dinsdag 17 juli 2012

Referendum: het verboden woord


Op verzoek van de overheid heeft de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek gedaan naar manieren om burgers meer te betrekken bij beleidsvorming.
Het rapport is op 22 mei 2012 door de raad aangeboden aan de regering. Klinkt veelbelovend en ik wilde het graag lezen. Totdat ik erachter kwam dat dit rapport maar liefst 287 pagina telde. Toen ben ik maar enthousiast begonnen met de samenvatting.

Het begint al erg gezellig;
'Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever'.
Er staat nergens dat je niet je mening mag geven over het rapport, ik laat me dus niet afschrikken.Ik ga verder met de inleiding en lees dat het vertrouwen wederzijds moet zijn. Niet alleen moet de burger de ®overheid vertrouwen, de ®overheid moet ook de burger vertrouwen. Zonder dit vertrouwen heeft de burger dus pech en zal de burger nooit inspraak krijgen.
Er word ook geschreven dat beleidmakers de afgelopen decennia vele inspanningen hebben getroost om de betrokkenheid aantrekkelijk te maken. Ik vraag me af of ik iets heb gemist. De resultaten hiervan waren in ieder geval volgens de beleidmakers teleurstellend.  

In het rapport lees ik verder dat de burger erg weinig kennis heeft van wat er speelt in de politiek. Er wordt verteld dat dit gedeeltelijk door de beleidsmakers komt omdat overheidsinformatie lastig is te bemachtigen.
Het gaat verder in de volgende (misselijkmakende) alinea;
' Een belangrijk probleem is echter ook gelegen in de negatieve beelden die beleidsmakers hebben van burgers en hun geloof in de beperkte vaardigheden van burgers. Volgens veel ambtenaren zijn burgers beperkt op de hoogte van de taken van publieke organisaties en missen ze het vermogen om publieke vraagstukken te kunnen beoordelen. Ze communiceren niet helder en zijn te zeer op eigenbelang gericht.' 
Alhoewel bewindslieden je grootste vrienden zijn rond de verkiezingen kijken ze de overige jaren op ons neer. Het WRR geeft ze dan ook terecht op hun kop. Een applausje hebben ze wel verdient!
Het WRR bied de volgende oplossingen:
Er moet betere informatievoorziening komen naar de burger. Ook moeten burgers met dezelfde standpunten elkaar makkelijker kunnen treffen en kunnen netwerken.
'Webmonitoring' word ook genoemd, wat een beetje eng klinkt. Hiermee kan de overheid eerder patronen en signalen oppikken van onvrede van de burger.
Ook word 'serieus gaming' genoemd, zo kunnen burgers op een speelse manier meedenken over ingewikkelde uitdagingen via een strategiespel. Rutte word door het WRR nog ergens op geattendeerd;
'Beleidsmakers moeten daarom beschikken over goede antennes, waarbij ze gebruik kunnen maken van nieuwe vormen van informatiegaring zoals crowd sourcing, webmonitoring en serious gaming. '
WTF? 


Is dit de toekomst van het Binnenhof?


Het woord wat ik mis is referendum, nergens wordt het genoemd! Erg merkwaardig want dat is het eerste wat er bij veel zou opkomen. De laatste referendum was in 2005, het ging over de Europese Grondwet. Nadat er massaal nee was gestemd door Nederland en Frankrijk is hij twee jaar later nog steeds doorgevoerd, onder de naam 'Verdrag van Lissabon'
Ze waren niet echt blij met de mening van het volk en sindsdien is er helaas nooit meer een referendum gekomen.
Hadden ze niet van het geld wat ze hebben verspilt uitgegeven aan dit rapport een app of iets dergelijks kunnen creƫren waarmee je direct kan stemmen op moties en wetsvoorstellen? Of zijn we volgens de bewindslieden te 'achterlijk' om dat te snappen? Het lijkt me dat burgers die totaal niet geintereseerd zijn in politiek ook niet zo snel de moeite zouden nemen om wekelijks, misschien zelfs dagelijks te stemmen. Maar het WRR komt hier zelf niet op en moeten we ouderwets nog wat gaan rommelen met antennes. (?) Misschien wordt technologie nog een beetje teveel onderschat, maar waarschijnlijk is de overheid gewoon bang om hun macht te verliezen en zal dit systeem er nooit komen.
Wellicht moeten we dan toch maar massaal gaan 'serieus gamen' met de Sims 'het Binnenhof' Wie weet kunnen we dan nog wat invloed uitoefenen…Auteur: Furb

Geen opmerkingen:

Een reactie posten