier Rutte.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::


  Honorable Members of the USA Helsinki Committee, please accept my testimony about witness lawyer Adele van den Plas. With her testimony she exposed here future to marginalization by the ring of powerful baby and child rapists. Also she exposed herself to mortal danger. In the past, parliament member Maarten van Traa was assassinated and any investigation on the change of the electronic brake management and engine management into a remote control was blocked. His wrecked car was scrapped very soon without decent investigation. In those years, Justice minister Ien Dales died rather young, so called by an heart attack. We are very grateful that Your Committee factually appreciates the courage of Mrs. Van der Plas, that is rather unique compared with the present dutch common attitude. We are feeling rather sick about the reactions of the suspected establishment. Suddenly TV transmissions popped up pretending how seriously police tackles sex slavery and how good it is supposed to be that Baybassin is sentenced for a long time behind bars, maximized to dutch standard. The statistics indicate the opposite. They show that in the small Netherlands, daily thousands of rapes of women in sex slavery are continued.

  The dutch ministry of Justice is under the conduct of the highest employee Joris Demmink and the minister Opstelten and the cominister Teeven, all three of the political party VVD, which share in the parliament recently rose from 20% to 27%. It is said to be that several years ago, other prominent of the VVD tried to introduce a rule, of not prosecuting adults for sex with minors of the age of twelve. That freedom would also be for fifty year old ministers of the VVD. They seem to want to involve as many as possible people in the problems. The government does not offer free software to detect and filter child porn and alike. Why not ? The computer of many innocent citizens is hacked and changed into a distribution zombie robot for malware, including child porn.

  The official order of the dutch ministry of justice is to deliver as many as possible youngsters a criminal record and leave the bad criminals in peace; mafia bosses, bosses who caused and worsened the banking crisis and three of the four dutch men who encouraged poison gas Saddam to bananas with 45% of the world chemical supplies. Not these words are used of course. Police and justice get a fixed budget for every case, small or large. In this way the police is tasered to, for example, impose a criminal record on young boys for physical violence in public etc., when they spot them in a sportive fight, that is common among youngsters. Explicit prohibition on any prosecution has been conveyed behind the screens in the case of those who criminally initiated the start of and worsened the banking crises, also in the case of the three of the four huge dutch chemical suppliers to poison gas Saddam and also in other severe cases. The expenses for the USA deployments in Iraq are calculated six thousand billion dollars, exactly what I warned for in 1983. This includes all the future economical damage with all those servicemen returning physically and/or psychologically mutilated. This does not include the more misery to come, that is caused by the presumed Iranian pursuance on nuclear arms, what I also warned for in 1983.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  Though Europe is presumed to suffer worse by an eventual severe combined oil crisis and economic crisis, such a crisis could slide the USA into a civil war. At present, fifty million apply food stamps and another fifty million are also discontent with poverty. The two million violence eager who had realistic training in Iraq, could turn against law and order, with stripping citizens rather than the mortal danger of fighting the professional criminal gangs who are eager to take over more power. With more than one billion fire arms among the people it is, that the FEMA camps for fifty million and half a billion dumdum bullets for the home land security could prove to be futile containment efforts. The civil war in Iraq is a kindergarten compared with an eventual civil war in the USA. The present behavior of the IRI seems after all to legitimate the Israeli nuclear arsenal. It seems not very plausible that the IRI regime members are a personally suicidal collective. Neither the practical neither the moral value of a clash with Iran about their nuclear program seems absolutely sure. My warnings in 1983 to most of the dutch parliament members to halt the chemical supplies to Saddam immediately seem a passed station. Typical dutch is that not one parliament member had the courage to reply and at present not one has the courage to testify or admit.

