vrijdag 12 oktober 2012

Belangenverstrengeling binnen Europese Agentschappen wordt totaal niet gecheckt!

Europese Agentschappen schijnen belangenverstrengeling bij het personeel niet goed te controleren. De Europese Rekenkamer, die toeziet op de financiële handel en wandel van Europese instellingen, ontdekte talrijke tekortkomingen bij vier van de 31 Europese agentschappen. Dit betreft voedselvergunningen, medicijnen, chemicaliën en beveiliging van de luchtvaart. Tot nu toe zijn alleen deze vier Agentschappen onderzocht. Ze lagen inmiddels al een tijdje onder vuur bij de media. 
Het schijnt dat toekomstige medewerkers niet eens gecheckt op nevenfuncties, die belangenverstrengeling kunnen veroorzaken. Dit schreef de rekenkamer donderdag in een verslag. Ook word niet gecontroleerd of de persoon in kwestie bijvoorbeeld getrouwd is met een lobbyist. Op deze manier is het voor bepaalde personen erg makkelijk om te corrumperen.

De onderzochte Agentschappen blijken vitale besluiten te nemen omtrent de gezondheid en veiligheid van consumenten. Dit geldt vooral voor het Agentschap voor Voedselveiligheid, de EFSA. Zou dit een rol hebben gespeelt in de goedkeuring van schadelijke E-nummers? Het zou best kunnen, wie weet hebben sommige wel een onderonsje met Agentschap chemicaliën, die ook in opspraak zijn.
De rekenkamer pleit nu onder meer voor het opstellen van Europese richtlijnen, die belangenverstrengeling moeten voorkomen. Een hooggeplaatste functionaris van het agentschap voor chemicaliën voelde zich blijkbaar toch aangesproken en besloot maar gelijk op te biechten dat hij de huur van zijn appartement door een chemisch bedrijf laat betalen. Deze zelfde meneer keurde een groot aantal chemicaliën goed namens het Agentschap. Was deze meneer bang om zijn gratis woonadres kwijt te raken? Vullen jullie maar in.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong ziet in het verslag van de rekenkamer een bevestiging van de conclusie uit eerder onderzoek in opdracht van de socialisten. Daaruit bleek al dat het gevaar van belangenverstrengeling bij de EU-agentschappen heel groot is, aldus De Jong in een reactie.
De SP'er wil in het Europees Parlement een debat waarbij de verantwoordelijken zich moeten verantwoorden. Volgens De Jong gaat het parlement volgend jaar alle EU-agentschappen onderzoeken.
Misschien moeten ze maar snel aan de slag om mogelijke sporen te wissen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten