zondag 5 augustus 2012

Verboden te filmen!

A.s. dinsdag zal om 12:00 uur in het paleis van justitie te Den Haag het kort geding plaats vinden over de hechtenis van onderzoeksjournalist Micha Kat. Zal hij tot zijn zitting in September in de cel moeten blijven zitten?  Na zijn aankomst in Nederland is Kat direct gearresteerd en vastgezet,volgens justitie zou Kat zich o.a. schuldig hebben gemaakt aan telefonische bommeldingen. Korte tijd later is hij onder voorwaarden weer vrijgelaten door justitie. Een van deze voorwaarden zou zijn geweest dat Kat niets zou publiceren op zijn websites klokkenluideronline en NRCombudsman.

Dit is naar onze mening niet alleen een zeer vreemde, maar zelfs een onwettige eis! Alle reden dus om deze zaak van dichtbij te blijven volgen en eenieder uit te nodigen om hetzelfde te doen. Helaas heeft het openbaar ministerie nog niet gereageerd op ons verzoek om een interview met officier van Justitie Nicolle Vogelenzang. Volgens een artikel in vrij Nederland slaapt zij naast haar mobiel. Het zou dus een kleine moeite zijn om haar even een belletje te geven, zodat zij een reactie kan geven op onze vragen. Wel hebben wij van de rechtbank inmiddels toestemming om de opkomst van de rechtbank en het pleidooi van de advocaat van Dhr. Kat te mogen filmen. De rechtbank vroeg ons echter om apart toestemming te vragen aan de landsadvocaat die ook een pleidooi zal gaan houden.

Namens de staat zal de heer mr. A.Th.M. Ten Broeke, van het kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, optreden. U zult contact op moeten nemen met mr. Ten Broeke met de vraag of hij bezwaar heeft tegen het maken van opnamen van zijn pleidooi. Mocht hij daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dus geen opnamen maken van zijn pleidooi. In dat geval kunt u de opkomst van de rechtbank en het pleidooi van de advocaat van eiser opnemen. Tijdens een civiel kort geding gebeurt er verder niet veel meer dan dat de advocaten van beide partijen hun pleidooi houden. Ik verzoek u vriendelijk mij uiterlijk maandag te laten weten of u toestemming heeft gekregen van de advocaat van de Staat zodat ik u kan aanmelden voor dinsdag.
De landsadvocaat treedt op voor de Staat en zijn organen. In dit geval is dat het openbaar ministerie te Den Haag, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Eigenlijk werkt deze man dus een beetje voor ons allemaal, alle reden dus om open en transparant te werken!  Hieronder een E-mailconversatie met landsadvocaat Dhr. Mr. A.Th.m. ten Broeke, die wij met hem hadden over het op video vastleggen van het kort geding.  Zou zijn reactie iets te maken hebben met het feit dat een van de vermeende bommeldingen van Dhr.Kat tegen zijn eigen kantoor gericht was? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Verzonden: donderdag 2 augustus 2012 14:19
Aan: Broeke, André ten
Onderwerp: Filmopnames zitting 7 augustus 2012


Geachte heer ten Broeke,

Op 7 augustus a.s. zal er een zitting zijn over de hechtenis van Dhr. Kat.
Wij zullen tijdens deze zitting ook aanwezig zijn om beeldopnames te maken.
Dit i.v.m. een documentaire die wij maken over de rol van Dhr.Kat in de kwestie Demmink.
Aangezien er nogal wat complotten de ronde doen over de kwestie Demmink en het gedrag van Dhr.Kat, lijkt het ons zeer belangrijk dat deze zitting in alle openheid plaats kan vinden. Wij zullen het verslag hiervan z.s.m. en ongecensureerd tonen. Er zijn immers veel belangstellenden die de zitting niet bij zullen kunnen wonen, maar hier wel graag hun mening over willen vormen.

Van de rechtbank hebben wij inmiddels toestemming gekregen om de opkomst van de rechtbank en het Pleidooi van de advocaat van Dhr.Kat, Mr. van der Meer, te mogen filmen. Wij hebben begrepen dat u als landsadvocaat deze dag ook zal gaan pleitten en willen u vragen of wij uw pleidooi ook mogen vastleggen. Indien u geen behoefte heeft om in beeld te komen, willen wij u verzoeken om wel geluidsopnames te mogen maken.
In dit geval zullen wij beelden maken van Dhr. Kat of de rechter die uw pleidooi aanhoort. Het is naar onze mening van groot belang dat er zoveel mogelijk openheid is rondom deze zitting, om deze reden hopen wij dat u instemt met ons verzoek.

Met vriendelijke groet,

Eric Donk
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
From: athm.tenbroeke@pelsrijcken.nl
Date: Thu, 2 Aug 2012 15:45:48 +0200
Subject: RE: Filmopnames zitting 7 augustus 2012
Geachte heer Donk,

Ik verleen geen toestemming om mij tijdens het kort geding van 7 augustus a.s. in beeld te brengen, noch om mijn pleidooi te filmen en/of op te nemen.

Met vriendelijke groet,

A.Th.M. ten Broeke  

A.Th.M. ten Broeke | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
t +31 (0)70 515 3410
| f +31 (0)70 515 3008 | athm.tenbroeke@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Verzonden: vrijdag 3 augustus 2012 14:12
Aan: Broeke, André ten
Onderwerp: RE: Filmopnames zitting 7 augustus 2012

Geachte heer Ten Broeke,

In reactie op op laatste bericht heb ik ter verduidelijking nog enkele vragen.

1. Vindt u het goed dat ik uw foto plaats op mijn weblog en kenbaar maak voor welk kantoor u werkt?

2. Vindt u het ook goed dat ik aantekeningen maak van uw pleitnota, of zou ik deze op schrift of in digitale vorm mogen ontvangen?

3. Vindt u het bovendien goed dat ik iets op mijn weblog vertel over de inhoud van de zaak en dat u namens het Nederlandse Volk (de overheid) optreedt?

4. Heeft u er bezwaar tegen dat ik het standpunt van de ombudsman over de rol van de landsadvocaat op mijn weblog vermeldt?

5. Bent u het met mij eens dat u in uw rol als landsadvocaat - bij wijze van spreke - niet alleen voor onze kijkers, maar voor alle Nederlanders optreedt?

6. Bent u bereid om voor of na de zitting op beeld een korte toelichting te geven over het verloop van deze zaak.

Met vriendelijke groet,

Eric Donk
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From: athm.tenbroeke@pelsrijcken.nl
Date: Fri, 3 Aug 2012 14:37:20 +0200
Subject: RE: Filmopnames zitting 7 augustus 2012
Geachte heer Donk,

Ik reageer (voor een laatste maal) op uw mail en beantwoord de gestelde vragen als volgt:

1. Ik vind het niet goed dat u mijn foto op uw weblog plaatst, noch dat u vermeldt voor welk kantoor ik werk.
2. U kunt aantekeningen maken van mijn pleidooi indien aan u wordt toegestaan de zitting bij te wonen. Ik ben ook bereid u een exemplaar van mijn pleitnota te verstrekken.
3. Ik heb geen zeggenschap over wat u op uw weblog plaatst. Ik treed als advocaat op voor de Staat (ministerie van Veiligheid en Justitie).
4. Als bij vraag 3, eerste deel.
5. Ik treed op als advocaat van het openbaar ministerie te Den Haag.  
6. Nee, daartoe ben ik niet bereid.

Met vriendelijke groet,

A.Th.M. ten Broeke      

A.Th.M. ten Broeke | advocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag |
t +31 (0)70 515 3410
| f +31 (0)70 515 3008 | athm.tenbroeke@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

5 opmerkingen:

 1. waarom vraag je toestemming voor opnames als de zitting openbaar is? Nu heb je een verbod :-(

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je foto bekeken,dancing with the Devil Andre...zeker trots op

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nare rare hooghartige Broekmeid.

  Kwijlemeid zegt bij vervolgvragen gelijk al "voor de -laatste keer- antwoorden".

  Eric, als je dan toch graag vraagt: 1. Wilt u uw bezwaar alsnog motiveren en/of 2. Waarom mag ik geen nadere vragen stellen ?

  (Herinner me filmpje op Plein van Joris c.s. "mag ik u iets vragen" Joris "nee".

  Lessen geleerd: (niet meer: "mag ik u iets vragen ?", maar er gelijk -in- gaan).

  B.v. "vraag je nooit naar de leeftijd ?". "Zo kan het dat je een kind van 3 verkracht/vermoordt omdat je denkt dat hij toch minstens 16 is." (In Tjecie schijnt dat eens te zijn gebeurd, toch ?)

  M.b.t. Broekmeid, gewoon vervolgmail, niets aantrekken van dat "laatste keer".

  Aantekeningen mag je maken. Digitale geluidsopname (met cam en/of telefoon in REC stand in je broekzak) kun je ongemerkt maken, voor persoonlijk gebruik vanzelf ! B.v. als backup bij het uitwerken van je "proces-verbaal", opdat je er nimmer van bericht kunt worden "onjuist te citerenn" (daar houden jij en ik niet van.).

  Zeg maar "digitaal stenograferen, notuleren".

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Begrijp nog steeds niet waarom Micha achter de tralies is gezet ?

  a.
  Omdat hij een gevaarlijke kerstkaarsjes-werper o.i.d. zou zijn, of,

  b.
  omdat hij aantal mensen belastert, w.o. ene Joris ?

  Beide zijn natuurlijk onzin en verkwisting van gemeenschapsgeld, mja, doen we -in aantal gevallen- niet moeilijk over.


  Mocht b. aan de orde zijn dan dit:

  Micha publiceert al sinds jaar en dag over mw. Joris, als -prive- persoon.

  1
  Waarom -nu opeens- actie ?

  (Omdat er door dagverblijfzaak iets te veel is uitgelekt ?)

  Micha is niet de enige -vluchtgevaarlijke ?- die over mw. Joris, haar ziektes en wandaden -op internet- publiceert.

  2.
  Waarom wordt alleen Micha aangesproken en worden de overigen met rust gelaten ?

  3.
  Wanneer mw. Joris zich belasterd voelt -als prive persoon-, dient zij dan niet -ook als prive- persoon hierop actie te ondernemen ?

  (Waneer zij de kosten van e.e.a. bij haar werkgever zou declareren, is toch een zaak die zich in het duister zou voltrekken.)

  Is er morgen weer zoon politie-overmacht op de been (we moeten bezuinigen jawel, maar veiligheid en "ik zal (met harde)handhaven) als toen bij de zitting m.b.t. bekladden van een aantal muren ?

  Het mag wat gemeenschaps-geld kosten om de facade van "waardigheid" rondom je "minderweaardigheid" in takt te houden.

  Je maintiendrai, zo waarlijk helpe mij Sjeeeesus.

  BeantwoordenVerwijderen