  The dutch justice department seems to claim that the accusations by Mrs. Van der Plas, Micha Kat, Wim Dankbaar, Mr. Poot of Chipshol, schipholwanbeleid.nl ,and others, are allegations based on unproven testimonies by some revenge seeking narcotics criminals and alike. But how reliable are the dutch justice department and establishment indeed ? Regarding a line of facts with evidence that is public, it seems rather questionable. Examples:
  -1- Extorting Boeing on the Tenerife crash instead of admitting the major offence by the KLM captain.
  -2- Extorting Boeing on the El Al crash in Amsterdam instead of any investigation on the sloppy overbutanisation of the kerosene. This investigation was also persistently refused by the parliament, that investigated.
  -3- The sloppy approach in 1983 on the matter of the chemical supplies to well known mustard gas Saddam. The later European politician Bolkestein, also a VVD prominent, for years as a cominister, pressed against containment measures. He argued that =Measures could harm the may-be several millions extra profits for dutch business.= Precautions against involvement to gassing young Iranian conscripts seemed as little futile as before 1940 the countermeasures against the holocaust Auswitz Hitler regime. It is repeating history. Before 1940 the opinion was cultivated that the Netherlands would remain neutral and the industrials and bankers would profit like in WW I, for example the huge profits of the huge Netherlands Cocain Factory NCF that was founded in 1904 in Amsterdamned. My father from Winschoten has told me that already in 1938, during specific weather conditions, there was the penetrant smell of burning human flesh and it was public knowledge that somewhere east of the Netherlands corpses were burnt on industrial scale.
  -4- The refusal of serious investigation on the mortal crash car of parliament member Van Traa.
  -5- The absence of investigation on the so called heart attack of justice minister Ien Dales who called for rooting out corruption, while until that time it was claimed corruption was absent in NL.
  -6- The soft approach to Phillips Duphar and Shell and not claiming those for the billions of damage caused by industrial scale dumping of chemical waste that contains dioxin and PCBs etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  -7- The decades of unique allowance for the Shell refinery near Rotterdam to burn the worlds heaviest oil residues, including chemical wastes, without smoke cleaning. The billions of grams of smoke dust that were annually spread over Rotterdam contained radioactive dust, dioxins, PCBs, dibenzofuranes, etc.
  -8- The unique allowance for the high-flux nuclear reactor near Amsterdam to overrule the automatic emergency stop. Such overruling enabled the Chernobyl disaster.
  -9- The business turn-over by several thousand mailbox entities in the Netherlands is twelve trillion, twenty times the dutch BNP. The contribution of this activity for the dutch economy is only two billion. In the process annually more than four trillion taxes elsewhere are evaded. Among those elsewhere are the USA and other budget troubled nations like Greece, Italy, Spain and Portugal. A tiny two billion Judas coins for two thousand times more damage elsewhere. Is this conscious politics that indicate a reliable government and department of justice ? It shows more how viscous dutch politics are to end huge catastrophic crimorals, as long as the dutch do not clearly experience the damage themselves. It seems more the persistent refusal to remove the log out of the own eye.
  -10- The sloppy common reaction to the easiness for the Pakistani Khan to take all the advanced uranium enrichment knowledge to Pakistan, now being an instable nuclear armed neighbor of Iran.
  -11- According to dutch law, because of false identity Mrs. Ayaan was neither dutch neither parliament member. Article 128 dutch penal code destines a year prison punishment, also for those who conspire. Despite our requests for prosecution any prosecution is persistently refused. At those times finance minister Zalm admitted in public that he knew about the false identity. To me, not in public, some parliament members have admitted that all did know. Minister Verdonk’s calls for immediate action when it came out in public seem to have been suppressed behind the screens. It was always said to be that such things are only allowed to happen in banana republics. In the years before the banking crisis, the finance minister Zalm omitted serious precaution measures. However, Zalm has been nominated the CEO of the nationalized ABNAMRO bank. He was launched by Wouter Bos, the one who enforced the dutch leave of Uruzgan, with ending the coalition in parliament. A simple employee who is to hand out leaflets to bank customers is screened and will not get the job if one of his cousins walked out of a shop with a bar of chocolate. However, the members of the board of ABNAMRO, as well as the parliament members, who have been informed by us about the Ayaan – Zalm matter, refuse to remove Zalm. Is this conscious politics that indicate a reliable government and department of justice ? It seems more a persistent refusal to remove the log out of the own eye. It seems more a proof of blunt disrespect for the constitution, the law and the parliament as the peoples institute of democracy, so blunt disrespect for the people.

  -12- Lehman Brothers Netherlands was the initiation of the banking crisis. LB NL executed huge sales of financial toxic wastes that were strictly prohibited in the USA. In the USA such offenders would have disappeared behind bars for lifetime or on the electric chair. No one of LB NL seems to have been seriously prosecuted, so neither sentenced. The accountancy company, also of the other banks in problems, are not disturbed.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  -13- In the hearings by the parliament, the top ranking officials claimed that they did not foresee such crisis. All failing so called professional top officials are allowed to stay on their positions with considerable pay and prestige. How is it that years before, I warned at the shareholders meetings of ABNAMRO and not any of the so called experts of the pension funds asked me any question ? More years before, the Board President of the ABNAMRO had the mike shut down after twenty seconds when I started warning. No one asked any question about that. If they did not see it coming, how is it possible that in private circles at banks and accountants huge so called speculative profits have been made on the banking crisis ? On such profits, achieved with professional knowledge, the income taxes are obligatory but have not been paid. We requested prosecution, see our website, but the justice department refused persistently. Does this indicate a reliable justice department and ministers ? It seems more like an –inner circle- that has established absolute power. And also interesting that the rare real experts were and are, without any exemption, treated like dirt while all those who failed are rewarded.
  -14- Anraath was one of the four dutch suppliers who performed 45% of worlds supplies to poison gas Saddam, according to the UN disclosure report. Anraath was in Bagdad when the USA entered Bagdad. Anraath is said to have accepted Iraqi nationality. This implicates the loss of the dutch nationality automatically by dutch law. However, the dutch embassy, yes yes, the dutch embassy, sabotaged and offended the rights of the new Iraq government and supplied Anraath a passport to escape Iraq, capture, prosecution, conviction and hanging. Is this the act of a reliable government with a reliable justice department ?
  -15- We requested the prosecution of the other three dutch suppliers to poison gas Saddam, see our website. After years of practical legislative support by Bolkestein to these suppliers, the VVD support is continued with the refusal of any prosecution. Also thanks to tax rules, Mr. mustard gas ready kit chemical supplier Nr. 1 to the then well known poison gas Saddam, Mr. XxX, could expand his so called poison gas millions. He is rewarded with a billion for the abuse of our beautiful beloved dutch nation for supplying poison gas Saddam. In the process, they destroyed the reputation of our nation and =dirted us with the push of the wounds of numerous mustard gas victims=. However, the dutch government and justice department seem convinced that the Saddams suppliers deserve protection and support instead of any effort of prosecution. The lives of those who protested against holocaust gassing have been ruined. The ruining of my life started with someone visiting my girl friend in 1983 and telling he was of the secret services. Such unprofessional behavior, it seems that someone was sent by Mr. XxX or his fellows. A former minister was deployed to convince my family to keep all money, including mine, persistently out of my reach. Damage to me a half million, at least. Westerterp was the CEO of the dutch option exchange. That was a booster of the development of derivate, that changed the stock exchanges from exchanges for investing citizens into casinos were banksters can grab trillions and destroy our financial system and economy.
  Dutch politics, especially the VVD, seems convinced that the dutch nation should proof not to take any distance from the suppliers to poison gas Saddam, seem convinced that the dutch nation and those worlds most bad crimorals should continue unified.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  those worlds most bad crimorals should continue unified.
  -16- Recently an EWMMM was developed, produced and tested in Rotterdam. Those who did that, they claimed they were requested by a partner in the USA. How will the Chinese establishment act with their nuclear arsenal when the Chinese population is in incapacitation and extermination by such a killer virus and the USA does not immediately manage the supply of sufficient medicines to keep the Chinese establishment and a selected percentage of the population healthy ? The Chinese nuclear arsenal is too much expanded to be managed with the SDI. LB NL and now this. By the dutch development of the bird flue into a highly infectious variety, it was changed into an EWMMM, an ethnocide weapon of mass mutilation and murder. The requested prosecution was refused. Having the messenger killed by a somos gang under the protection of the NDA act will not solve the problems, will in the contrary lead further away from solutions of IQ 180+ for a good future for the USA, is suicidal for the USA.

  -17- Contrary to prosecution, Mr. XxX is served immediately and with all means in suing Monireh, me and our political party for naming him -poison gas Mr. XxX-. He is nick named so, because of the facts that are public. Monireh is a 50 year old Kurdish Iranian woman who suffered long time life threatening and traumatizing illness because of mustard gas inhalation. For years I have witnessed the doctor’s refusals to hand over any evidence. One time a doctor alleged her that she had worked in an illegal factory to produce chemical weapons and intimidated her to end the requests for medical investigations. A few years ago the information became public on the internet, that most victims who survived mustard gas, later die of leukemia. Also the mustard gas survivors have a very high risk of handicapped children, a menace that endures for thirty generations, a thousand years. How should I inform our beloved son that he should not have children.? I am afraid that he will commit suicide.
  So, now Mr. XxX is suing us to destroy us financially. The dutch state is serving Mr. XxX immediately with all means. It is virtually impossible to find a lawyer. Our lawyer at first seemed supportive but now seems pressurized. Pharisee reasoning is that Mr. XxX chemie supplied, not Mr. XxX, and that the chemicals were not yet on the list of prohibited chemicals. Its like a driver killing a child with speeding 30 mph through a narrow street, where visibly many children are playing, and after that claiming that it is allowed to drive 30 in town. In 1984 Mr. XxX chemie again delivered a billion gram thionylchlorine SOCl2, facilitating for simple mustard gas, while already since 1980 it was public that Saddam was performing massive gassing of humans with mustard gas. We are sick of the now repaeted lie –did not know- eg -habe nicht gewusst- after Auswitz.

  Can You imagine a more crimoral disgusting coward acting of the dutch state ? Apparently developing, producing and proving the effectivety of an EWMMM is allowed. Apparently also the causing of a multitrillion damage and enduring catastrophe, by encouraging the well-known mustard gas Saddam with huge supplies of a ready mustard gas kit, is regarded as allowable by the dutch state. But a mustard gas victim who in a time of emotion nicknamed the worlds most crimoral person with -poison gas Mr. XxX-, is jumped on with all possible means and support of the dutch state immediately. The facts that; Mr. XxX for long time did only collect proofs and did not object and first started suing long time after the nicknaming was finished, those facts proof Mr. XxX abuse of the legal facilities. However, that is ignored by the dutch state. Is Mr. XxX, a main contributor to six trillion damage and so much more misery to the USA, still welcome in the USA ? You decide.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. GoldMorgCom, www.goldmorgs.com en www.ayaan.de aan de lezers:::

  Facts, facts and facts, with their evidence public, that at the minimum raise doubts about the reliability of the dutch government and the dutch justice department. They claim reliability and convey this to the public with support of the MSM, who persistently ignore the facts mentioned above. In particular the attitude of high ranking VVD officials seems questionable, among those Bolkestein and Zalm and Demmink, Teeven and Opstelten, at present at the top of the justice department.

  Where it might be difficult to proof the truth in the Demmink matter, it is that the dutch government and justice department could be tackled in other matters mentioned above. It it cannot be denied that they disrespect the seniority of the federal USA Senators and federal USA House Representatives. Despite all apologies and other communication that may be conveyed afterwards, the acting of the representative of the dutch embassy has only proven the common disrespect. That disrespect is logical, after getting away for so many years of trampling on the common human rights of mankind, being free for so many years to name Germany bad while conveying so much mustard gas support to the well-known mustard gas Saddam, being the nation of piracy in the financial world. And at present they protect their private holiday resorts in the south EU GISPI nations. In the GISPI nations with the budget problems, the wealthy in fact pay no tax, in fact enjoy a sunny tax haven, being served by cheap illegal immigrants. The north European politicians protect their resorts by ripping trillions euro of retirements savings from their citizens, by allowing the GISPI governments to extort trillions for euro rescue instead of taxing their wealthy. Their disrespect will continue to increase until some re-education by You by saving us and tackling them in the matters mentioned above.

  Please inform us an email address for us to convey documents to you, including this letter.

  with all respects and regards
  Yours sincerely
  Ing. Johan van der Veen IWE
  praeses of the registered non-parliament dutch political party LOT to.kg
  www.ayaan.de whitingiwe@yahoo.ca
  0031702157113, 0031612332778, 004915779558787
  Generaal Vetterstraat 71, 2283 LH Rijswijk, Netherlands

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Hoe hebben ze klokkenluideronline.net uit de lucht gehaald ??

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Klokkenluideronline.net slechts tijdelijk van het net.

  Tweede kamer Wo 31 Okt en 1 Nov geen belangrijke plenaire en ook geen belangrijke kommissievergaderingen. Waarom is dat? Dat was al weken zo gepland. Wie weet de reden?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hiya GoldMorgCom

  For your information:
  Micha Kat's "klokkenluideronline" whistleblowing website is now:

  http://www.klokkenluideronline.net/

  His original site of:
  http://www.klokkenluideronline.nl/
  was acquired/taken over (overgenomen) by Yehudi Moszkowicz of Advocaten Kantoor
  Vissers - Moszkowicz.
  http://www.vissers-moszkowicz.nl/#/kantoor/mr-yehudi-moszkowicz

  whilst Micha Kat was incarcerated / banged up by the Netherlands authorities.

  BeantwoordenVerwijderen